Đếm số ngày làm không tính ngày nghỉ tuần và ngày lễ

Việc xác định ngày công chuẩn trong tháng là rất quan trọng, để từ đó làm cơ sở cho việc xác định tiền lương và các khoản phụ cấp cho nhân viên trong tháng đó. Với những ai làm trong lĩnh vực nhân sự, kế toán tiền lương và khác khoản trích theo lương thì đôi khi sẽ có lúc gặp khó khăn trong việc xác định ngày công chuẩn do số ngày trong mỗi tháng khác nhau, các ngày cuối tuần, các ngày lễ được nhà nước quy định là khác nhau trong mỗi tháng. Để giải quyết được điều đó thì Học Excel Online có bài viết Đếm số ngày làm không tính ngày nghỉ tuần và ngày lễ sau đây

Mục tiêu, quy tắc và yêu cầu

Mục tiêu

– Xác định tổng số ngày làm việc trong tháng (số ngày công tiêu chuẩn) chính xác theo thời gian cụ thể
– Các tháng có số ngày khác nhau, số lượng ngày nghỉ tuần cũng khác, do đó số ngày công tiêu chuẩn thường biến động

Quy tắc

– Phải xác lập được 4 yếu tố : Ngày khởi đầu, Ngày kết thúc, Ngày nghỉ tuần, Ngày lễ

Yêu cầu

– Biết cách viết hàm và nắm được ý nghĩa hàm NETWORKDAYS.INTL
– Tùy biến cách viết hàm để ra kết quả theo ý muốn.

Hàm sử dụng và cách thực hiện

Cấu trúc hàm NETWORKDAYS.INTL

=NETWORKDAYS.INTL( ,<Đến ngày>, , )

Hàm sẽ trả về số ngày làm việc trong khoảng thời gian  từ đến <Đến ngày> sau khi đã trừ đi .

start_date có thể bằng, bé hơn hoặc lớn hơn end_date.

Dù đã có ứng dụng, nhưng kỹ năng và kiến thức Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa ? Hãy để tôi giúp bạn, ĐK khoá học Excel :

  • Nếu ngày bắt đầu = ngày kết thúc thì hàm sẽ tính 1 ngày làm việc (trả về 1).
  • Nếu ngày bắt đầu < ngày kết thúc thì hàm sẽ trả về số dương (số ngày làm việc trong tương lai tính từ ngày bắt đầu).
  • Nếu ngày bắt đầu > ngày kết thúc thì hàm sẽ số âm (số ngày làm việc trong quá khứ tính từ ngày bắt đầu).

Trong đó hàm TODAY ( ) trả về ngày hiện tại trên máy tính của bạn .

Các xác định ngày nghỉ tuần

Việc xác lập ngày nghỉ tuần ( đối số thứ 3 của hàm ) bạn hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau :

Cách 1

Với cách này, bạn hoàn toàn có thể chọn trong list gợi ý của hàm .

Cách 2

Với cách này thì sẽ linh hoạt hơn nhiều so với cách trên. Bạn sử dụng dãy số gồm 7 chữ số “???????”. Với dấu hỏi (?) ở đây là các số 1 hoặc 0

Theo đó:

  • Nhập số 1 nghĩa là KHÔNG đếm ngày này.
  • Nhập số 0 nghĩa là CÓ đếm ngày này.

Ví dụ:

“0000011” sẽ không đếm 2 ngày là Thứ bảyChủ nhật.
“1111111” thì hàm sẽ luôn luôn trả về 0 (do không đếm ngày nào cả nên trả về 0 ngày làm việc).
“1011111” sẽ chỉ đếm những ngày thứ 3.

Cách thực hiện

Nẫy giờ lý thuyết cũng nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng hàm NETWORKDAYS.INTL để đếm số ngày làm không tính ngày nghỉ tuần và ngày lễ.

Giả sử ta cần đếm số ngày làm, số công chuẩn trong tháng tháng 2 với ngày nghỉ trong tuần là ngày Chủ nhật và list ngày lễ như bảng sau .

Công thức ở ô D24 bạn có thể hiểu như sau:

=NETWORKDAYS.INTL(C16, C17, “0000001”, E17:E22)

  • Ô C16 là ngày bắt đầu, ở đây ta cần tính ngày công chuẩn cho tháng 2 nên ngày bắt đầu là ngày đầu tháng 2
  • Ô C17 là ngày kết thúc, đây là ngày cuối tháng 2 (về cách xác định ngày cuối tháng bạn có thể tham khảo bài viết hàm tìm ngày cuối cùng trong tháng eomonth trong excel)
  • “0000001” để xác định ngày nghỉ tuần, ở đây đơn vị này chỉ nghỉ vào ngày Chủ nhật.
  • E17:E22 là danh sách các ngày lễ (tất nhiên là ta sẽ không tính ngày lễ là ngày làm việc phải không nào, nên phải đưa vào tham số thứ 4 của hàm để hàm không tính những ngày đó)

Hàm sẽ thực thi tính số ngày làm việc trong khoảng chừng thời hạn từ 01/02/2019 đến 28/02/3019 sau khi đã trừ đi những ngày Chủ nhật trong tháng đó và list những ngày nghĩ lễ có trong khoảng chừng thời hạn đó .

Lưu ý: Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ tuần thì hảm sẽ chỉ tính 1 ngày nghỉ thôi. VD như trong bài này ngày 24/02/2019 nằm trong danh sách ngày lễ nhưng cũng đồng thời là ngày Chủ nhật thì hàm NETWORKDAYS.INTL chỉ thực hiện tính 1 ngày nghỉ.

Hy vọng qua bài viết này của Học Excel Online bạn đã nắm được cách để có thể xác định được ngày làm việc, ngày công chuẩn trong tháng từ đó giúp cho việc tính toán tiền lương, tiền công cũng như các khoản phụ cấp cho nhân viên được chính xác hơn. Đê có thể hiểu thêm cũng như vận dụng các hàm này vào trong công việc đặc biệt là lĩnh vực hành chính nhân sự bạn tham khảo thêm các bài viết.

Cách tính số ngày công, ngày nghỉ, ngày làm việc trong excel
Hàm networkdays và cách dùng hàm networkdays trong excel

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội