Ngày nghỉ có hưởng lương gồm những ngày nào?

.Bà Trần Cẩm Hương ( TP. TP. Hà Nội ) hỏi : Bộ luật Lao động pháp luật vào những ngày lễ hội, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động đi làm sẽ được trả thêm 300 % lương so với ngày thường. Vậy, ngày nghỉ có hưởng lương gồm những ngày nào ?

Nếu công ty có quy định thêm ngày nghỉ cho nhân viên ngoài những ngày hưởng nguyên lương được luật quy định thì người lao động vẫn đi làm ngày đó có được trả thêm 300% lương không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Bộ Luật Lao động năm 2019 pháp luật những ngày người lao động nghỉ việc làm được hưởng nguyên lương ( còn gọi là ngày nghỉ có hưởng lương ) như sau : Ngày lễ, Tết .

Khoản 1 Điều 112 pháp luật, người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những dịp nghỉ lễ, Tết sau đây :

– Tết Dương lịch : 1 ngày ( ngày 1/1 dương lịch ) ;

– Tết Âm lịch : 5 ngày ;

– Ngày Chiến thắng : 1 ngày ( ngày 30/4 dương lịch ) ;

– Ngày Quốc tế lao động : 1 ngày ( ngày 1/5 dương lịch ) ;

– Quốc khánh : 2 ngày ( ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau ) ;

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương : 1 ngày ( ngày 10/3 âm lịch ) .

Lao động là người quốc tế thao tác tại Nước Ta ngoài những ngày nghỉ nêu trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết truyền thống dân tộc bản địa và 1 ngày Quốc khánh của nước họ .

Nghỉ hằng năm

Khoản 1 Điều 113 quy định,  người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;

– 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ;

– 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .

Điều 114 pháp luật, cứ đủ 5 năm thao tác cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo lao lý tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày .

Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

Khoản 1 Điều 115 pháp luật, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông tin với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây :

– Kết hôn : nghỉ 3 ngày ;

– Con đẻ, con nuôi kết hôn : Nghỉ 1 ngày ;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi ; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng ; vợ hoặc chồng ; con đẻ, con nuôi chết : nghỉ 3 ngày .

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ Luật Lao động lao lý : Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương đợt nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .

 

Ngoài câu hỏi người lao động được nghỉ việc có hưởng lương gồm những ngày nào, bà Trần Cẩm Hương còn nêu trường hợp công ty có pháp luật thêm ngày nghỉ cho nhân viên cấp dưới ngoài những ngày hưởng nguyên lương được luật lao lý, thì người lao động vẫn đi làm ngày đó thì có được trả thêm 300 % lương hay không ? Theo luật sư, trường hợp ngoài những ngày nghỉ theo pháp luật của Bộ luật Lao động, mà công ty bổ trợ thêm ngày nghỉ không hưởng lương, thì khi được kêu gọi làm thêm giờ vào ngày nghỉ bổ trợ đó được coi là làm thêm giờ vào ngày thường, người lao động được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm tối thiểu bằng 150 % ( không được trả 300 % ) .

(Theo chinhphu.vn)

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội