Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 năm 2022 được nghỉ mấy ngày?

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 năm 2022 được nghỉ mấy ngày ?

Năm 2022, vào Ngày Quốc khánh 2/9 người lao động sẽ được nghỉ tới 4 ngày liên tiếp. Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 sẽ căn cứ tùy vào mỗi đơn vị doanh nghiệp.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022.

Căn cứ theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày là ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 2/9. Trong trường hợp những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Năm 2022 ngày 2/9 rơi vào thứ 6, do đó nhiều người lao động hoàn toàn có thể được nghỉ 4 ngày liên tục. Lịch nghỉ sẽ có sự khác nhau so với người lao động thao tác tại cơ quan Nhà nước và người lao động thao tác tại những doanh nghiệp. Cụ thể :

1. Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 so với cán bộ công chức, viên chức

Ngày 2/9/2022 rơi vào thứ Sáu sau đó với ngày nghỉ hàng tuần do đó phần lớn lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của những cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( công chức, viên chức ) được nghỉ 04 ngày .

Lịch nghỉ lễ 2/9 đối với cán bộ công chức, viên chức.

Lịch nghỉ lễ 2/9 đối với cán bộ công chức, viên chức.

Thời gian nghỉ lễ mở màn từ thứ Năm – ngày 01/9/2022 đến hết Chủ nhật – ngày 04/9/2022, trong đó có 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hàng tuần .

2. Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 so với người lao động tại những doanh nghiệp

Do nhiều doanh nghiệp có chính sách nghỉ 01 ngày chủ nhật hàng tuần ( thứ 7 vẫn phải đi làm ) nên lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 so với người lao động tại những doanh nghiệp này cũng sẽ khác. Người lao động sẽ chỉ được nghỉ 03 ngày trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 01 ngày nghỉ hàng tuần theo lao lý .

Lịch nghỉ lễ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp

Lịch nghỉ lễ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể, thời hạn nghỉ lễ Quốc khánh dự kiến là từ thứ Sáu – ngày 02/9/2022 đến hết Chủ nhật – ngày 04/9/2022. Như vậy, tổng số người lao động sẽ được nghỉ 03 ngày liên tục .
Đối với doanh nghiệp có chính sách nghỉ hàng tuần 02 ngày thì Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ hoàn toàn có thể giống như lịch nghỉ lễ của cán bộ, công chức, viên chức ( được nghỉ 04 ngày liên tục ). Trong trường hợp doanh nghiệp có lao lý khác lịch nghỉ lễ hoàn toàn có thể đổi khác để tương thích với điều kiện kèm theo, đặc trưng sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp nhưng sẽ vẫn bảo vệ người lao động được nghỉ 02 ngày lễ hội Quốc Khánh 2/9 .

Căn cứ theo lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 năm 2022 được bảo hiểm xã hội điện tử eBH chia sẻ, người lao động có thể chủ động kế hoạch làm việc hoặc đi chơi vào dịp này.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội