Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm 2019 – Cẩm Nang Tiếng Anh – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Tổng Hợp Leading10

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4

Ngày sách Việt Nam được diễn ra vào 21/4 hàng năm tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên khắp cả nước. Nhằm khơi dậy thói quen đọc sách, niềm đam mê đọc sách, ý thức học của các em học sinh.

Mời thầy cô cùng theo dõi > kế hoạch tổ chức triển khai tiến hành hưởng ứng ngày hội đọc sách Nước Ta để tổ chức triển khai tiến hành cho những em đạt hiệu suất cao cao :

Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT……….………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số:…. /KHTHCS …………, ngày….. Tháng….. Năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ … NĂM 20….

Bạn đang đọc : Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đọc sách năm 2019 – Cẩm Nang Tiếng Anh

Thực hiện theo công văn số …. / PGDĐT ngày … / 04/20 … của PGD-ĐT TP … … … …. về việc tổ chức triển khai Ngày sách Nước Ta năm … … … ..
Thực hiện kế hoạch năm học … … … .. – … … … .. của trường tiểu học Bắc Nghĩa ; triển khai kế hoạch hoạt động giải trí thư viện năm học … … … .. – … … … …
Thư viện trường tiểu học Bắc Nghĩa lập kế hoạch tổ chức triển khai “ Ngày hội đọc sách ” năm học 2017 – … … … .. với chủ đề “ Sách và văn hóa truyền thống ”. Cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

– Hưởng ứng ngày sách Nước Ta, ngày sách và bản quyền quốc tế, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa truyền thống đọc .
– Xây dựng và tăng trưởng trào lưu đọc sách, khuyến khích những em học viên mày mò niềm đam mê đọc sách, hướng tới kiến thiết xây dựng một xã hội học tập .
– Giáo dục đào tạo kĩ năng sống cho học viên : Kĩ năng tư duy, tìm tòi, phát minh sáng tạo, …
– Phát động trào lưu “ Chung tay thiết kế xây dựng tủ sách của em ” nhằm mục đích tăng trưởng số lượng sách thư viện. Giúp đỡ những em có thực trạng khó khăn vất vả trong việc mua sách .
– Khuyến khích cha mẹ cùng tham gia kiến thiết xây dựng tủ sách cha mẹ với mục tiêu “ Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách ”

2. Ý nghĩa:

Việc tổ chức triển khai tiến hành “ Ngày hội đọc sách ” năm … … … .. tạo sân chơi lành mạnh nhằm mục đích mục tiêu hấp dẫn phần đông giáo viên và học viên, cha mẹ học viên tham gia ; qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, khơi dậy niềm ham mê đọc sách của mỗi người trong thời đại công nghệ thông tin lúc bấy giờ .

II. QUI MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Qui mô : cấp trường
2. Thời gian tổ chức triển khai : Ngày 20 tháng 4 năm … … .. …
3. Địa điểm : Tại sân trường TH Bắc Nghĩa .

III. ĐỐI TƯỢNG:

Đại biểu, BGH, cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới, cha mẹ và học viên toàn trường .

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố nguyên do, ra mắt đại biểu
3. Khai mạc ngày hội
4. Đọc quyết định hành động xây dựng BTC, BGK
5. Nội dung hoạt động giải trí .
5.1. Kể chuyện theo sách
5.2. Vẽ tranh theo chủ đề .
5.3. Nhìn ảnh, sự kiện đoán tên tác phẩm
5.4. Hoạt động quyên góp sách ; thiết kế xây dựng tủ sách cha mẹ .
5.5 Tổ chức đọc sách
6. Bế mạc và trao thưởng .

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Kể chuyện theo sách

– Theo hình thức sân khấu hóa, phân vai nhân vật trong truyện .
– Thực hiện : Học sinh tham gia 1 khối 1 tiết mục
– Thời lượng tối đa 1 tiết mục : 10 phút .

2. Vẽ tranh theo chủ đề “Văn minh đô thị”

– Vẽ những bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như : Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông vận tải, không vứt rác bừa bãi, không phá hoại thiên nhiên và môi trường … mang đến thông điệp cho mỗi tất cả chúng ta, cần giữ gìn kiến thiết xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp, kiến thiết xây dựng nếp sống văn minh đô thị .
– Yêu cầu : 1 lớp 2 em học viên tham gia. vẽ bố cục tổng quan phải chăng, có phần chú thích về bài vẽ : tên bài vẽ, lớp .
– Vẽ trên giấy A3, màu tự chọn .

3. Nhìn sự kiện đoán tên sách. ( Hình thức rung chuông vàng)

Tổ chức cho khối 4-5. Một lớp 5 em tham gia. Hình ảnh, sự kiện ( bìa sách, nhân vật trong truyện, tác giả …. ) đối sánh tương quan đến 1 tác phẩm được hiển thị trên màn hình hiển thị hiển thị. Học sinh ghi đáp án vào bảng .

4. Hoạt động quyên góp sách:

– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số lượng đơn cử để thực thi ủng hộ tại ngày hội đọc sách .
– Xây dựng tủ sách cha mẹ : Phụ huynh, học viên những lớp sau khi quyên góp sách, tự tọa lạc xếp sách lên giá. ( Các lớp tự chuẩn bị sẵn sàng giá sách, trang trí đẹp, sắp xếp khoa học ) .

5. Hoạt động “Đọc sách”

– Giáo viên, cha mẹ, học viên cùng tham gia hoạt động giải trí đọc sách .
– Giáo viên những khối quản trị tủ sách, phân công học viên ngồi đọc đúng vị trí .

6. Bế mạc và trao thưởng

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Xây dựng kế hoạch: CBTV

Báo cáo Hiệu trưởng xin quan điểm chỉ huy ;

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Nội dung công việc

Chuẩn bị

Ghi chú

Xây dựng kế hoạch, sẵn sàng chuẩn bị những nội dung cần tọa lạc, trình làng Nhân viên thư viện
Phổ biến cho lớp, học viên tham gia TPT, GVCN

– Băng rôn: “Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách”

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai tiến hành ngày sách Nước Ta lần thứ 5 của trường … … … … … … … …. / .

Nơi nhận:

– CB, GV, NV, HS
– Lưu VT ; HSTV

HIỆU TRƯỞNG
… … … … … … … … … … .

Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……….………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số:…. /KHTHCS …………, ngày….. Tháng….. Năm 2019

Thực hiện theo công văn số …. / PGDĐT ngày … / 04/20 … của PGD-ĐT TP … … … …. về việc tổ chức triển khai Ngày sách Nước Ta năm … … … ..

Thực hiện kế hoạch năm học … … … .. – … … … .. của trường tiểu học Bắc Nghĩa ; thực thi kế hoạch hoạt động giải trí thư viện năm học … … … .. – … … … …
Thư viện trường tiểu học Bắc Nghĩa lập kế hoạch tổ chức triển khai “ Ngày hội đọc sách ” năm học 2017 – … … … .. với chủ đề “ Sách và văn hóa truyền thống ”. Cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

– Hưởng ứng ngày sách Nước Ta, ngày sách và bản quyền quốc tế, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa truyền thống đọc .
– Xây dựng và tăng trưởng trào lưu đọc sách, khuyến khích những em học viên mày mò niềm đam mê đọc sách, hướng tới thiết kế xây dựng một xã hội học tập .
– Giáo dục đào tạo kĩ năng sống cho học viên : Kĩ năng tư duy, tìm tòi, phát minh sáng tạo, …
– Phát động trào lưu “ Chung tay kiến thiết xây dựng tủ sách của em ” nhằm mục đích tăng trưởng số lượng sách thư viện. Giúp đỡ những em có thực trạng khó khăn vất vả trong việc mua sách .
– Khuyến khích cha mẹ cùng tham gia kiến thiết xây dựng tủ sách cha mẹ với mục tiêu “ Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách ”

2. Ý nghĩa:

Việc tổ chức triển khai tiến hành “ Ngày hội đọc sách ” năm … … … .. tạo sân chơi lành mạnh nhằm mục đích mục tiêu hấp dẫn phần đông giáo viên và học viên, cha mẹ học viên tham gia ; qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, khơi dậy niềm ham mê đọc sách của mỗi người trong thời đại công nghệ thông tin lúc bấy giờ .

II. QUI MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Qui mô : cấp trường
2. Thời gian tổ chức triển khai : Ngày 20 tháng 4 năm … … .. …
3. Địa điểm : Tại sân trường TH Bắc Nghĩa .

III. ĐỐI TƯỢNG:

Đại biểu, BGH, cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới, cha mẹ và học viên toàn trường .

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố nguyên do, trình làng đại biểu
3. Khai mạc ngày hội
4. Đọc quyết định hành động xây dựng BTC, BGK
5. Nội dung hoạt động giải trí .
5.1. Kể chuyện theo sách
5.2. Vẽ tranh theo chủ đề .
5.3. Nhìn ảnh, sự kiện đoán tên tác phẩm
5.4. Hoạt động quyên góp sách ; thiết kế xây dựng tủ sách cha mẹ .
5.5 Tổ chức đọc sách

6. Bế mạc và trao thưởng.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Kể chuyện theo sách
– Theo hình thức sân khấu hóa, phân vai nhân vật trong truyện .
– Thực hiện : Học sinh tham gia 1 khối 1 tiết mục
– Thời lượng tối đa 1 tiết mục : 10 phút .
2. Vẽ tranh theo chủ đề “ Văn minh đô thị ”
– Vẽ những bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như : Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông vận tải, không vứt rác bừa bãi, không phá hoại môi trường tự nhiên … mang đến thông điệp cho mỗi tất cả chúng ta, cần giữ gìn thiết kế xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp, kiến thiết xây dựng nếp sống văn minh đô thị .
– Yêu cầu : 1 lớp 2 em học viên tham gia. vẽ bố cục tổng quan phải chăng, có phần chú thích về bài vẽ : tên bài vẽ, lớp .
– Vẽ trên giấy A3, màu tự chọn .
3. Nhìn sự kiện đoán tên sách. ( Hình thức rung chuông vàng )
Tổ chức cho khối 4-5. Một lớp 5 em tham gia. Hình ảnh, sự kiện ( bìa sách, nhân vật trong truyện, tác giả …. ) tương quan đến 1 tác phẩm được hiển thị trên màn hình hiển thị. Học sinh ghi đáp án vào bảng .
4. Hoạt động quyên góp sách :
– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số lượng đơn cử để thực thi ủng hộ tại ngày hội đọc sách .
– Xây dựng tủ sách cha mẹ : Phụ huynh, học viên những lớp sau khi quyên góp sách, tự tọa lạc xếp sách lên giá. ( Các lớp tự chuẩn bị sẵn sàng giá sách, trang trí đẹp, sắp xếp khoa học ) .
5. Hoạt động “ Đọc sách ”
– Giáo viên, cha mẹ, học viên cùng tham gia hoạt động giải trí đọc sách .
– Giáo viên những khối quản trị tủ sách, phân công học viên ngồi đọc đúng vị trí .
6. Bế mạc và trao thưởng

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Xây dựng kế hoạch : CBTV
Báo cáo Hiệu trưởng xin quan điểm chỉ huy ;
2. Phân công trách nhiệm đơn cử :

TT Họ tên – chức vụ Công việc phân công
1 Đ/c:……………… – Hiệu trưởng Chỉ đạo chung
2 Đ/c: Đoàn Hồ Lệ Anh Chỉ đạo công tác tổ chức
3 Đ/c: ………………Trần Thị Thu Hà; Từ Thị Thoái Phụ trách tập 3 tiết mục văn nghệ
4 Đ/c: ……………… Ghi hình, viết bài ngày hội; Phụ trách rung chuông vàng
5 Đ/c: ……………… Trang trí sân khấu ; âm thanh;Phụ trách hoạt động vẽ tranh
6 Đ/c:……………… Dẫn chương trình, sắp xếp vị trí tổ chức
7 Đ/c: ……………… Phụ trách loa máy; Tiếp nhận sách quyên góp; Chuẩn bị phần thưởng; Nước uống đại biểu.

VII. KINH PHÍ PHẦN THƯỞNG:

1. Kể chuyện theo sách :
– 01 giải nhất : 200.000 đ
– 01 giải nhì : 150.000 đ
– 01 giải ba : 100.000 đ
– 02 giải KK : 50.000 đ
2. Vẽ tranh theo chủ đề
– 01 giải nhất : 100.000 đ
– 01 giải nhì : 70.000 đ
– 01 giải ba : 50.000 đ
– 02 giải KK : 30.000 đ
3. Nhìn sự kiện đoán tên sách
– 01 giải nhất : 100.000 đ
4. Tủ sách cha mẹ ấn tượng nhất :
– 1 giải : 200.000 đ

Tổng kinh phí đầu tư : 1.050.000 đ

VI. CHƯƠNG TRÌNH

… … … …
Mời những bạn tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội