KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH | CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VIỆT ĐỨC – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Lợi ích của kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết mà không có một công thức chung nào, không vấn đề nào giống vấn đề nào để giải quyết một cách hiệu quả nhất. Cuộc sống không lường trước điều gì cả, các vấn đề ồ ạt đến với chúng ta hàng ngày. Lúc thì vấn đề nhỏ nhưng đôi khi là lớn, bất cứ khi nào và bạn không thể phủ nhận rằng bạn cần nó.

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng mà các chuyên gia kinh doanh thành công và doanh nghiệp nhất định phải có. Hơn thế nữa, người có kỹ năng giải quyết vấn đề không chỉ làm những người đưa ra quyết định tốt hơn, có nhiều cơ hội trong việc làm, được thăng tiến và sự tín nhiệm của cấp trên trong công việc. Theo nghiên cứu cho thấy, hạnh phúc phụ thuộc nhiều hơn vào các cơ hội để đưa ra quyết định đúng đắn chứ không phải là tiền bạc. Tóm lại, tầm quan trọng của khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả sẽ dẫn đến nhiều hơn và tốt hơn các cơ hội cho sự thành công và cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn

Những kỹ năng giải quyết vấn đề – yếu tố cơ bản để ra quyết định hiệu quả

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

–  Xác định được thế nào là vấn đề cần giải quyết
–  Phân tích và xác định được nguyên nhân của vấn đề
–  Đưa ra những giải pháp có thể và quyết định xem giải pháp nào là tốt nhất
–  Thực thi giải pháp bạn đã chọn và đánh giá hiệu quả của nó
–  Nắm rõ và sử dụng hiệu quả các công cụ giúp giải quyết vấn đề

–  Biết vận dụng một cách sáng tạo các phương pháp cũng như kỹ thuật phân tích vấn đề nhằm đưa ra quyết định chính xác.

II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

  1. Tư duy sáng tạo trong quản lý
  2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới
  3. Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định
  4. Thực hành