Nghỉ ốm trùng nghỉ Tết, người lao động vẫn được hưởng lương

Như vậy khoảng chừng thời hạn nghỉ tết từ ngày 23/01/2020 – 29/01/2020 tôi có được Công ty trả lương không ? Vì theo pháp luật của luật lao động thì thời hạn nghỉ tết là thời hạn nghỉ việc hưởng nguyên lương .
Luật sư tư vấn :
Bộ luật lao động 2012 pháp luật về ngày nghỉ tết âm lịch của người lao động. Cụ thể :

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây :
b ) Tết Âm lịch 05 ngày ;
3. Nếu những ngày nghỉ theo lao lý tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày sau đó .
Và Nghị định số 45/2013 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể một số ít Điều của Bộ luật lao động về thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động .

{keywords}
Ảnh minh họa

Điều 8. Nghỉ Tết Âm lịch
1. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật lao động do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch .
2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin giải pháp nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực thi tối thiểu 30 ngày .

Như vậy, đối chiếu với quy định pháp luật trên thì số ngày nghỉ tết âm lịch mà người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương là 5 ngày. Thời gian nghỉ sẽ do đơn vị sử dụng lao động lựa chọn là 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

Tiền lương làm địa thế căn cứ trả cho người lao động trong thời hạn nghỉ tết nguyên đán khởi đầu từ 15/12/2018, thời gian Nghị định 148 / 2018 / NĐ-CP có hiệu lực hiện hành là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo pháp luật của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ lễ, tết. Cụ thể :
Điều 14 a. Thời hạn thanh toán giao dịch quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động khi chấm hết hợp đồng lao động
9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau :
“ 2. Tiền lương làm địa thế căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111 ; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên thao tác tại Điều 112 ; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo pháp luật của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên thao tác, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương. ”
Trường hợp này, nghỉ ốm đau và nghỉ lễ, nghỉ tết là trùng nhau, vì vậy nếu nghỉ ốm đau vào thời hạn nghỉ lễ thì người lao động vẫn được giao dịch thanh toán chế độ ốm đau, đồng thời vẫn được nghỉ hưởng nguyên lương ngày lễ .
Tiền lương ngày nghỉ lễ là do người sử dụng lao động chi trả, còn tiền ốm đau là do cơ quan bảo hiểm xã hội thực thi chi trả .

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi vướng mắc về các yếu tố pháp lý, xin gửi về địa chỉ [email protected] ( Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng để chúng tôi tiện liên hệ )
Ban Bạn đọc
Bị sa thải, người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Bị sa thải, người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Do có 1 số ít sai sót trong quy trình thao tác, tôi bị công ty đưa ra kỷ luật và quyết định hành động sa thải. Vậy cho tôi hỏi là bị sa thải thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ?

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội