Tiền lương làm thêm ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần

Trong trường hợp ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì tính lương như thế nào ? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi cách tính tiền lương làm thêm ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần .

Chào bạn về vấn đề tính lương thêm giờ khi ngày lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần mà bạn đang thắc mắc Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về điều kiện lao động vào quan hệ lao động có quy định tiền lương làm thêm ngày nghỉ lễ:

“………

3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.”

(ảnh minh họa: tiền lương làm thêm ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần)

Điều 98 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:

“ 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau :

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b ) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;
c ) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương ngày lễ hội, tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .
2. Người lao động thao tác vào đêm hôm thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường .
3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết .

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần được tính bằng 300% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề cách tính lương ngày lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội