Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là niềm mong mỏi chính đáng của mọi thanh niên. Để được kết nạp Đoàn, thanh niên ưu tú phải làm trải qua lớp học cảm tình Đoàn, chuẩn bị một số thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc kết nạp. Trước tiên, thanh niên ưu tú cần phải trải qua xét duyệt trong cuộc họp xét kết nạp đoàn viên, được sự đồng ý của đa số đoàn viên chi đoàn nơi mình đang công tác, học tập, làm việc. Cuộc họp xét kết nạp đoàn viên cần phải được ghi lại thành biên bản, gọi là Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên. Thế nhưng biên bản họp xét kết nạp đoàn viên cần tuân thủ những nguyên tắc gì và cần lưu ý gì khi viết mẫu biên bản xét kết nạp đoàn viên 2020. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp cho ta sáng tỏ những thắc mắc trên.

Những nguyên tắc cần tuân thủ khi viết Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên 2020

Để được xét kết nạp, trước tiên chi đoàn sẽ giới thiệu thanh niên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn và được Ban tổ chức khóa học chứng nhận là đạt  yêu cầu. Tiếp đó, chi Đoàn tiến hành họp họp xét xem thanh niên ưu tú đó có đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét kết nạp Đoàn hay không. Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên được lập ra trong cuộc họp này.

Như vậy, Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên là biểu mẫu được lập ra ngay trong cuộc họp chi đoàn để bình xét, biểu quyết kết nạp đoàn cho thanh niên ưu tú. Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên phải được thư ký cuộc họp ghi lại một cách đầy đủ, chính xác và chi tiết các thông tin trong cuộc họp chi đoàn. Việc ghi chép biên bản họp chi đoàn đòi hỏi thư ký phải nhanh nhẹn nắm bắt các nội dung, ghi lại chuẩn xác, kể cả những ý kiến đóng góp cho thanh niên ưu tú chuẩn bị kết nạp đoàn.

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên là căn cứ quan trọng cùng với các giấy tờ khác để đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên xem xét, ra quyết định kết nạp các thanh niên ưu tú trong chi đoàn.

Tham khảo: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng 2020 mới nhất

Trong Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên quan trọng nhất là phải nêu ra được tên của các thanh niên ưu tú xét kết nạp, các ý kiến nhận xét về các thanh niên trên và kết quả biểu quyết đồng ý kết nạp.

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên là biểu mẫu lập ra trong buổi xét kết nạp thanh niên ưu tú trong chi đoàn, thông thường để kết nạp vào ngày thành lập Đoàn 26.3. Cuộc họp này có thể xét kết nạp cho một hay nhiều thanh niên trong chi đoàn, do đó, nội dung trong biên bản họp xét kết nạp đoàn viên cũng có thể đề cập đến nhận xét một hay nhiều thanh niên.

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên 2020

Xét kết nạp Đoàn viên

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên là một biểu mẫu khá đơn giản, nội dung ngắn gọn nhưng khi ghi lại biên bản này, không ít đoàn viên được phân công là thư ký cuộc họp còn khá lúng túng. Vậy khhi viết biên bản họp xét kết nạp đoàn viên, thư ký cuộc họp cần lưu ý những điểm nào?

Những lưu ý khi viết Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên 2020

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ bên góc trái phía trên biên bản: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tên Đoàn cấp trên, tên Ban Chấp hành chi đoàn.

– Ghi địa điểm, ngày tháng năm viết biên bản ở góc trên bên phải văn bản.

– Tên biên bản họp xét kết nạp đoàn viên.

Phần nội dung chính biên bản:

– Thời gian tổ chức cuộc họp xét kết nạp đoàn viên vào mấy giờ, ngày tháng năm nào?

– Địa điểm tổ chức cuộc họp xét kết nạp đoàn viên.

– Thành phần tham gia cuộc họp xét kết nạp:

+ Ghi rõ tên, chức vụ của đồng chí Chủ tọa cuộc họp.

+  Ghi rõ tên, chức vụ của đồng chí thư ký cuộc họp.

+ Các đoàn viên trong chi đoàn tham gia đạt số lượng bao nhiêu/ tổng đoàn viên chi đoàn tham gia cuộc họp.

– Ghi lại nội dung cơ bản của cuộc họp:

+ Nếu chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp một thanh niên ưu tú thì ghi rõ tên thanh niên ưu tú. Nếu chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp cùng lúc nhiều thanh niên ưu tú trong chi đoàn thì nêu lần lượt tên từng thanh niên ưu tú đó, danh sách xếp theo ABC.

+ Ghi rõ tên đồng chí đoàn viên giới thiệu thanh niên ưu tú, chức vụ của đồng chí đó lên đọc lời giới thiệu và cam kết bảo đảm về sự giới thiệu của mình trước toàn chi đoàn. Thư ký tóm lược nội dung cơ bản của lời giới thiệu và đảm bảo đó.

+ Thư ký ghi lại tóm tắt các ý kiến thảo luận, đóng góp cho các thanh niên ưu tú trong chi đoàn.

Mẫu Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên 2020

Mẫu biên bản

+ Chủ tọa cuộc họp họp xét kết nạp đoàn viên sau quá trình thảo luận, đưa ra kết luận: các đồng chí được giới thiệu trên đều thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tập thể, không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia, có nhiều đóng góp ý nghĩa cho phong trào Đoàn.

+ Thư ký cuộc họp ghi lại kết quả biểu quyết sau thảo luận: chi đoàn đã biểu quyết đồng ý kết nạp đoàn cho thanh niên (các thanh niên) ưu tú với số lượng và tỉ lệ như thế nào? Nếu có nhiều thanh niên cùng xét kết nạp thì ghi lần lượt số lượng và tỉ lệ biểu quyết với từng người theo danh sách ABC.

Phần cuối biên bản

– Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp vào lúc mấy giờ cùng ngày.

– Thư ký và chủ tọa cuộc họp cùng ký tên vào biên bản họp xét kết nạp đoàn viên.

Dưới đây, EVBN xin gửi tới các bạn tham khảo mẫu Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên mới nhất hiện nay.

Tin liên quan