Quy định về thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

Hỏi về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Quy định về thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất 2021

Trong thời đại Nước Ta tham gia vào hội nhập kinh tế tài chính lúc bấy giờ, đấu thầu là một nghành góp sức lực lao động to lớn thôi thúc hoạt động giải trí thương mại. Bản chất của đấu thầu là một mô hình hoạt động giải trí thương mại, chủ thể trong đấu thầu gồm chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu, về nguyên tắc hoạt động giải trí được diễn ra dựa trên chính sách bên chủ góp vốn đầu tư ( còn gọi là bên mời thầu ) lựa chọn ra nhà thầu tương thích, cung ứng được những chỉ tiêu, nhu yếu đã đề ra dựa trên cơ sở pháp luật của pháp lý để triển khai việc giao kết và thực thi hợp đồng. Quá trình đấu thầu giữa những bên mang đặc thù cạnh tranh đối đầu cao, bên mua đặt ra nhu yếu là chọn ra bên phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng những nhu yếu về chất lượng, kỹ thuật và có mức ngân sách thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là cạnh tranh đối đầu với những nhà thầu khác để giành được quyền đáp ứng sản phẩm & hàng hóa dịch vụ đó với mức giá tương thích, đủ để bù đắp những ngân sách thầu và thu lại được doanh thu cao nhất hoàn toàn có thể. Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, Luật Dương Gia xin nghiên cứu và phân tích những pháp luật về thời hạn, khu vực phát hành hồ sơ mời thầu.

1. Căn cứ pháp luật về phát hành hồ sơ mời thầu

Để phục vụ cho quá trình tham gia đấu thầu, cần phải hiểu rõ quy định của pháp luật về đấu thầu. Một gói thầu có thể có giá trị nhỏ, nhưng có những gói thầu lại có giá trị và quy mô rất lớn, để có thể hợp tác thành công một gói đấu thầu, các bên phải nắm bắt kịp thời quy định về thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Các bên có thể tham khảo quy định của pháp luật được quy định chi tiết, cụ thể tại Luật Đấu thầu 2013.

2. Quy định về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

Đối với hình thức đấu thầu thoáng rộng, chào hàng cạnh tranh đối đầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được phát hành sau khi Bên mời thầu đăng tải thông tin mời thầu, thông tin mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc. Việc phát hành hồ sơ mời thầu có hai hình thức, so với đấu thầu qua mạng, hồ sơ mời thầu đươc phát hành trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc khi đăng tải Thông báo mời thầu. Đối với đấu thầu trực tiếp không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành bằng hình thức bán hồ sơ tại trụ sở của Bên mời thầu. Tại Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 pháp luật như sau : a, Trong vòng tối đa là 05 ngày ( chỉ tính 05 ngày thao tác ) tính từ ngày nhận được báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, phải triển khai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; b, Sau 03 ngày thao tác, tính từ ngày tính từ ngày tiên phong thông tin mời nộp hồ sơ chăm sóc, thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời thầu, thông tin chào hàng được tăng tải và gửi thư mời thầu đến trước khi đóng thầu, hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được phát hành ; c, Các nhà thầu có thời hạn chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ chăm sóc so với đấu thầu khoanh vùng phạm vi trong nước tối thiểu là 10 ngày, so với đấu thầu quốc tế thì tối thiểu là 20 ngày, thời gian khởi đầu và kết thúc được tính từ ngày tiên phong phát hành hồ sơ mời chăm sóc đến ngày có thời gian đóng thầu. Trong thời hạn này, nhà thầu phải nộp hồ sơ chăm sóc trước thời gian đóng thầu thì mới được coi là hợp lệ ; d, Nhà thầu phải triển khai nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước khi đóng thầu, theo lao lý của pháp lý, nhà thầu có thời hạn tối thiểu là 10 ngày so với đấu thầu trong nước và tối thiểu là 20 ngày nếu là đấu thầu quốc tế để sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự tuyển. Thời gian này được ghi nhận khởi đầu và kết thúc từ ngày hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành lần tiên phong đến ngày có thời gian đóng thầu ;

Xem thêm: Chí phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả hồ sơ dự thầu

đ, Nhà thầu có thời hạn tối thiểu là 05 ngày ( chỉ tính 05 ngày thao tác ) để chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ yêu cầu và phải nộp hồ sơ yêu cầu trước khi đóng thầu, khoảng chừng thời hạn 05 ngày này được tính từ ngày tiên phong hồ sơ nhu yếu được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu ; e, Đối với quy trình chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ dự thầu, những nhà thầu có tối thiểu là 20 ngày để sẵn sàng chuẩn bị nếu đấu thầu trong nước và tối thiểu là 40 ngày nếu là đấu thầu quốc tế, và điều đương nhiên, trước khi đóng thầu, những nhà thầu phải bảo vệ kịp thời nộp hồ sơ dự thầu ; g, Kể từ khi đóng thầu đến thời gian hiệu quả lựa chọn nhà thầu được bên mời thầu gửi cho chủ góp vốn đầu tư phê duyệt, pháp lý lao lý thời hạn để nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển lâu nhất là 20 ngày, 30 ngày so với hồ sơ yêu cầu và lâu nhất là 45 ngày so với đấu thầu khoanh vùng phạm vi trong nước. Còn so với đấu thầu quốc tế, vì đặc thù và quy mô nên luôn được gia hạn lâu hơn, theo đó, so với thời hạn triển khai nhìn nhận hồ sơ chăm sóc hồ sơ dự sơ tuyển lâu nhất là 30 ngày, 40 ngày so với hồ sơ đề xuất kiến nghị và 60 ngày so với hồ sơ dự thầu. Thời gian này được tính từ ngày đóng thầu cho tới thời gian chủ góp vốn đầu tư triển khai việc phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu trình lên. Tuy nhiên, nếu trong những trường hợp thiết yếu phải lê dài, gia hạn thêm thời hạn, pháp lý vẫn được cho phép được lê dài thêm thời hạn để triển khai nhìn nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị, với điều kiện kèm theo là thời hạn lê dài không vượt quá 20 ngày, việc gia hạn thêm này phải tuân thủ việc bảo vệ được quy trình tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản ; i, Trong thời hạn tối đa là 10 ngày, hồ sơ mời chăm sóc, mời sơ tuyển và hồ sơ nhu yếu, hồ sơ mời thầu phải được triển khai phê duyệt. Thời gian này được ghi nhận mở màn kể từ ngày nhận được tờ trình đề xuất về việc phê duyệt hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu, hồ sơ nhu yếu của bên mời thầu hay báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định ( nếu có ) ; k, Trong vòng 10 ngày, tính từ ngày nhận được tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu hoặc báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định ( nếu có ), phải thực thi phê duyệt hoặc đưa ra giải pháp giải quyết và xử lý so với tác dụng lựa chọn nhà thầu ; l, Tính từ ngày có thời gian đóng thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu được công nhận hiệu lực thực thi hiện hành tối đa là 180 ngày so với những gói thầu thường thì, nếu gói thầu mà có quy mô lớn, đặc thù phức tạp thì tối đa là 210 ngày. Pháp luật vẫn được cho phép lê dài, gia hạn thêm thời hạn công nhận hiệu lực thực thi hiện hành của hai loại hồ sơ này nếu những bên có nhu yếu nhưng phải cung ứng điều kiện kèm theo này bảo vệ được quy trình tiến độ của dự án Bất Động Sản, không gây tác động ảnh hưởng xấu, chậm trễ đến quá trình ; m, Đối với những gói thầu khoanh vùng phạm vi trong nước, hồ sơ mời thầu đã được gửi cho những nhà thầu và họ đã nhận được thì hoàn toàn có thể gửi văn bản sửa đổi nội dung không thời hạn không quá 10 ngày, và với những gói thầu khoanh vùng phạm vi quốc tế thì không quá 15 ngày, hạn cuối của thời hạn này được tính trước ngày có thời gian đóng thầu ; Ngoài ra, hồ sơ chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ nhu yếu cũng hoàn toàn có thể sửa đổi tối thiểu là 03 ngày ( chỉ tính ngày thao tác ), trước thời gian đóng thầu ; n, Để bảo vệ tiến trình dự án Bất Động Sản, tính từ ngày tác dụng lựa chọn ra nhà thầu được phê duyệt, chủ góp vốn đầu tư phải gửi thông tin bằng văn bản đơn cử về tác dụng lựa chọn đến những nhà thầu từng triển khai tham gia dự thầu trong thời hạn tối đa là 05 ngày thao tác, phương pháp gửi thông tin hoàn toàn có thể qua fax hoặc qua bưu điện ;

Xem thêm: Xử phạt hành vi khai thác đất trái phép, vận chuyển đất trái phép

3. Quy định về địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

Pháp luật Nước Ta nghiêm cấm việc sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê, nếu cố ý vi phạm lao lý của pháp lý, không tuân thủ những điều kiện kèm theo ràng buộc pháp lý trong quy trình đấu thầu vì bất kể nguyên do gì mang đặc thù nhằm mục đích hạn chế cạnh tranh đối đầu, phân biệt những nhà thầu và làm giảm đi, hạn chế năng lực tiếp cận của những nhà thầu so với việc mua hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu sẽ phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và sẽ bị giải quyết và xử lý khắt khe, tránh trường hợp những chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu khác thực thi theo. Việc vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý được pháp luật theo lao lý của pháp lý về đấu thầu và luật khác có tương quan. Trên đây là lao lý của pháp lý về thời hạn, khu vực phát hành hồ sơ mời thầu, rất mong hoàn toàn có thể tương hỗ cho bạn đọc những thông tin thiết yếu để hoàn toàn có thể thực thi đấu thầu đạt hiệu suất cao tối đa.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Anh chị cho em hỏi : Theo Điểm b ) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 có lao lý : Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là sau 03 ngày thao tác kể từ ngày tiên phong đăng tải thông tin mời thầu. Em có đăng tải thông tin mời thầu gói thầu xây lắp, tuy nhiên ngày phát hành ( bán ) hồ sơ mời thầu dự tính sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo ( không phải sau 3 ngày theo lao lý ), như vậy có tương thích với Điểm b ) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 không ? Mong sớm nhận được phúc đáp của anh chị.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điểm b ) Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 lao lý như sau : “ Điều 12. Thời gian trong quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Xem thêm: Xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè

1. Thời gian trong quy trình lựa chọn nhà thầu : a ) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định ; b ) Hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được phát hành sau 03 ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong đăng tải thông tin mời nộp hồ sơ chăm sóc, thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời thầu, thông tin mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời gian đóng thầu ;

hoi-ve-thoi-gian-phat-hanh-ho-so-moi-thau

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

c ) Thời gian sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ chăm sóc tối thiểu là 10 ngày so với đấu thầu trong nước và 20 ngày so với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày tiên phong hồ sơ mời chăm sóc được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ chăm sóc trước thời gian đóng thầu ; d ) Thời gian chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày so với đấu thầu trong nước và 20 ngày so với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày tiên phong hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời gian đóng thầu ;

đ) Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu;

Xem thêm: Xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

… ”. Như vậy, trong trường hợp này, bạn đăng tải thông tin mời thầu gói thầu xây lắp, tuy nhiên ngày phát hành hồ sơ mời thầu dự tính sau 15 ngày kể từ ngày đăng báo là không đúng pháp luật pháp lý, sẽ tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí đấu thầu, không bảo vệ được cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội