5 giải pháp đổi mới việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 3/3, tại TP.HN, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó quản trị UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến nghiệm thu sát hoạch Đề tài khoa học cấp cơ sở “ Giải pháp thay đổi và nâng cao chất lượng tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong quy trình tiến độ mới ”. Cùng dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó quản trị UBTƯ MTTQ Nước Ta .
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nội dung đề tài nêu rõ, từ năm 2003 đến nay, “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư đã được tổ chức triển khai hàng năm vào ngày 18/11 với những nội dung, hình thức phong phú và đa dạng, sinh động, phát minh sáng tạo, chất lượng và hiệu suất cao .
Thông qua việc tổ chức triển khai Ngày hội, MTTQ Nước Ta liên tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội được tổ chức triển khai bảo vệ tính thiết thực, tránh hình thức và kêu gọi được sự tham gia của cả hội đồng .

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vẫn tỏ ra lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Các hoạt động giải trí tổ chức triển khai trước Ngày hội ở 1 số ít địa phương còn giàn trải, chưa thật sự điển hình nổi bật, chưa lôi cuốn được phần đông những những tầng lớp nhân dân tham gia .
Hoạt động phối hợp những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong tổ chức triển khai “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư chưa được thông suốt, …
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tham dự Hội nghị.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tham dự Hội nghị.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm điều tra và nghiên cứu đề tài nhận thấy thiết yếu phải tổng kết hoạt động giải trí tổ chức triển khai “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm tay nghề thiết yếu để tổ chức triển khai có chất lượng tốt nhất Ngày hội .
Qua nghiên cứu và điều tra, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, Ban Chủ nhiệm đề tài đã nêu ra một số ít giải pháp thay đổi và nâng cao chất lượng tổ chức triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030 .

Theo đó, cần chú trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy sự sáng tạo đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Đồng thời, MTTQ Nước Ta những cấp cần dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác làm việc tập huấn, hướng dẫn tiến hành tổ chức triển khai Ngày hội, tăng cường kêu gọi những nguồn lực, triển khai tốt việc xã hội hóa tạo nguồn lực trong việc tổ chức triển khai Ngày hội .
 Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.
 Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

Góp ý kiến thiết xây dựng Đề tài tại Hội nghị, PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nước Ta cho rằng, về cơ bản, Đề tài đạt được tiềm năng, trách nhiệm điều tra và nghiên cứu đã xác lập ; đề xuất kiến nghị được 1 số ít giải pháp về thay đổi và nâng cao chất lượng việc tổ chức triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với tầm mức của một đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học cấp cơ sở .
Tuy nhiên, nhóm triển khai cần bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, triển khai xong đề tài cả về cấu trúc, hình thức lẫn nội dung để đề tài bảo vệ tính khoa học, đúng chuẩn, ngặt nghèo về lý luận và thực tiễn. Từ đó, loại sản phẩm của đề tài hoàn toàn có thể làm cơ sở cho việc lan rộng ra nội dung, khoanh vùng phạm vi, đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra ở mức cao hơn .
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu kết luận Hội nghị.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó quản trị Nguyễn Hữu Dũng chứng minh và khẳng định, việc tổ chức triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lịch sử của MTTQ Nước Ta ( 18/11 ) là một trong những bước tăng trưởng lý luận và thực tiễn về thay đổi nội dung, phương pháp hoạt động giải trí của MTTQ Nước Ta cung ứng nhu yếu, trách nhiệm của tình hình mới .

Bên cạnh những kết quả đạt được của quá trình tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, việc tổ chức Ngày hội còn nhiều vấn đề khó khăn, yếu kém cần phải khắc phục.

Do đó, việc thực thi đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “ Giải pháp thay đổi và nâng cao chất lượng tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình mới ” là việc làm thiết yếu lúc bấy giờ .
Từ những quan điểm phản biện tận tâm của những chuyên viên, nhà khoa học tham gia Hội nghị, Phó quản trị Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, Đề tài đã đạt được tiềm năng và trách nhiệm nghiên cứu và điều tra đề ra ; có giá trị thực tiễn giúp cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Nước Ta và Mặt trận những địa phương tìm hiểu thêm trong quy trình chỉ huy và tiến hành Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở những địa phương .
Với ý nghĩa đó, Phó quản trị Nguyễn Hữu Dũng đề xuất, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa, triển khai xong theo góp ý của Hội đồng, liên tục nghiên cứu và điều tra, đề xuất kiến nghị những giải pháp tương thích với tình hình thực tiễn, góp thêm phần khắc phục những chưa ổn còn sống sót, nâng cao chất lượng tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội