Quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ và vào ban đêm

Sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 cùng với việc vận dụng những giải pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng tác động tới lưu thông sản phẩm & hàng hóa, kéo theo sự gián đoạn của những chuỗi đáp ứng và tác động ảnh hưởng tới hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của những doanh nghiệp. Vì vậy, năm 2022 những doanh nghiệp đang có kế hoạch để người lao động thao tác làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ. Trong tháng 4, người lao động có 2 đợt nghỉ lễ là Giỗ Tổ và 30/4 – 1/5. Người lao động thao tác trong ngày nghỉ lễ chính thức được xác lập là làm thêm giờ. Để những doanh nghiệp thực thi trả lương làm thêm giờ, địa thế căn cứ vào những pháp luật sau :

1. Tiền lương thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 pháp luật, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau : Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ; Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ; Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương ngày lễ hội, tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .

2. Tiền lương thêm giờ khi ngày lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 pháp luật, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết pháp luật tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày thao tác sau đó .
Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 145 / 2020 / NĐ-CP ngày 14/12/2020 của nhà nước lao lý, người lao động làm thêm giờ vào đợt nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi đợt nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần .
Như vậy, nếu tính cả lương khi nghỉ, người lao động đi làm vào 5 ngày Tết nguyên đán sẽ được trả lương như sau : Nếu thao tác vào ban ngày nhận tối thiểu 400 % lương của ngày thao tác thông thường ; còn thao tác vào ban đêm nhận tối thiểu 490 % lương của ngày thao tác thông thường .
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

   

3. Tiền lương thêm giờ vào ban đêm 

Theo pháp luật tại Điều 57 Nghị định số 145 / 2020 / NĐ-CP ngày 14/12/2020 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Bộ luật Lao động về điều kiện kèm theo lao động và quan hệ lao động, Khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, Người lao động thao tác vào ban đêm thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thao tác thông thường .

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ Lễ, Tết.

Trường hợp doanh nghiệp sắp xếp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, còn phải trả thêm cho người lao động 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ Lễ, Tết theo lao lý tại khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động năm 2019 .
Căn cứ pháp luật nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhu yếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của đợt nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau :
Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm ngày thông thường của người lao động là A thì :
– Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương tối thiểu sẽ là :
300 % A + 30 % A + 20 % x ( 300 % A ) = 390 % A
– Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương tối thiểu bằng 390 % A, người lao động còn được trả tiền lương đợt nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lao lý .

4. Điều 108. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền nhu yếu người lao động làm thêm giờ vào bất kể ngày nào mà không bị số lượng giới hạn về số giờ làm thêm theo lao lý tại Điều 107 của Bộ luật này và người lao động không được khước từ trong trường hợp sau đây :
– Thực hiện lệnh động viên, kêu gọi bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, bảo mật an ninh theo pháp luật của pháp lý ;
– Thực hiện những việc làm nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người con người, gia tài của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy khốn và thảm họa, trừ trường hợp có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của người lao động theo lao lý của pháp lý về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội