Công Đoàn là một tổ chức chính trị liên minh của giai cấp công nhân, tri thức, người lao động và các đối tượng tự nguyện tham gia và thành lập, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên trong tổ chức liên kết với nhau bởi các quyền và lợi ích chung, cùng với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hàng ngàn người lao động mới gia nhập vào tổ chức Công đoàn. Sau khi nhận được đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động, tổ chức công đoàn sẽ xét duyệt và ra mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới, sau đó tiến hành lễ kết nạp và các thủ tục hoàn thành việc công nhận đoàn viên chính thức.

Quy định kết nạp đoàn viên công đoàn

Theo quy định của Liên đoàn Lao động Việt Nam, những đối tượng sau có quyền tham gia hoặc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở: công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị nghề nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trong nước, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…; Các lao động tự do hợp pháp tại Việt Nam. Tất cả những đối tượng này nếu tán thành điều lệ của Công đoàn Việt Nam và có tinh thần tự nguyện tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí tại công đoàn cơ sở thì có thể viết đơn xin được gia nhập Công đoàn cơ sở nơi mình công tác, làm việc.

Tổ chức Công đoàn cơ sở sau khi xem xét yêu cầu của người viết đơn sẽ tiến hành ra quyết định đồng ý kết nạp đoàn viên đó nếu người này đủ điều kiện. Sau đó tiến hành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên để chính thức công nhận thêm thành viên mới trong tổ chức.

quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

Quyết định kết nạp là thủ tục bắt buộc trong quy trình kết nạp đoàn viên mới

Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn

Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở sẽ được tiến hành theo trình tự các nghi thức sau đây:

 • Ổn định tổ chức;
 • Nghi lễ chào cờ và hát quốc ca;
 • Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình buổi lễ;
 • Đọc quyết định kết nạp đoàn viên;
 • Trao quyết định kết nạp đoàn viên và thẻ đoàn cho Đoàn viên mới;
 • Đại diện đoàn viên mới lên phát biểu cảm tưởng.
 • Cán bộ công đoàn cấp trên lên phát biểu;
 • Đại diện Ban chấp hành Công đoàn phân công nhiệm vụ, nơi sinh hoạt cho các đoàn viên mới;
 • Bế mạc buổi lễ.

Thông thường các Công đoàn cơ sở thường tiến hành lễ kết nạp đoàn viên mới cho nhiều đoàn viên cùng lúc nên việc phát biểu hay nhận quyết định kết nạp đoàn viên sẽ được phân công và sắp xếp từ trước. Buổi lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm theo đúng tinh thần, quy định của Công đoàn Việt Nam. Tùy vào điều kiện thực tế mà các cấp công đoàn có thể tổ chức buổi lễ kết nạp với quy mô khác nhau, chỉ cần đảm bảo các nghi thức đầy đủ là được.

Cách viết mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn 2020

Quyết định kết nạp đoàn viên chính thức công đoàn cơ sở năm 2020 là mẫu quyết định có bố cục khá đơn giản. Người viết chỉ cần chú ý ghi lại những thông tin đúng như trong cuộc họp để ra quyết định kết nạp đoàn viên là được. Sau đây là chi tiết từng phần nội dung trong mẫu quyết định này:

 • Phần tiêu đề và tên văn bản: Ghi như những loại quyết định thông thường khác.
 • Căn cứ ra quyết định: Những căn cứ để ra quyết định này bao gồm khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đơn xin gia nhập công đoàn của đoàn viên; biên bản họp BCH Công đoàn về việc xét đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của đoàn viên.
 • Các điều trong quyết định: Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên mới nhất gồm 3 điều tương đương với 3 nội dung. Một là công nhận kết nạp đoàn viên mới (Nêu rõ tên và bộ phận công tác, nếu có nhiều người thì lập danh sách kèm theo). Hai là nêu quyền và nghĩa vụ của đoàn viên mới khi gia nhập tổ chức công đoàn (hoặc văn bản quy định về điều này). Ba là nêu các đối tượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
 • Đại diện Ban chấp hành Công đoàn ký vào quyết định.
Cách viết quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn 2020

Mẫu dùng cho công đoàn trường học

Tải mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn mới nhất

Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên mới là một văn bản có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi Đoàn viên. Nó giống như một lời công nhận về những công sức, nỗ lực của mỗi cá nhân trong công tác sinh hoạt đoàn thể. Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới nhất để bạn có thể tải về lưu lại và sử dụng. Ấn nút Tải về dưới đây để tải mẫu văn bản file word.

Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn trường học

Mẫu quyết định kết nạp Đoàn viên Công đoàn cơ sở

Tin liên quan