Giáo Án Chủ Đề : Vui Hội Trăng Rằm Đề Tài: Tìm Hiểu Ngày Tết Trung Thu

Ngày đăng : 02/04/2021, 10 : 16

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ : VUI HỘI TRĂNG RẰM HOẠT ĐỘNG HỌC : KHÁM KHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NGÀY TẾT TRUNG THU THỜI GIAN THỰC HIỆN: Thứ 2 ngày 20 tháng 09 năm 2010.. MỤC[r] (1)KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ : VUI HỘI TRĂNG RẰM HOẠT ĐỘNG HỌC : KHÁM KHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NGÀY TẾT TRUNG THU THỜI GIAN THỰC HIỆN: Thứ ngày 20 tháng 09 năm 2010 I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: – Trẻ biết ngày tết trung thu là ngày tết thiếu nhi – Trẻ bết các dấu hiệu đặc trưng ngày tết trung thu, các hoạt động ẩm thực – Giáo dục tình cảm xã hội II CHUẨN BỊ: – Băng hình lễ hội trung thu – Đồ vật làm chướng ngại vật – Tranh minh họa tết trung thu * Phương pháp: Quan sát ,đàm thoại ,thực hành III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ + Hoạt động 1: – Cho trẻ hát bài bé và trăng – Các vừa hát bài hát nói điều gì? – Những ngày gần đây trên đường học và chơi các có thấy hoạt động gì không? – Để biết vì thời gian gần đây trên đường phố có bán nhiều bánh trung thu và lồng đèn? cô mời trẻ xem băng + Hoạt động 2: – Cho trẻ xem băng hình lễ hội tết trung thu – Đàm thoại các vừa xem gì? – Có hình ảnh gì? – Đó là lễ hội gì? – Các biết gì ngày tết trung thu? – Gia đình chuẩn bị gì cho ngày tết trung thu? – Vào ngày tết này người ta ăn mặt nào? – Vào ngày này có hoạt động gì? có món ăn gì đặc trưng? – Vào ngày tết trung thu ba mẹ thường chở xem gì?, không khí lễ hội đó nào? GiaoAnTieuHoc.com (2) + Trò chơi – Trò chơi 1: Vẽ tự theo ý thích ngày tết trung thu – Trò chơi 2: Ai nhanh Chia làm đội chạy qua đường dích dắt mua hoa làm mâm ngũ quả, đội nào mua nhiều thì đội đó chiến thắng – Trò chơi 3: Thử tài bé – Sau trò chơi cô cho trẻ nhận xét kết đội – Cô nhận xét chung và tuyên dương trẻ * Hoạt động 3: Kết thúc: – Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát gọi trăng là gì – Cho trẻ chuyển hoạt động * Đánh giá hoạt động: GiaoAnTieuHoc.com (3)

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo Án Chủ Đề : Vui Hội Trăng Rằm Đề Tài: Tìm Hiểu Ngày Tết Trung Thu,

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội