Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm như thế nào? Ngày nghỉ hằng năm có tăng thêm theo thâm niên làm việc không?


Cho mình hỏi về quy định nghỉ phép năm: người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì ngày nghỉ hằng năm được tính như thế nào? Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm như thế nào? – câu hỏi của chị Hằng đến từ Cần Thơ


Về câu hỏi của chị Hằng, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được vấn đáp chị như sau :

Ngày nghỉ hằng năm được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 lao lý :

Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Như vậy, ngày nghỉ hằng năm được lao lý như trên. Đối với những trường hợp thường thì thì thời hạn nghỉ hằng năm là 12 ngày, sẽ tăng theo mức độ nguy cơ tiềm ẩn của từng loại việc làm .

Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm như thế nào?

Cách tính ngày nghỉ hằng năm của người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm như thế nào ? ( Hình từ Internet )

Ngày nghỉ hằng năm có tăng thêm theo thâm niên làm việc không?

Căn cứ Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.”

Như vậy, cứ đủ 05 năm thao tác cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo lao lý tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày .

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt như thế nào?

Căn cứ Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

3. Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Theo pháp luật trên thì trường hợp người lao động làm 6 tháng trong năm 2022 và chấm hết hợp đồng lao động thì số ngày nghỉ phép của người lao động này được tính như sau :Số ngày nghỉ phép năm có hưởng lương = ( 12 ngày nghỉ phép trong điều kiện kèm theo lao động thông thường + 3 ngày phép tăng theo thâm niên ) / 12 x Số tháng thao tác thực tiễn = 15/12 x 6 = 7.5 ( ngày nghỉ phép ) .Trường hợp này người lao động được nghỉ phép năm và hưởng nguyên lương với 7.5 ngày thao tác thực tiễn .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội