Hướng dẫn cách tính lương ngày lễ

Lương ngày lễ là gì ? Cách tính lương ngày lễ, tết, ngày lễ trùng ngày chủ nhật. Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ ⭐ Cập nhật theo lao lý mới nhất của Bộ Luật lao động

Lương ngày lễ là gì?

Vào những ngày nghỉ lễ, tết theo lao lý, người lao động sẽ được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương. Lương ngày lễ là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong những ngày nghỉ lễ, tết theo pháp luật của pháp lý. Tiền lương làm địa thế căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời gian người lao động nghỉ lễ, tết .

Cách tính lương ngày lễ cho người lao động

Theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc trong các lĩnh vực từ lĩnh vực việc làm văn phòng, việc làm sản xuất, công việc mang tính chuyên môn hay công nhân lao động phổ thông đều được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương. Vậy cách tính lương ngày lễ như thế nào? Để hiểu rõ hơn, ViecLamVui – kênh tuyển dụng và tìm việc trực tuyến phổ biến, uy tín – xin chia sẻ một số thông tin về cách tinh lương ngày lễ được cập nhật mới nhất.

Các ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định mới nhất

STT Dịp lễ tết  Số ngày được nghỉ
1 Tết Dương lịch (ngày 01 tháng 01 dương lịch) 01 ngày
2 Tết Âm lịch 05 ngày
3 Ngày chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch) 01 ngày
4 Ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5 dương lịch) 01 ngày
5 Ngày Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau)
6 Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) 01 ngày
  Tổng số ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương 11 ngày

***Lưu ý: Với một số ngành nghề đặc thù (nhóm ngành dịch vụ Khách sạn – Nhà hàng & Du lịch) hay các cá nhân, tổ chức tư nhân có thuê lao động vẫn tổ chức làm việc bình thường trong các ngày lễ, tết này, người lao động muốn đảm bảo quyền lợi cần xem xét kỹ các điều khoản được thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng lao động để làm căn cứ áp dụng vào thực tế.

Cách tính lương ngày lễ theo luật mới

Theo lao lý, người lao động được nghỉ làm có hưởng nguyên lương vào những ngày lễ tết lớn trong năm đã được xác lập. Như vậy, vào những ngày này, người lao động sẽ không phải đi làm mà vẫn được hưởng ngày lương của ca thao tác thông thường. Cách tính lương ngày lễ như sau :

Lương ngày lễ = Tiền lương theo hợp đồng lao động / Số ngày làm việc bình thường trong tháng x Số ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương

Trong đó :

 • Tiền lương theo hợp đồng lao động: Tiền lương làm căn cứ để trả lương ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
 • Số ngày làm việc bình thường trong tháng: Số ngày công làm việc thực tế
 • Số ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương: Số ngày người lao động được nghỉ lễ, tết theo quy định

Cách tính lương ngày lễ trùng ngày chủ nhật

Đối với các doanh nghiệp lao lý chính sách thao tác với chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, nếu ngày nghỉ lễ, tết theo pháp luật trùng ngày chủ nhật thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày thao tác sau đó .
Như vậy, trong trường hợp này ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật được xác lập là ngày nghỉ lễ, tết của người lao động và người lao động sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương theo cách tính lương ngày lễ như lao lý của Luật lao động .

Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ

Ngày nghỉ bù lễ khi ngày lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần thì được xác định là ngày nghỉ hàng tuần. Người lao động được nghỉ bù ngày lễ nhưng ngày nghỉ bù này không được hưởng lương. 

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày nghỉ bù thì sẽ được trả như lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần. Theo lao lý của Bộ Luật lao động, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương tối thiểu bằng 200 % tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm. Như vậy, lương thao tác vào ngày nghỉ bù sẽ được tính bằng 200 % tiền lương ngày thông thường .

➽➽➽ Xem thêm: Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ 

Cách tính lương ngày lễ - Hướng dẫn nhanh ViecLamVui

Câu hỏi thường gặp về cách tính lương ngày lễ

Tính lương ngày lễ căn cứ trên tiền lương theo hợp đồng lao động gồm những khoản nào?

Theo Bộ Luật lao động, tiền lương theo hợp đồng lao động để làm địa thế căn cứ tính lương ngày nghỉ lễ, tết gồm có : mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp lương và các khoản bổ trợ khác. Trong đó :

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của Bộ Luật lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
 • Phụ cấp lương: Theo thoả thuận của người sử dụng lao động và người lao động gồm: các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thoả thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ; các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
 • Các khoản bổ sung khác: Theo thoả thuận của người sử dụng lao động và người lao động gồm: các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương; các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Tiền lương làm căn cứ tính lương ngày lễ, tết cho người lao động không bao gồm những khoản nào?

Tiền lương làm căn cứ tính lương ngày lễ, tết cho người lao động không bao gồm các khoản như:

 • Thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Lương ngày lễ có tính thuế TNCN?

Vào những ngày nghỉ lễ, tết người lao động được hưởng nguyên lương, nên ngày nghỉ lễ, tết được xác lập là ngày nghỉ có hưởng lương. Tiền lương này có đặc thù là tiền lương, tiền công nên sẽ tính vào thu nhập trong tháng của người lao động để khấu trừ thuế thu nhập cá thể .
Tuy nhiên, trường hợp người lao động đi làm vào những ngày nghỉ lễ tết, phần tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ tết được miễn thuế thu nhập cá thể, nên không tính vào thu nhập trong tháng của người lao động để khấu trừ thuế thu nhập cá thể. Nhưng tiền lương ngày lễ nghỉ có hưởng lương phải tính vào thu nhập trong tháng của người lao động để khấu trừ thuế thu nhập cá thể theo pháp luật .

Thử việc có được hưởng lương ngày lễ không?

Theo pháp luật Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ thao tác và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết lớn trong năm. Như vậy, trong những ngày nghỉ lễ, tết theo pháp luật của pháp lý, lao động thử việc vẫn được hưởng lương như những ngày thao tác thông thường ( tối thiểu bằng 85 % mức lương của việc làm khi thao tác chính thức ) .

Trả tiền lương ngày lễ, tết cho người lao động vào thời gian nào?

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội