Quy Định Chế Độ Thai Sản – Cách Tính Bảo Hiểm Thai Sản Mới Nhất

Chế độ thai sản là chính sách người lao động nhận được khi sinh con nếu tham gia BHXH. Vậy pháp luật về chính sách thai sản mới nhất năm 2022 như thế nào ? Mời bạn đọc theo dõi bài viết của kế toán Lê Ánh về cách tính bảo hiểm thai sản .

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động tham gia BHXH được hưởng chính sách thai sản trong các trường hợp như sau

Ngoài các lao lý trên thì người lao động cần phân phối thêm các điều kiện kèm theo về thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chính sách thai sản như
– Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi .
– Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh .
Trong trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi mà cung ứng đủ các điều kiện kèm theo như trên thì vẫn được hưởng chính sách thai sản .

>>>Tham khảo: Khóa học kế toán tổng hợp cùng chuyên gia

2. Cách tính bảo hiểm thai sản 

chế độ thai sản

Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con

Theo pháp luật thì lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi sẽ được nhận tiền thai sản như sau :
Trợ cấp một lần = Mức lương cơ sở x 2
Trong năm 2022 mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng / tháng. Vì vậy, mức trợ cấp thai sản một lần khi sinh con là 2,96 triệu đồng .
Chú ý : Chế độ thai sản của chồng, lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con nếu

  • Cha phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con nếu chỉ có cha tham gia BHXH
  • Chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con
  • Nếu mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người cha phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh.

 Tiền chế độ thai sản

– Tiền trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con
Mức hưởng thai sản = Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng x 100 %
Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức trung bình tiền lương tháng của các tháng đã đóng .
– Tiền trợ cấp trong các trường hợp khác
Mức hưởng thai sản = Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ : 24 x số ngày nghỉ
Ví dụ về cách tính bảo hiểm thai sản
Chị Lan đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2021 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 5 triệu đồng / tháng. Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của chị Lan là 6 triệu đồng / tháng. Đến tháng 4/2022 thì chị Lan sinh con .
Vậy mức trung bình tiền tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi chị Lan nghỉ sinh con là 5,5 triệu đồng. Vậy tổng số tiền thai sản chị Lan được nhận trong thời hạn nghỉ sinh là : 5,5 x 6 = 33 triệu đồng

Tiền dưỡng sức sau sinh

Sau thời hạn nghỉ thai sản, trong thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà lao động nữ chưa phục sinh sức khỏe thể chất thì được nghỉ dưỡng sức. Thời gian nghỉ ngơi được tính như sau :
– Tối đa 10 ngày so với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên ;
– Tối đa 07 ngày so với lao động nữ sinh mổ ;
– Tối đa 05 ngày so với các trường hợp khác .
Thời gian này gồm có cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .
Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30 % lương cơ sở. Vậy mức tiền dưỡng sức là 447.000 đồng / ngày .

Ví dụ: Chị Lan phải sinh mổ và sức khỏe chưa ổn định. Ngày 11/2/2022, chị hết thời gian nghỉ thai sản nhưng do điều kiện sức khỏe chưa ổn định, chị xin nghỉ dưỡng sức. Theo quy định chị được nghỉ 5 ngày với mức hưởng tiền dưỡng sức mỗi ngày là 447.000 đồng/ngày.

Vì vậy, tổng tiền dưỡng sức của chị Lan là : 447.000 đồng x 5 = 2.235.000 đồng .
Vậy qua bài viết trên, kế toán Lê Ánh đã san sẻ với bạn đọc lao lý chính sách thai sản mới nhất năm 2022. Hiện kế toán Lê Ánh đang tổ chức triển khai các khóa học kế toán tổng hợp trực tuyến và offline để bạn đọc tham gia. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức triển khai các khóa học xuất nhập khẩu trong thực tiễn và khóa học hành chính nhân sự. Kế toán Lê Ánh chúc bạn đọc thành công xuất sắc .

>>>Xem thêm: 

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội