Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm đối với giáo viên được quy định như thế nào? Nhiệm vụ của giáo viên có phải tham gia trực tết và trực hè không?


Chào anh chị, tôi muốn hỏi thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm đối với giáo viên được pháp luật quy định như thế nào? Nhiệm vụ của giáo viên có phải tham gia trực tết và trực hè không?

Nhiệm vụ của giáo viên là gì?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT ( được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT ) quy định về trách nhiệm của giáo viên như sau :Nhiệm vụ của giáo viên thực thi theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học ; Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú, trường chuyên, trường dự bị ĐH .Căn cứ Điều 4 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của giáo viên làm chủ nhiệm lớp như sau :

Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

– Tìm hiểu và nắm vững học viên trong lớp về mọi mặt để có giải pháp tổ chức triển khai giáo dục sát với đối tượng người tiêu dùng nhằm mục đích thôi thúc sự tân tiến của từng học viên và của cả lớp ;- Phối hợp ngặt nghèo với mái ấm gia đình học viên, dữ thế chủ động phối hợp với những giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những đoàn thể và những tổ chức triển khai xã hội khác có tương quan trong hoạt động giải trí giảng dạy và giáo dục học viên của lớp mình chủ nhiệm ;- Nhận xét, nhìn nhận xếp loại học viên cuối kỳ và cuối năm học, ý kiến đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề xuất list học viên được lên lớp, list học viên phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn hảo việc ghi vào sổ điểm và học bạ học viên ;- Tham gia hướng dẫn hoạt động giải trí tập thể, hoạt động giải trí giáo dục và rèn luyện học viên do nhà trường tổ chức triển khai ;- Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng .Trên đây là những thông tin về trách nhiệm của giáo viên theo quy định của pháp lý .

Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm đối với giáo viên được quy định như thế nào?

Thời gian thao tác, thời hạn nghỉ hằng năm so với giáo viên Căn cứ Điều 5 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT ( được sửa đổi bởi khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT ) quy định về thời hạn thao tác, thời hạn nghỉ hằng năm của giáo viên như sau :- Thời gian thao tác của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó :+ 35 tuần dành cho việc giảng dạy và những hoạt động giải trí giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học .+ 05 tuần dành cho học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ .+ 01 tuần dành cho việc chuẩn bị sẵn sàng năm học mới .+ 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học .- Thời gian thao tác của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó :+ 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giải trí giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học .

+ 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

+ 01 tuần dành cho việc sẵn sàng chuẩn bị năm học mới .+ 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học .- Thời gian thao tác của giáo viên trường dự bị ĐH là 42 tuần, trong đó :+ 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giải trí giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học .+ 12 tuần dành cho học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ, kiến thiết xây dựng tài liệu, nghiên cứu và điều tra khoa học và một số ít hoạt động giải trí khác theo kế hoạch năm học .+ 01 tuần dành cho việc sẵn sàng chuẩn bị năm học mới .+ 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học .- Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm : nghỉ hè, nghỉ tết nguyên đán, nghỉ học kỳ và những ngày nghỉ khác, đơn cử như sau :+ Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng ( gồm có cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động ), được hưởng nguyên lương và những phụ cấp ( nếu có ) ;+ Thời gian nghỉ tết nguyên đán, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;+ Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động .Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc thù, điều kiện kèm theo đơn cử của từng trường, Hiệu trưởng sắp xếp thời hạn nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hài hòa và hợp lý theo đúng quy định .

Giáo viên có bắt buộc phải trực hè, trực tết không?

Căn cứ Điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định về quyền của viên chức về nghỉ ngơi như sau :- Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp lý về lao động. Do nhu yếu việc làm, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được giao dịch thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ .- Viên chức thao tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt quan trọng khác, nếu có nhu yếu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần ; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự chấp thuận đồng ý của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .

– Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

– Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có nguyên do chính đáng và được sự đồng ý chấp thuận của người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .Ta thấy theo quy định trên thì thời hạn hè, những ngày tết dương lịch, âm lịch là thời hạn nghỉ ngơi của giáo viên. Trong đó, giáo viên được nghỉ nhưng vẫn hưởng nguyên lương .Như vậy, theo những quy định hiện hành giáo viên không bắt buộc phải trực hè, trực Tết .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội