Sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động không phải là ngày thứ 7, chủ nhật thì có được không?


Tôi mở chuỗi nhà hàng kinh doanh về dịch vụ ăn uống. Tôi đang thắc mắc về ngày nghỉ hằng tuần đối với người lao động. Có quy định nào cho phép ngày nghỉ hàng tuần không phải là ngày chủ nhật hay không? Vì đặc thù công việc của chuỗi nhà hàng cần làm việc vào chủ nhật nên muốn quy định ngày khác là ngày nghỉ hàng tuần thì có được không

Ngày nghỉ hằng tuần được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 lao lý về nghỉ hằng tuần như sau :

“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

Như vậy, theo pháp luật trên trường hợp của anh, anh mở chuỗi nhà hàng quán ăn kinh doanh thương mại về dịch vụ nhà hàng .Vì đặc trưng việc làm của chuỗi nhà hàng quán ăn cần thao tác vào chủ nhật nên anh hoàn toàn có thể sắp xếp những ngày khác là ngày nghỉ hằng tuần mà không bắt buộc phải là chủ nhật nhưng phải ghi vào nội quy lao động .

Ngày nghỉ hàng tuần

Ngày nghỉ hằng tuần ( Hình từ Internet )

Ngày nghỉ hằng tuần có được hưởng lương không?

Căn cứ theo Điều 58 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP pháp luật thời giờ được tính vào thời giờ thao tác được hưởng lương như sau :

“1. Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này.

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

4. Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động.

5. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

6. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

7. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 61 của Bộ luật Lao động.

8. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 của Bộ luật Lao động.

9. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

10. Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.”

Có thể thấy, ngày nghỉ hằng tuần không thuộc một trong các trường hợp trên.

Vì vậy, khi nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ không được hưởng lương, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được nhận tiền lương làm thêm giờ như sau :Ban ngày : 200 % ngày thườngBan đêm : 270 % ngày thường

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội