Cách tính thời hạn kháng cáo theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Thời hạn kháng cáo được pháp luật tố tụng dân sự quy định như thế nào? Cách tính thời hạn kháng cáo là gì? Lawkey sẽ giải đáp vấn đề này thông qua tình huống dưới đây.

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là bị đơn trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất. Ngày 20 vừa mới qua, tôi xuất hiện tại phiên tòa xét xử và tòa án nhân dân đã tuyên bán cho nguyên đơn thắng kiện. Theo tôi được biết pháp lý lao lý thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Tuy nhiên tôi có vướng mắc về cách tính thời hạn kháng cáo như sau : ngày mở màn tính thời hạn kháng cáo 15 ngày là ngày nào ? Ngày tòa án nhân dân tuyên án hay ngày tiếp sau đó ? Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo được lao lý như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Tính chất của xét xử phúc thẩm

Điều 270 Bộ luật tố tụng dân sự năm ngoái ( BLTTDS ) pháp luật Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng cáo, kháng nghị .

Thời hạn kháng cáo

Điều 273 BLTTDS pháp luật về thời hạn kháng cáo như sau :– Thời hạn kháng cáo so với bản án của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án ;+ Đối với đương sự, đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá thể khởi kiện không xuất hiện tại phiên tòa xét xử hoặc không xuất hiện khi tuyên án mà có nguyên do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết .+ Đối với trường hợp đương sự, đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá thể khởi kiện đã tham gia phiên tòa xét xử nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có nguyên do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án .– Thời hạn kháng cáo so với quyết định hành động tạm đình chỉ, đình chỉ xử lý vụ án của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện nhận được quyết định hành động hoặc kể từ ngày quyết định hành động được niêm yết theo pháp luật của Bộ luật này .– Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác lập địa thế căn cứ vào ngày tổ chức triển khai dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận .

Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Sau khi gật đầu đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải thông tin cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo pháp luật của pháp lý, nếu họ không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm .Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và nộp cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng .Trường hợp sau khi hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo mới nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà không nêu rõ nguyên do thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm nhu yếu người kháng cáo trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu của Tòa án phải có văn bản trình diễn nguyên do chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nộp cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được giải quyết và xử lý theo thủ tục xem xét kháng cáo quá hạn .

Kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn

Kháng cáo quá thời hạn theo quy định tại Điều 273 đã nêu ở trên là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm xây dựng Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của đại diện thay mặt Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp người kháng cáo, Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp .Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có tương quan đến việc kháng cáo quá hạn, quan điểm của người kháng cáo quá hạn, đại diện thay mặt Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định hành động theo hầu hết về việc gật đầu hoặc không gật đầu việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ nguyên do của việc đồng ý hoặc không gật đầu trong quyết định hành động. Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định hành động cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp ; nếu Tòa án cấp phúc thẩm đồng ý việc kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải triển khai những thủ tục do Bộ luật này pháp luật .

Về cách tính thời hạn kháng cáo

Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 06/2012 / NQ-HĐTP pháp luật về thời hạn kháng cáo tại Khoản 1 Điều 4 như sau : “ Thời điểm khởi đầu tính thời hạn kháng cáo bản án xét xử sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác lập. Ngày được xác lập là ngày Toà án tuyên án so với đương sự xuất hiện tại phiên toà xét xử sơ thẩm hoặc là ngày bản án xét xử sơ thẩm được giao hoặc được niêm yết so với đương sự không xuất hiện tại phiên toà xét xử sơ thẩm. ”Ví dụ : Ngày 29/11/2019, Toà án xét xử xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và cùng ngày 29/11/2019 Toà án tuyên án, thì ngày được xác lập và thời gian mở màn tính thời hạn kháng cáo như sau :– Đối với đương sự xuất hiện tại phiên toà xét xử sơ thẩm, thì ngày được xác lập là ngày 29/11/2019 và thời gian khởi đầu tính thời hạn kháng cáo 15 ngày là ngày 30/11/2019 .– Đối với đương sự không xuất hiện tại phiên toà xét xử sơ thẩm và giả sử ngày 20/12/2019 Toà án cấp xét xử sơ thẩm mới giao bản án xét xử sơ thẩm cho đương sự, thì ngày được xác lập là ngày 20/12/2019 và thời gian khởi đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 21/12/2019 ; nếu Toà án cấp xét xử sơ thẩm không hề giao trực tiếp bản án xét xử sơ thẩm cho đương sự mà phải niêm yết công khai minh bạch và giả sử ngày niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của đương sự là ngày 20/12/2019, thì ngày được xác lập là ngày 20/12/2019 và thời gian khởi đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 21/12/2019 .

Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo

Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 06/2012 pháp luật “ Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo là thời gian kết thúc ngày ở đầu cuối của thời hạn. Nếu ngày ở đầu cuối của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần ( thứ bảy, chủ nhật ) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ của ngày thao tác tiên phong tiếp theo ngày nghỉ đó. ”Ví dụ : Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày được tính khởi đầu từ ngày 29/11/2019. Theo pháp luật về thời hạn kháng cáo, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày ( so với đương sự xuất hiện tại phiên toà ) kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 14/12/2019 ( nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ ). Giả sử, ngày 14/12/2019 là ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 15/12/2019 ( nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần ) ; giả sử sau ngày nghỉ lễ ( 15/12/2019 ), ngày 16/12/2019 đúng vào ngày thứ bảy, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày 17/12/2019 .Trường hợp Tòa án phải triển khai ủy thác tư pháp để tống đạt bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm cho đương sự đang cư trú ở quốc tế thì thời gian mở màn tính thời hạn kháng cáo là ngày nhận được ủy thác tư pháp, ngày nhận được ủy thác tư pháp được xác lập theo pháp luật của pháp lý về ủy thác tư pháp .

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Dựa theo những lao lý pháp lý Lawkey đã trích dẫn kèm theo ví dụ nêu trên, tuy từng trường hợp mà thời hạn kháng cáo khởi đầu và kết thúc khác nhau, đơn cử :– Trường hợp đương sự xuất hiện tại phiên tòa xét xử : thời hạn kháng cáo khởi đầu từ ngày tiếp theo sau của ngày tuyên án .– Trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên tòa xét xử có lí do chính đáng : thời hạn kháng cáo khởi đầu từ ngày tiếp theo sau của ngày bản án xét xử sơ thẩm được giao hoặc được niêm yết

– Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ của ngày làm việc đầu tiên tiếp theo ngày nghỉ đó.

Trên đây là nội dung Cách tính thời hạn kháng cáo theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm : Khái niệm thời hạn theo pháp luật của pháp luật dân sựPhân biệt thời hạn và thời hiệu

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội