Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022

Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa phát hành Kế hoạch tổ chức triển khai “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ” năm 2022 .

Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022

( Ảnh minh họa ) .

Thông qua việc tổ chức ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tại cơ sở; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân; nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Việc tổ chức triển khai ngày hội phải bảo vệ thiết thực, sang chảnh, có ý nghĩa thâm thúy và hướng về cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác làm việc tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc bản địa, thành tựu của quốc gia trong những năm qua ; vai trò chỉ huy của Đảng, vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; truyền thống lịch sử của Công an nhân dân Nước Ta qua 77 năm kiến thiết xây dựng, chiến đấu và trưởng thành ; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trào lưu toàn dân bảo vệ ANTQ ; xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp ủy đảng, chính quyền sở tại, Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai thành viên và những những tầng lớp Nhân dân trong kiến thiết xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc bản địa, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và năng lượng của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ lúc bấy giờ ; Kết hợp phong phú những hình thức, chiêu thức, phương tiện đi lại tuyên truyền tương thích qua những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo đại chúng như mạng xã hội, internet, báo chí truyền thông, tờ rơi, khẩu hiệu, … Chú trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín, nổi bật tiên tiến và phát triển trong hội đồng để nâng cao hiệu suất cao tuyên truyền. Các đơn vị chức năng lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền tương thích với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, như : “ Bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân ” ; “ Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của toàn dân ” ; “ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Công an nhân dân Nước Ta và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ” ; “ Phát huy tinh thân yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chãi an ninh, trật tự của Tổ quốc ”. Ngoài ra những đơn vị chức năng hoàn toàn có thể đề ra những khẩu hiệu khác về bảo vệ ANTT tương thích với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ .

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp về công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh; rà soát các mô hình, điển hình tiên tiến làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, thanh loại những mô hình hoạt động không hiệu quả và tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 77 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022). Chú trọng xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở và xây dựng hình ảnh “Người cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”.

Cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá thể có thành tích tiêu biểu vượt trội, xuất sắc trong trào lưu toàn dân bảo vệ ANTQ ; tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục truyền thống cuội nguồn, hoạt động giải trí về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên, khuyến mãi quà so với mái ấm gia đình cán bộ làm công tác làm việc thiết kế xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở và quần chúng bị quyết tử, bị thương trong đấu tranh bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm ; những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao, ….Thời gian thực thi từ ngày 1-8-2022 đến 19-8-2022. Ban chỉ huy 138 cấp huyện và Ban chỉ huy ANTT cấp xã khẩn trương tham mưu, kiến thiết xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai triển khai. Ban chỉ huy 138 thành phố Thanh Hóa, huyện Cẩm Thủy và chỉ huy Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sở tại tổ chức triển khai “ điểm ” “ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ” ship hàng đại biểu Trung ương, Bộ Công an, chỉ huy tỉnh về dự chỉ huy, động viên Nhân dân tại “ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ” ở cơ sở .BĐT

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội