Unit 13 lớp 10: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 13 lớp 10: Reading

Unit 13: Films and Cinema

A. Reading (Trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Answer the questions. (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

Quảng cáo

Soạn tiếng anh 10 unit 13: reading | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Rạp chiếu phim quốc gia

1. Do you want to see a film at the cinema or TV? Why? (Bạn muốn xem phim ở rạp chiếu phim hay ở trên tivi? Tại sao?)

=> I want to see a film on TV at home, because I feel more comfortable and không lấy phí from the noise .

2. Can you name some of the films you have seen? (Bạn có thể kể một vài phim bạn đã được xem không?)

=> I’ve seen some films such as ” Ma tran “, ” Tay Du Ky “, ” Toi thay hoa vang tren co xanh ” and ” Co dau 8 tuoi “, …

3. What kind of films do you like to see? Why? (Bạn thích xem thể loại phim gì? Tại sao?)

=> I like to see story and science films because these films reflect the facts in real life and convey moral ideas in the film stories, and in science films I can learn more about things around us .

Quảng cáo

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

The history of what we call cinema today began in the early 19I h century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910 s, audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the end of the 1920 s. This wras when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the màn hình hiển thị, a new cinema form appeared, the musicafcinema .

Hướng dẫn dịch:

Lịch sử của cái mà tất cả chúng ta ngày này gọi là điện ảnh bất đầu từ đầu Thế kỷ 19. Vào lúc đó những nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi làm cho một loạt những bức ảnh hoạt động, chúng sẽ cho người ta cái cảm xúc là chúng đang hoạt động thật. Điện ảnh tăng trưởng nhanh gọn trong hai thập niên đầu kể từ khi sinh ra. Trong thời hạn đầu, phim không gì hơn là những bức ảnh biết hoạt động và thường có độ dài chỉ hơn một phút. Tuy nhiên cho đến năm 1905 phim dài từ năm đến mười phút. Phim sử dụng những cảnh quay và những vị trí đặt máy quay khác nhau để tạo nên một diễn biến có những diễn viên tham gia đóng những vai khác nhau. Vào đầu thập niên 1910, người theo dõi đã hoàn toàn có thể thường thức những bộ phim hài tiên phong, nhưng mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Từ đó trở đi những nhà làm phim chuẩn bị sẵn sàng làm những bộ phim dài hơn, hay hơn và kiến thiết xây dựng rạp riêng để chiếu phim. Điện ảnh trọn vẹn đổi khác vào cuối những năm 1920. Đó là khi âm thanh được lồng vào phim. Sự đổi khác này mở màn ở Mỹ và chẳng bao lâu sau lan ra khẳp quốc tế. Khi phim câm được sửa chữa thay thế bởi phim có lời nói, một mô hình điện ảnh mới Open, đó là điện ảnh âm nhạc .

Quảng cáo

Task 1. Find the word in the passage that can match with the
definition on the right column. (Tìm từ trong đoạn văn mà có thể ghép với định nghĩa ở cột phải.)

1. cinema: rạp chiếu phim

2. sequence: cảnh (trong phim), sự liên tiếp

3. decade: thập kỉ

4. rapidly: nhanh chóng

5. scene: màn (của phim)

6. character: nhân vật

Task 2. Work in pairs. Answer these questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin? (Lịch sử của điện ảnh bắt đầu khi nào?)

=> The history of cinema began in the early 19 th century .

2. What did scientists discover at the time? (Các nhà khoa học đã phát minh ra cái gì trong thời gian đó?)

=> At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement .

3. Did films in the early days have sound? (Các phim trong thời gian đầu có âm thanh không?)

=> No, they didn’t .

4. When were audiences able to see long films? (Khi nào thì các khán giả có thể xem các bộ phim dài?)

=> Audiences were able to see long films in the easrly 1920 s .

5. When was sound introduced? (Âm thanh được giới thiệu vào khi nào?)

=> The sound was introduced at the end of the 1920 s .

6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? (Loại hình điện ảnh nào đã xuất hiện khi các phim câm được thay thế bằng phim có tiếng nói?)

=> As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared .

Task 3. Decide which of the options below is the best title for the
passage. (Xác định lựa chọn nào trong những lựa chọn dưới đây là tiêu đề đúng nhất cho đoạn văn.)

B. A Brief History of Cinema (Lịch sử tóm tắt của điện ảnh)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below.
(Làm việc nhóm. Nói về đoạn văn, dùng từ gợi ý dưới đây.)

19th century    1910s    1920s
1905            1915

Gợi ý:

Cinema began in the early 19 th century. And by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910 s, audiences were able to enjoy the first long films. And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the end of the 1920 s, the cinema changed completely .

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 13 khác:

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-13-films-and-cinema.jsp
Giải bài tập lớp 10 sách mới những môn học

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading