KPKH: NGÀY HÔỊ CỦA CÔ

Ngày đăng: 24/10/2013, 05:11

ngày 15 tháng 11 năm 2010 CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY 20/ 11 I/ MỤC ĐÍC YÊU CẦU: 1/Kiến thức : – Trẻ biết ngày 2/11 là ngày nhàgiáo Việt Nam là ngày mà tất cảngười dânViệt namđều nhớ đến công ơn của các thầy giáo đã dạy dổ mình 2/ Kỹ năng – Trẻ thể hiện tình cảm của mình đối với giáo qua Bài thơ, hát, lời chúc… 3/ Thái độ : Trật tự trong giờ học, tích cực trong hoạt động II/ CHUẨN BỊ: ; Tranh, ảnh về các hoạt độngcủa các thầy gioá nhân ngày 20/11 và tranh về các hoạt động của dạy cháu hằng ngày. – Bài giảng thiết kế trên phần mềm PP Trẻ : Giấy màu, hồ dán để trẻ xé dán hoa tặng III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG CỦA Ôn định Dạy bài mới cho trẻ đọc thơ : “ Ngày 20/ 11” * Giới thiệu : – Các con vừa rồi đọc bài thơ nói về gì nào?( Ngày 20/11) – Thế các con biết ngày 20/11 là ngày gì?( Ngày nhà giáo Việt Nam) ( Các con à ngày 20/11 là ngày nhà Giáo Việt Nam. Vào ngày này tất mọi người Việt Nam điều nhớ đến công ơn của các thầy giáo đã dạy dổ mình đấy các con. * Quan sát tranh và đàm thoại: – cho trẻ xem tranh ( đang dạy học) + Tranh vẽ về ai? giáo) + giáo đang làm gì? ( đang dạy học cho các cháu) – cho trẻ xem tranh( giáo đang dạy múa) Và hỏi – Cho trẻ xem tranh( bạn bé tặng hoa cho giáo) + Trong tranh bạn bé đang làmgì? + Thế các con bao giờ tặng hoa cho giáo chưa? + Các con thường tặng hoa cho vào dịp nào? Các con à vào dịp ngày nhà giào Việt Nam nhận được Kết thúc nhiều bó hoa tươi thắm và những lời chúc yêu thương từ các anh chị học sinh học trước đấy. + Cón các sẽ làm gì để tăng nhân ngày 20/ 11 sắp đến nào? ( gơi ý gắn hoa, hát thật hay, múa) + Còn các con chúc điều gì? ( nhận được nhận những lời chúc đó của các con vào ngày 20/11 vui lắm đấy) * Bây giờ muốn lớp mình tập biểu diển một số tiết muc văn nghệ để đến ngày 20/11 lớp mình tổ chức sinh hoạt các con đòng ý không nào? – mời một số bạn hát, múa, đọc thơ, kể chuyện nội dug về ngày 20/11 * Chơi luyện tập; cho cháu xé dán hoa tặng cô. * Giáo dục: – Đế biết ơn công ơ thầy đã chăm sóc dạy dổ các con nên người thì các con làm như thế nào? ( Các con chăm học vân lời bố mẹ,cô giáo, lễ phép với người lớn…) cho lớp hát bài: “Cô giáo em” . gì nào?( Ngày 20/11) – Thế các con có biết ngày 20/11 là ngày gì?( Ngày nhà giáo Việt Nam) ( Các con à ngày 20/11 là ngày nhà Giáo Việt Nam. Vào ngày này. BỊ: Cô ; Tranh, ảnh về các hoạt độngcủa các thầy cô gioá nhân ngày 20/11 và tranh về các hoạt động của cô dạy cháu hằng ngày. – Bài giảng thiết kế trên phần

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Thứ 215 tháng 11 năm 2010 CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY HỘI CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CHUNG: Khám phá khoa học Đề tài: BÉ HIỂU GÌ VỀ20/ 11 I/ MỤC ĐÍC YÊU CẦU: 1/Kiến thức : – Trẻ biết2/11 lànhàgiáo Việt Nam làmà tất cảngười dânViệt namđều nhớ đến công ơncác thầygiáo đã dạy dổ mình 2/ Kỹ năng – Trẻ thể hiện tình cảmmình đối vớigiáo qua Bài thơ, hát, lời chúc… 3/ Thái độ : Trật tự trong giờ học, tích cực trong hoạt động II/ CHUẨN BỊ:; Tranh, ảnh về các hoạt độngcủa các thầygioá nhân20/11 và tranh về các hoạt độngdạy cháu hằng ngày. – Bài giảng thiết kế trên phần mềm PP Trẻ : Giấy màu, hồ dán để trẻ xé dán hoa tặngIII/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNGÔn định Dạy bài mớicho trẻ đọc thơ : “20/ 11” * Giới thiệu : – Các con vừa rồi đọc bài thơ nói về gì nào?(20/11) – Thế các conbiết20/11 làgì?(nhà giáo Việt Nam) ( Các con à20/11 lànhà Giáo Việt Nam. Vàonày tất mọi người Việt Nam điều nhớ đến công ơncác thầygiáo đã dạy dổ mình đấy các con. * Quan sát tranh và đàm thoại: -cho trẻ xem tranh (đang dạy học) + Tranh vẽ về ai?giáo) +giáo đang làm gì? (đang dạy học cho các cháu) -cho trẻ xem tranh(giáo đang dạy múa) Và- Cho trẻ xem tranh( bạn bé tặng hoa chogiáo) + Trong tranh bạn bé đang làmgì? + Thế các conbao giờ tặng hoa chogiáo chưa? + Các con thường tặng hoa chovào dịp nào? Các con à vào dịpnhà giào Việt Namnhận được Kết thúc nhiều bó hoa tươi thắm và những lời chúc yêu thương từ các anh chị học sinh học trước đấy. + Cón các sẽ làm gì để tăngnhân20/ 11 sắp đến nào? (gơi ý gắn hoa, hát thật hay, múa) + Còn các con chúcđiều gì? (nhận được nhận những lời chúc đócác con vào20/11vui lắm đấy) * Bây giờmuốn lớp mình tập biểu diển một số tiết muc văn nghệ để đến20/11 lớp mình tổ chức sinh hoạt các con đòng ý không nào? -mời một số bạn hát, múa, đọc thơ, kể chuyện nội dug về20/11 * Chơi luyện tập;cho cháu xé dán hoa tặng cô. * Giáo dục: – Đế biết ơn công ơ thầyđã chăm sóc dạy dổ các con nên người thì các con làm như thế nào? ( Các con chăm học vân lời bố mẹ,cô giáo, lễ phép với người lớn…)cho lớp hát bài: “Cô giáo em”. gì nào?( Ngày 20/11) – Thế các con có biết ngày 20/11 là ngày gì?( Ngày nhà giáo Việt Nam) ( Các con à ngày 20/11 là ngày nhà Giáo Việt Nam. Vào ngày này. BỊ: Cô ; Tranh, ảnh về các hoạt độngcủa các thầy cô gioá nhân ngày 20/11 và tranh về các hoạt động của cô dạy cháu hằng ngày. – Bài giảng thiết kế trên phần

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội