Nghỉ hằng tuần có bắt buộc phải sắp xếp vào thứ 7, Chủ nhật không?

Nghỉ hằng tuần có bắt buộc phải sắp xếp vào thứ 7, Chủ nhật không ?

Hình minh họa

Nghỉ hằng tuần có bắt buộc phải sắp xếp vào thứ 7, Chủ nhật không?

Như đã đề cập ở trên, người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động trọn vẹn có quyền quyết định hành động lịch nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày nào đó khác trong tuần .Theo đó, không bắt buộc phải nghỉ hằng tuần vào ngày thứ 7, Chủ nhật mà doanh nghiệp trọn vẹn hoàn toàn có thể bố trí những ngày khác trong tuần để cho người lao động nghỉ theo lao lý .Thậm chí, do đặc trưng việc làm, có trường hợp người lao động còn phải đi làm cả tuần mà không có ngày nghỉ. Tuy nhiên sau đó, doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động nghỉ để bảo vệ người đó được nghỉ trung bình 4 ngày / tháng .Thực tế lúc bấy giờ, hầu hết những doanh nghiệp thường chọn thực thi theo chính sách nghỉ Chủ nhật hoặc nghỉ cả thứ 7 và Chủ nhật .

Nghỉ hằng tuần có được hưởng lương không?

Nghỉ hằng tuần là một trong những quyền hạn của người lao động. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 chỉ pháp luật về việc người lao động được nghỉ liên tục tối thiểu 24 giờ liên tục trong mỗi tuần chứ không ghi nhận về việc có được hưởng lương khi nghỉ hằng tuần hay không .

Cùng với đó, Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng ghi nhận một số thời gian được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương bao gồm:

Nghỉ giữa giờ .

  • Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.
  • Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.
  • Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh.
  • Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.
  • Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.
  • Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động.
  • Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ.
  • Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.
  • Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Có thể thấy, nghỉ hằng tuần cũng không thuộc một trong những trường hợp trên. Vì vậy, khi nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ không được hưởng lương, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .

Đi làm ngày nghỉ hằng tuần được tính lương thế nào?

Theo lao lý hiện hành, người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần sẽ được tính theo lương làm thêm giờ. Do đó, nếu không nghỉ hằng tuần mà đi làm, người lao động được tính lương như sau :

* Đi làm ngày nghỉ hằng tuần thông thường:

Tiền lương thao tác ban ngày = 200 % x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm .Tiền lương thao tác đêm hôm = 270 % x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm .Căn cứ : Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 .* Đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần trùng ngày nghỉ lễ, Tết :

Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP nêu rõ:

3. Người lao động làm thêm giờ vào đợt nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết .Theo đó nếu đi làm ngày nghỉ hằng tuần mà trùng nghỉ lễ, người lao động sẽ được trả theo lương làm thêm vào ngày lễ hội. Cụ thể như sau :- Tiền lương làm ban ngày = 300 % x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm( Nếu tính cả tiền lương ngày lễ hội, người lao động được hưởng tối thiểu 400 % lương của ngày thao tác thông thường )

– Tiền lương làm việc ban đêm = 390% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm

( Nếu tính cả tiền lương dịp nghỉ lễ, người lao động được hưởng tối thiểu 490 % lương của ngày thao tác thông thường )Căn cứ : Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 .Lưu ý : Khi làm thêm giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần là không quá 12 giờ / ngày ( theo khoản 4 Điều 60 Nghị định 145 / 2020 ) .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội