Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 – Thành lập công ty ở Bình Định – Tư Vấn Doanh Nghiệp Blue

Luật quản trị thuế pháp luật người nộp thuế khai đúng chuẩn trung thực, vừa đủ những nội dung trong tờ khai thuế ; tự tính số thuế phải nộp và nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn để tránh phải nộp phạt. Vậy Thời hạn nộp tờ khai thuế của những tờ khai được pháp luật như thế nào ? Và cách tính thời hạn thế nào ? Chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp chớp lấy những pháp luật về thời hạn nộp tờ khai cũng như nộp thuế môn bài như sau :

  1. Cách tính thời hạn nộp tờ khai thuế

Theo Điều 8 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC về tính thời hạn nộp tờ khai thuế :“ 1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ ngày ” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo pháp luật .

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.

3. Trường hợp thời hạn là một ngày đơn cử thì ngày mở màn tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày đơn cử đó .4. Trường hợp ngày sau cuối của thời hạn xử lý thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo pháp luật thì ngày sau cuối của thời hạn được tính là ngày thao tác tiếp theo của ngày nghỉ đó .5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn xử lý việc làm hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, rất đầy đủ sách vở, văn bản đúng theo lao lý. ”

  1. Thời hạn nộp tờ khai thuế

Theo lao lý tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC thời hạn nộp tờ khai thuế như sau– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 ( hai mươi ) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 ( ba mươi ) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 ( ba mươi ) của tháng tiên phong của năm dương lịch .– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế chậm nhất là ngày thứ 10 ( mười ), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 ( chín mươi ), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính .– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế so với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức chiếm hữu, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm ), kể từ ngày có quyết định hành động về việc doanh nghiệp triển khai chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi hình thức chiếm hữu, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí .

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

Như vậy, vào những ngày sau cuối của nôp tờ khai thuế, nếu thời hạn rơi vào ngày nghỉ theo lao lý thì hạn cuối sẽ được tính là ngày kế thao tác tiếp nối từ ngày nghỉ đó. Đây là điều rất là quan tâm cho việc làm nôp tờ khai thuế vào Quý I khi hạn cuối vào đợt nghỉ lễ 30/04

  1. Hạn nộp thuế môn bài 2021

* Hạn nộp thuế môn bàiCăn cứ khoản 9 Điều 18 Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất là ngày 30/01/2021, riêng :– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại ( gồm có cả đơn vị chức năng phụ thuộc vào, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ) khi kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài ( năm thứ tư kể từ năm xây dựng doanh nghiệp ) thì thời hạn nộp như sau :+ Nếu kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời hạn miễn .+ Nếu kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời hạn miễn .– Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại đã chấm hết hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sau đó hoạt động giải trí trở lại thì thời hạn nộp như sau :+ Trường hợp ra hoạt động giải trí trong 6 tháng đầu năm : Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động giải trí .+ Trường hợp ra hoạt động giải trí trong thời hạn 6 tháng cuối năm : Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động giải trí .* Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau:

– Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài .– Người nộp lệ phí môn bài ( trừ hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại ) mới xây dựng ( gồm có cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thương mại ) hoặc có xây dựng thêm đơn vị chức năng phụ thuộc vào, khu vực kinh doanh thương mại hoặc khởi đầu hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại triển khai nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm xây dựng hoặc mở màn hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .Nếu trong năm có đổi khác về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin đổi khác .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội