Một thanh niên muốn vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần phải có người giới thiệu. Vậy người giới thiệu thanh niên vào Đoàn có nhiệm vụ gì? Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phải lập giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn. Giấy bảo đảm của đoàn viên giới thiệu là gì và cách ghi các mục trong mẫu giấy này như thế nào? Những thắc mắc trên về việc giới thiệu thanh niên vào Đoàn sẽ được EVBN giải quyết trong nội dung bài viết dưới đây.

Nhiệm vụ của người giới thiệu thanh niên vào Đoàn

Một thanh niên ưu tú để được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thì cần phải có người đứng ra đảm bảo, giới thiệu trước chi đoàn. Người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:

– Trường hợp nơi chưa có tổ chức Đoàn:

+ Người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn phải là một đoàn viên hoặc một đảng viên.

+ Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn phải là người cùng công tác, cùng lao động hoặc cùng học tập với người được giới thiệu ít nhất là 3 tháng liên tục. 
 – Trường hợp thanh niên ưu tú là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì sẽ do tập thể chi đội giới thiệu.
  – Trường hợp thanh niên ưu tú là hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hoặc thành viên Hội Sinh viên Việt Nam thì sẽ do tập thể các tập thể chi hội mà thanh niên tham gia giới thiệu.

Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn phải có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về người xin vào Đoàn và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với sự giới thiệu của mình. 

Thông thường người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn cũng sẽ là người được phân công nhiệm vụ giúp đỡ đoàn viên đó trong quá trình tìm hiểu về Đoàn, học lớp cảm tình Đoàn, hoàn thiện hồ sơ đoàn viên và cả sau khi đoàn viên được kết nạp.

Trong buổi lễ kết nạp đoàn viên mới, người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phải phát biểu cam kết, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên thanh niên cũng như các nội quy, quy chế của tập thể, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là đoàn viên.

Nhiệm vụ của người giới thiệu thanh niên vào Đoàn

Giới thiệu thanh niên vào đoàn

Giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn là gì?

Giấy bảo đảm giới thiệu người vào Đoàn là một trong những biểu mẫu quan trọng, không thể thiếu trong các biểu mẫu về hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn. Giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn đồng thời là thành phần không thể thiếu trong trong thủ tục xét kết nạp Đoàn của thanh niên ưu tú.

Giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn được người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn viết gửi đến Ban Chấp hành chi đoàn để cam kết với chi đoàn về sự giới thiệu của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Giấy bảo đảm giới thiệu người vào Đoàn cần nêu bật được những ưu khuyết điểm của người được giới thiệu vào Đoàn cũng như lời khẳng định của người giới thiệu đối tượng ưu tú đó hoàn toàn xứng đáng được kết nạp vào Đoàn.

Tham khảo thêm: Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên 2020

Cách viết Giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn

Giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn là biểu mẫu có sẵn, ngắn gọn, nội dung đơn giản. Người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn cần đọc kỹ các nội dung trong giấy rồi hoàn thành các mục trống theo yêu cầu. Lưu ý, khi viết giấy, người viết cố gắng ghi rõ ràng, đủ ý các nội dung, tránh gạch xóa, tránh ghi dài dòng, lan man.

* Phần đầu giấy giới thiệu

– Ghi rõ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn

– Kính gửi: Ghi rõ tên Ban Chấp hành chi đoàn nơi xét kết nạp đoàn viên.

Mẫu giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn

Mẫu giấy giới thiệu

* Nội dung chính giấy giới thiệu

– Ghi rõ tên người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn, ngày kết nạp vào Đoàn.

– Người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn ghi rõ nhận xét lên giấy đảm bảo sau một thời gian được chia đoàn phân công tìm hiểu, giúp đỡ thanh niên ưu tú vào Đoàn.

+ Tóm tắt những ưu điểm chính: ghi ngắn gọn những ưu điểm nổi bật về chấp hành nội quy, quy chế tập thể; chấp hành chính sách, pháp luật cuat Đảng, Nhà nước, sự đóng góp vào các phong trào tập thể, phong trào Đội, Hội nơi thanh niên ưu tú tham gia.

+ Tóm tắt một vài khuyết điểm, hạn chế của thanh niên được giới thiệu vào Đoàn.

– Người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn ghi rõ kết luận sau khi đã đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn kết nạp: người được giới thiệu vào Đoàn có hay không xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. – Người giới thiệu thanh niên ưu tú vào Đoàn ghi rõ lời đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp thanh niên được giới thiệu vào Đoàn.

– Người giới thiệu thanh niên ưu tú ghi rõ sẽ bảo đảm về sự giới thiệu của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình.

– Người giới thiệu thanh niên ưu tú hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ thanh niên làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc.

* Phần cuối giấy giới thiệu

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết giấy đảm bảo.

– Người viết giấy đảm bảo ký, ghi rõ họ tên lên giấy.

Tin liên quan