Quy định tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ | https://leading10.vn

Quy định tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

Trong tháng 4, người lao động có 2 đợt nghỉ lễ là Giỗ Tổ và 30-4, 1-5. Người lao động làm việc trong ngày nghỉ lễ chính thức được xác định là làm thêm giờ.

Năm 2022 những doanh nghiệp đang có kế hoạch để người lao động thao tác làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ. Để những doanh nghiệp thực thi trả lương làm thêm giờ, địa thế căn cứ vào những pháp luật sau :

1. Quy định về làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt
Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

Thực hiện lệnh động viên, kêu gọi bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, bảo mật an ninh theo pháp luật của pháp lý ; Thực hiện những việc làm nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người con người, gia tài của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy khốn và thảm họa, trừ trường hợp có rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tác động đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của người lao động theo lao lý của pháp lý về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động .

2. Tiền lương thêm giờ khi ngày lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần
Khoản 3 Điều 111 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.


Theo quy định, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương

Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 145 / 2020 / NĐ-CP ngày 14-12-2020 của nhà nước lao lý, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ hội, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi đợt nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần .
Như vậy, nếu tính cả lương khi nghỉ, người lao động đi làm vào 5 ngày Tết Nguyên đán sẽ được trả lương như sau : Nếu thao tác vào ban ngày nhận tối thiểu 400 % lương của ngày thao tác thông thường ; còn thao tác vào đêm hôm nhận tối thiểu 490 % lương của ngày thao tác thông thường .

3. Tiền lương thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ
Tại Điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

4. Tiền lương thêm giờ vào ban đêm
Theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Khoản 2 Điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật trên, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết .
Trường hợp doanh nghiệp sắp xếp người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019, còn phải trả thêm cho người lao động 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết theo pháp luật tại khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động năm 2019 .
Căn cứ lao lý nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhu yếu người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm của đợt nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau :
Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm ngày thông thường của người lao động là A thì :

– Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất sẽ là:

300 % A + 30 % A + 20 % x ( 300 % A ) = 390 % A
– Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương tối thiểu bằng 390 % A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ hội, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo pháp luật .
Báo Người lao động

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội