Làm kíp 4 ngày nghỉ 2 ngày là gì?

Làm kíp 4 ngày nghỉ 2 ngày là gì ?

Hình minh họa

Làm kíp 4 ngày nghỉ 2 ngày là gì?

Thông thường, với ca làm việc tiêu chuẩn là 08 giờ/ngày, công ty sẽ phải bố trí thành 03 ca làm việc mới có thể để tận dụng hết thời gian 24 giờ trong ngày.

Thay vì phải sắp xếp đến 03 ca thao tác / ngày, để tận dụng sức lao động tối đa mà vẫn bảo vệ triển khai đúng lao lý của pháp lý, nhiều doanh nghiệp đã sắp xếp chính sách làm kíp 04 ngày nghỉ 02 ngày .Làm kíp 04 ngày nghỉ 02 ngày được hiểu là trường hợp người lao động làm liên tục 4 ngày với ca 12 tiếng / ngày, sau đó người này sẽ được nghỉ 02 ngày tiếp theo, luân phiên đến một thời gian nào đó do công ty quyết định hành động .Như thế, mỗi ngày, công ty chỉ cần sắp xếp 02 ca luân phiên thao tác đã hoàn toàn có thể tận dụng tối đa thời hạn trong ngày .

Với chế độ làm việc 04 ngày nghỉ 02 ngày, người lao động vẫn được đảm bảo đủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong tuần. Cụ thể:

  • Được nghỉ 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc tiếp theo của ngày hôm sau.
  • Mỗi tuần, người lao động vẫn được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.
  • Giờ làm việc tiêu chuẩn trong tuần vẫn đảm bảo 48 giờ, thời gian vượt quá được tính lương làm thêm giờ.
  • Được nghỉ giữa ca theo quy định.

Bố trí nhân viên làm kíp, doanh nghiệp phải trả lương thế nào?

Theo Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019, doanh nghiệp có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc theo tuần với thời gian làm việc tiêu chuẩn không quá 48 giờ/tuần.

Trường hợp thao tác theo ngày, số giờ thao tác thông thường là 08 giờ / ngày ; trường hợp thao tác theo tuần thì thời giờ thao tác thông thường không quá 10 giờ / ngày .

Bố trí ca làm việc 12 giờ/ngày, doanh nghiệp sẽ phải tính lương làm thêm giờ cho thời gian vượt quá:

  • Chế độ làm việc theo ngày: Tính 08 giờ làm việc bình thường, 04 giờ làm thêm.
  • Chế độ làm việc theo tuần: Tính 10 giờ làm việc bình thường, 02 giờ làm thêm.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền làm thêm giờ trong những ngày làm việc bình thường sẽ được tính hưởng 150% lương thực trả theo công việc đang làm.

Với trường hợp ca thao tác rơi vào thời hạn đêm hôm, người lao động sẽ được tính thêm lương thao tác vào đêm hôm và lương làm thêm giờ vào đêm hôm .Mỗi giờ thao tác vào đêm hôm ( từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau ) được hưởng thêm 30 % lương. Mỗi giờ làm thêm vào đêm hôm vừa được trả lương thao tác đêm hôm, đồng thời được trả thêm 20 % lương của ngày thao tác đó .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội