Quy định ngày nghỉ hàng tuần vào thứ 2

Câu hỏi:

Tôi thao tác tại một công ty của Nhật Bản. Công ty tôi pháp luật hàng tuần được nghỉ chủ nhật. Tuy nhiên sắp tới công ty lại muốn chuyển ngày nghỉ hàng tuần là thứ 2. Tôi xin hỏi là việc chuyển ngày nghỉ sang thứ 2 như vậy có được không ? Nếu chúng tôi làm thêm vào thứ 2 là ngày nghỉ theo pháp luật của công ty thì có được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ gì không ?

Trả lời:

Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau :
Căn cứ theo lao lý tại điều 110 Bộ luật lao động về việc nghỉ hàng tuần như sau :
“ 1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng do chu kỳ luân hồi lao động không hề nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 01 tháng tối thiểu 04 ngày .
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định hành động sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định và thắt chặt khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. ”

Do vậy, việc công ty bạn chuyển ngày nghỉ hàng tuần sang thứ 2 là không trái với quy định của pháp luật lao động.

Nếu bạn làm thêm giờ vào ngày nghỉ là thứ 2 thì sẽ được trả tiền làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động như sau:

“ 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm như sau :

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c ) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .

2.Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. ”
Căn cứ vào pháp luật trên, bạn hoàn toàn có thể xác lập được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần .

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 19006557 để được tư vấn.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội