Giáo án tuần 11- nhà trẻ 24-36 tháng- chủ đề ” Ngày hội của cô giáo”

Giáo án tuần 11- nhà trẻ 24-36 tháng- chủ đề ” Ngày hội của cô giáo”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.54 KB, 23 trang )

(1)

TUẦN 11 CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CÔ, BÁC
Thời gian thực hiện: 2 tuần,
Chủ đề nhánh 1:
Thời gian thực :
A/TỔ CHỨC CÁC

NỘI DUNG HOẠT ĐỘN MỤC ĐÍCH – UCẦU CHUẨN BỊ

Đ
Ĩ
N
T
R

C
H
Ơ
I
–T
H

D

C
S
Á
N
G

1. Đón trẻ vào lớp, trao đổi
với phụ huynh về tình hình

trẻ

trẻ

– Kiểm tra tư trang, túi quần
áo của trẻ. Hướng dẫn trẻ tập
cất tư trang vào nơi qui định

– Nắm tình hình sức
khỏe của trẻ, những
yêu cầu, nguyện vọng
của phụ huynh

– Phát hiện những đồ
vật đồ chơi khơng an
tồn cho trẻ, Rèn kĩ
năng tự lập, gọn gàng
ngăn nắp

– Mở của thơng
thống phịng
học.

– Kiểm tra các
ngăn tủ để tư
trang của trẻ ,
2.Trị chuyện với trẻ về Các

cơ, bác trong nhóm lớp. trị
chuyện về nội dung : đây là
ai, cơ bác đang làm cơng việc
gì? ngày 20/11 là ngày gì ?

– Cho trẻ chơi theo ý thích
với đồ chơi

– Cho trẻ chơi theo ý thíchvới đồ chơi

– Giúp trẻ nhớ cô, bác
trong trường

– phát triển ngôn ngữ
giao tiếp.

– Biết chơi với đồ chơi

– Tranh, ảnh,
tranh truyện theo
chủ đề các cô,
bác, tranh ngày
20/11

– Đồ chơi
3.Thể dục sáng: Bài tập PT

chung : (Tập với vòng ):

– Trẻ biết tập các động
tác phát triển chung
theo cô. Phát triển thể
lực cho trẻ.

Giúp trẻ thoải mái khi
vào hoạt động khác.

– Sân tập sạch sẽ
an toàn.

4. Điểm danh.

– Thời tiết

– Nắm được sĩ số trẻ
trong ngày

– Tuyên truyền cách ăn
mặc chuyển mùa.

– Sổ theo dõi trẻ
đến nhóm lớp
– Trẻ mặc áo theo
mùa

(2)

( 2 )

:“Ngày hội của cô giáo ”
Từ ngày 18/ 11 đến 22/ 11/2019
HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẦN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1.Đón trẻ

– Trẻ chào cơ, bố mẹ, ơng, bà,…

– Cơ trị chuyện với phụ huynh để nắm được tình
hình của trẻ trong ngày

– Trẻ tự kiểm tra túi quần áo, lấy cho cô những đồ
vật khơng an tồn có trong túi của trẻ.

– Nhắc trẻ hoặc hướng dẫn trẻ để túi tư trang vào
nơi qui định.

– Chào cô, chào người thân
vào lớp

– Trẻ thực hiện theo u
cầu của cơ.

2.Trị chuyện: Cho trẻ xem tranh và, trị chuyện
cùng cơ về nội dung các bức tranh:

– Đây là ai ?

– Cơ bác đang làm cơng việc gì?

– Ngày 20/11 là ngày gì ? Và là ngày của ai?
– Các bạn đang làm gì

– GD :Để tỏ lịng kính trọng cô giáo các con chăm
ngoan học giỏi chúng mình đồng ý khơng ?

– Cơ cho trẻ chơi với đồ chơi, quan sát trẻ chơi

– Xem tranh ảnh, trị
chuyện cùng cơ

– Có ạ
– Đồ chơi
3.Thể dục sáng

a. Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng trịn tập với
bài “Đồn tàu nhỏ xíu” 1-2 vịng

b.Trọng động: BTPTT: (Tập với vịng)

+ĐT1: Hơ hấp: Cầm vịng hít thở (tập 4 lần).
+ ĐT2: Tay: Tay đưa vòng ra trước lên cao (tập 4
lần).

+ĐT3: Bụng: đưa vòng lên cao Cúi gập người về
trước (tập 4 lần).

+ĐT4: Chân: bật tại chỗ (tập 4 lần), khuyến khích
động viên trẻ

c. Hồi tĩnh:Cho trẻ đi quanh sân nhẹ nhàng.

– Trẻ hát và đi thành vòng
tròn.

– Trẻ tập theo cô bài tập
PT chung.

– Trẻ tập mỗi động tác 4
lần

-Trẻ đi nhẹ nhàng
4. Điểm danh

– Cô gọi họ tên trẻ .

– Trẻ dạ cơ khi nghe tên
mình.

A/TỔ CHỨC CÁC

(3)

( 3 )

H

O

T

Đ

N

G

C

H

Ơ

I

T

P

T

H

E

O

Ý

T

H

ÍC

H

C

A

T

R

*Chơi ngồi trời

* Chơi thao tác vai :

– Nấu ăn, bé tâp làm cô giáo, tập
hát,

* Chơi với đồ vật :

– Xếp bàn ghế, xếp đường đi,
xâu vòng hoa .

* Chơi với sách :

– Xem sách truyện về công việc
của các cô, bác trong trường
nhà trẻ .

-Tùy theo từng ngày

– Trẻ biết nấu ăn ,biết
làm cô giáo, biết hát

-Trẻ biết xếp bàn ghế
gọn gàng, xếp đường đi,
xâu vịng hoa.

-Trẻ biết cơng việc
hàng ngày của các cô,
bác trong nhà trẻ.
– Biết ngày hội của cô
bác.

– Thời tiết

– Bộ nấu ăn,
bài hát.

– Đồ chơi,
dây, hoa.

(4)

( 4 )

HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DÀN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ

* Hoạt động1 : Tạo hứng thú lôi cuốn trẻ vào hoạt
độngchơi tự chọn theo ý thích

– Cơ cùng trẻ hát bài “ cô và mẹ ”. Cô hỏi trẻ:
– Bài hát nói về điều gì ?

– Cơ cho trẻ kể về các đồ chơi ở trong lớp

– Cô cho trẻ q/s đồ chơi mà cô tổ chức cho trẻ chơi
trong ngày

– Cô giới thiệu chủ đề chơi và cùng trẻ trao đổi thỏa
thuận, cho trẻ nêu ý tưởng chơi với đồ chơi theo chủ đề
, cô cùng trẻ thống nhất nội dung chơi trong từng
nhóm.

– Cơ cho trẻ lựa chọn đồ chơi theo ý thích.

– Cơ cho trẻ tự chọn vai chơi của mình theo sở thích,cho
trẻ về nhóm chơi .

– Cơ cho trẻ chơi theo nhóm.

* Hoạt động 2 : Bao quát quá trình chơi của trẻ.
– Cơ đóng 1 vai chơi và chơi cùng với trẻ, nhắc trẻ mối
liên hệ giữa các nhóm chơi trong q trình chơi

– Cơ gợi ý, tạo tình huống giúp trẻ sáng tạo khi chơi.
* Hoạt động 3 : Kết thúc chơi.

– Cô tập trung trẻ lại và đến một nhóm chơi nổi bật nhất
trong ngày và cùng nhận xét về nhóm chơi đó.

– Cơ cho trẻ nêu ý kiến về nhóm chơi của mình, của
bạn.

+Con chơi ở nhóm nào?

+Trong nhóm con có những ai.
+Các con chơi gì ở nhóm này.
+Các con chơi như thế nào.

+ Các con đã tạo ra những sản phẩm gì?
+Cơ cho trẻ NX sản phẩm chơi của nhóm.
– Cơ nhận xét chung,

– Động viên khuyến khích trẻ tạo cho trẻ có hứng thú ở
buổi chơi sau.

– GD : Chơi xong thu dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.

– Trẻ hát cùng cô
– Trả lời câu hỏi
– Q/s

– Trẻ lựa chọn tạo
nhóm chơi đồ chơi và
tự thỏa thuận vai chơi
trong nhóm.

– Trẻ tự lựa chọn đồ
chơi theo ý thích
– Trẻ về nhóm chơi
– Trẻ chơi theo nhóm.
– Trẻ chơi cùng cơ.

– Quan sát và lắng
nghe

– Trẻ nêu và trả lời

– Trẻ NX sản phẩm
– Trẻ lắng nghe

(5)

( 5 )

A/TỔ CHỨC CÁC

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU CHUẨN BỊ

H
Đ
V

S
IN
H

* Vệ sinh: – Cô hướng dẫn giúp

trẻ rửa tay, mặt .

– Khăn,
nước chậu


H

Đ
Ă
N
C
H
ÍN
H


Đ ĂN CHÍNH

* Ăn chính :

– Chuẩn bị phịng ăn

– Cho trẻ vào bàn ăn, cơ
khuyến khích cho trẻ
ăn ngon miệng, ăn hết
xuất của mình(cơ bao
qt chú ý xúc cơm cho
trẻ ăn chậm, biếng ăn,
động viên những trẻ tự
xúc ăn được)

– Cho trẻ vào bàn ăn, cơkhuyến khích cho trẻăn ngon miệng, ăn hếtxuất của mình ( cơ baoqt chú ý quan tâm xúc cơm chotrẻ ăn chậm, biếng ăn, động viên những trẻ tựxúc ăn được )

– Cho trẻ đi vệ sinh,
dọn dẹp phòng ăn

– Bàn ghế .
– Bát đũa
.khăn
H
Đ
N
G

T
R
Ư
A

* Ngủ trưa

– Chuẩn bị đồ dùng
phịng ngủ

– Tạo khơng khí phịng
ngủ n tĩnh, ít ánh
sáng, ấm về mùa
đơng, mát về mùa hè .
– Cơ có thể hát ru, bật
nhạc nhẹ nhàng cho trẻ
ngủ, cô bao quát giấc
ngủ của trẻ

(6)

( 6 )

V

S

IN

H

Ă

N

P

H

* Ăn phụ

– Cô tổ chức cho trẻ đi
vệ sinh

– Cô phát quà ăn phụ
cho trẻ

– Trẻ đi vệ
sinh

– Trẻ nhận
quà ăn phụ

HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
– Cô nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. – Đi vệ sinh, rửa tay .
– Cô chia cơm cho trẻ theo khẩu phần ăn vào bát

của trẻ,

– Nhắc trẻ đọc thơ “Giờ ăn cơm” và mời cơ mời
các bạn ăn cơm,

– Cơ giới thiệu món ăn cho trẻ biết về món ăn
trong ngày,

– Nhắc trẻ xúc cơm ăn gọn gàng sạch sẽ,

– Không làm cơm rơi vãi ra bàn, giữ vệ sinh trong
giờ ăn, bao quát, động viên trẻ ăn hết xuất cơm
của mình, khuyến khích trẻ ăn thêm cơm.

– Trẻ ăn xong cất bát, cất ghế vào nơi quy định,
lấy khăn lau tay, lau miệng sạch sẽ, vệ sinh.

– Trẻ ngồi vào bàn ăn

– Trẻ đọc thơ “Giờ ăn cơm”
– Cùng mời cô và bạn ăn cơm
– Trẻ tự xúc ăn gọn gàng, ăn
hết xuất của mình

– Trẻ cất bát rồi lau tay, lau
miệng

– Cô cho trẻ lên giường đi ngủ

– Nhắc trẻ đọc bài thơ “Giờ đi ngủ” và cho trẻ
nằm ngủ.

– Cô bao quát trẻ ngủ trưa để trẻ đi vào giấc ngủ
ngon. Đảm bảo không gian yên tĩnh cho trẻ ngủ.
– Đáp ứng được nhu cầu sinh lí của trẻ, tạo cho

– Vệ sinh, lấy gối vào phòng
ngủ.

– Trẻ lên giường nằm ngủ
– Trẻ đọc bài thơ “ Giờ đi
ngủ “

(7)

( 7 )

trẻ trạng thái thoải mái vui vẻ

– Trẻ thoải mái sau khi ngủ dậy
– Cô cho trẻ đi vệ sinh

– Cô phát đồ ăn phụ cho trẻ, nhắc trẻ ăn gọn
gàng ,sạch sẽ

– Vận động nhẹ
– Trẻ đi vệ sinh

– Trẻ ăn phụ gọn, sạch sẽ
A/TỔ CHỨC CÁC

HĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU CHUẨN BỊ

H

O

T

Đ

N

G

C

H

Ơ

I

T

P – Ôn lại các bài buổi
sáng,

– Chơi trò chơi : “nu na
nu nống, dung dăng dung
dẻ”

– Củng cố khắc sâu kiến
thức đã cung cấp cho trẻ
buổi sáng

– Trẻ thuộc lời trò chơi

– Câu hỏi đàm
thoại

– Lời trò chơi

– Chơi xếp hình: xếp nhà,
xếp đường đi

– Chơi Cất xếp: đồ chơi
theo hướng dẫn của cô
– Chơi theo ý thích.

– Trẻ biết xếp nhà, xếp
đường đi

-Trẻ biết thu dọn đồ chơi
gọn gàng theo cô.

– Chơi theo ý thích của
trẻ, Giúp trẻ mạnh dạn, tự
tin, hồn nhiên.

– Đồ chơi

– Trẻ chơi theo
nhóm

VS -Ăn chính – Tổ chức cho trẻ ăn( rèn
khả năng nhận biết tên các
món ăn, lợi ích của ăn
đúng, ăn đủ)

(8)

( 8 )

– Nhận xét, nêu gương
cuối tuần. Trả trẻ :
+ Cô cho trẻ biểu diễn
văn nghệ những bài đã
học

+ Cô nêu tiêu chuẩn bé
ngoan trong tuần, trong
ngày

– Cô rửa tay, mặt,
– Dọn vệ sinh lớp gọn,
sạch sẽ

-Trẻ biết biểu diễn

– Trẻ biết bé ngoan trong
tuần, ngày

– Trẻ biết rửa tay, mặt
– Trẻ biết đồ dùng

– Bài hát

– Khăn, chậu
,nước

– Đồ dùng

HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

* Cô cho trẻ ôn lai bài học buổi sáng

– Chơi trò chơi : “nu na nu nống, dung dăng
dung dẻ”

+ Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi,động viên trẻ

-Trẻ ôn lại cùng cô.
-Lắng nghe

– Trẻ chơi, hứng thú
– Chơi xếp hình: xếp nhà, xếp đường đi

+ Cơ hướng dẫn cách xếp nhà, xếp đường đi,
+ Cô cho trẻ thực hiện xếp, khi trẻ xếp cơ.
khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm.

– Chơi Cất xếp: đồ chơi theo hướng dẫn của cô
+Cô hướng dẫn cho trẻ cách cất đồ dùng, đồ
chơi gọn gàng.

– Chơi theo ý thích

– Cơ cho trẻ chơi theo ý thích của trẻ. cơ cho trẻ
chơi theo nhóm, cơ Q/S trẻ chơi. cơ nhận xét
-> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn bè và
giúp cô thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong.

-Trẻ q/s cô

-Trẻ thực hiện xếp. hứng thú

-Trẻ cất theo cô gọn gàng .

-Trẻ tự chơi
– Trẻ chơi nhóm

(9)

( 9 )

phần ăn vào bát của trẻ, Nhắc trẻ đọc thơ “Giờ
ăn cơm”

mời cô mời các bạn ăn cơm,

– Cơ giới thiệu món ăn cho trẻ biết về món ăn
trong ngày,các con ăn có ngon không?

– Nhắc trẻ xúc cơm ăn gọn gàng sạch sẽ,

– Không làm cơm rơi vãi ra bàn, giữ vệ sinh
trong giờ ăn, bao quát, động viên trẻ ăn hết xuất
cơm của mình, khuyến khích trẻ ăn thêm cơm.
– Trẻ ăn xong cất bát, cất ghế vào nơi quy định,
lấy khăn lau tay, lau miệng sạch sẽ, vệ sinh

– Trẻ đọc “Giờ ăn cơm”
– Cùng mời cô và bạn ăn
– lắng nghe, có ạ

– Trẻ tự xúc ăn gọn gàng,
– Trẻ ăn hết xuất của mình
-Trẻ cất bát rồi lau tay, lau
miệng

-Tổ chức hoạt động nêu gương cuối ngày ,
cuối tuần, Trả trẻ :

– Cô cho trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan và cho
trẻ tự nhận xét về bản thân mình và các bạn.
– Cô nhận xét và phát cờ cho trẻ.

– Cô cho trẻ cắm cờ.
– Cô phát bé ngoan

– Cô rửa tay cho trẻ, nhắc trẻ lấy đồ dùng cá
nhân, chào cô, trả trẻ đúng phụ huynh.

-Trẻ nêu
– Trẻ cắm cờ.

– Trẻ nhận bé ngoan

– Rửa tay, chào cô, lấy đồ
dùng, ra về

B/ HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH CỦA GIÁO VIÊN
Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2019

Tên hoạt động :VĐCB: “Đi bước vào các vịng có đường kính 25cm ”
Hoạt động bổ trợ: TCVĐ “ Dung dăng dung dẻ ”

I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức

– Trẻ biết tập các động tác thể dục và Biết đi bước vào các vịng có đường
kính 25cm ”

– Biết vận động và chơi trò chơi một cách linh hoạt.
2. Kỹ năng

– Rèn kỹ năng vận động liên tục cho trẻ.
– Phát triển cơ Chân, mắt cho trẻ.

3. Thái độ:

– Trẻ tập chung chú ý, Trẻ hào hứng, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động.
– Giáo dục trẻ có thói quen tập thể dục.

II. Chuẩn bị :

1. Đồ dùng của giáo viên và trẻ

– Vạch xuất phát, 6 vòng, Các động tác thể dục ,.
– Lời ca “Dung dăng dung dẻ”

(10)

( 10 )

– Ngoài sân trường .

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

1. Ổn định tổ chức

– Cô cho trẻ hát bài : Cô và mẹ ”
– Các con vừa hát bài hát nói về ai?
– Các con yêu cô và mẹ không ?
2.Giới thiệu bài:

– Các con ơi muốn cho cơ thể khỏe mạnh, mau lớn
thì chúng mình phải làm gì?

– Cơ kiểm tra sức khỏe và trang phục cho trẻ.
3. Hướng dẫn thực hiện :

* Hoạt động 1: Khởi động :

– Cô cho trẻ khởi động cùng cô theo bài “ Màu hoa
” kết hợp vỗ tay, khom lưng, đi thường

* Hoạt Động 2: Trọng động:
a. BTPCT: (tập với vịng ):

– Cơ hướng dẫn trẻ tập các động tác TD

+ ĐT1: Tay: Tay đưa vòng ra trước lên cao (tập 4
lần).

+ĐT2: Chân: Tay cầm vòng lên cao ra trước khụy
gối (tập 4 lần)

+ĐT3: Bụng: đưa vòng lên cao Cúi gập người về
trước (tập 4 lần).

+ĐT4: Bật: bật tại chỗ (tập 4 lần), khuyến khích
động viên trẻ

b. VĐCB : “ Đi bước vào các vịng có đường kính
25cm ”

– Cơ cho trẻ đứng thành hai hàng đối diện .
– Hôm nay cơ sẽ hướng dẫn lớp mình tập thể
dục đi bước vào các vịng có đường kính 25cm.
– Để đi bước vào các vịng có đường kính 25cm
được thì các con hãy quan sát cô tập mẫu chước
nhé.

– Cô tập mẫu lần 1 hồn chỉnh.

– Cơ tập mẫu lần 2: Phân tích: Các con chú ý Q/S

TTCB: Cơ đứng trước vạch chuẩn thẳng người tay
thả xi, Mắt nhìn thẳng về phía chước, có 5 vịng
đường kính 25cm khi đi bước vào các vịng khơng
giẫm vào vịng đi bước 1 chân vào vòng thứ

TTCB : Cơ đứng trước vạch chuẩn thẳng người taythả xi, Mắt nhìn thẳng về phía chước, có 5 vịngđường kính 25 cm khi đi bước vào những vịng khơnggiẫm vào vịng đi bước 1 chân vào vòng thứ

– Trẻ hát cùng cơ
– Trẻ trả lời
– Có ạ

– Phải tập thể dục ạ.
-Trẻ có sức khỏe tốt.

-Trẻ khởi động theo cô

-Trẻ tập theo cô các động
tác BTPCT

– Mỗi động tác tập 2 lần 8
nhịp.

– Trẻ lắng nghe

– Đứng thành hai hàng .
– Lắng nghe ,

– Vâng ạ .

(11)

( 11 )

nhất,bước chân kia vào vòng thứ 2 và cứ như thế
bước hết vòng rồi đi về cuối hàng đứng.

– Cô tập mẫu lần 3,các con rõ cách tập chưa ?
– Mời trẻ lên tập mẫu cô quan sát trẻ tập mẫu và
sửa sai cho trẻ.

– Cô cho trẻ lần lượt lên thực hiện.
– Cô cho trẻ thực hiện theo tổ, nhóm

– Trẻ thực hiên cơ chú ý q/s bao quát trẻ và hướng
dẫn sửa sai cho trẻ.

– Cơ động viên khuyến khích trẻ để trẻ tập .
c .TCVĐ “Dung dăng dung dẻ”

– Cô giới thiệu tên trị chơi
– Cơ hướng dẫn cách chơi

– Cô chơi mẫu cho trẻ quan sát.con rõ cách chơi
chưa ?

– Cô tổ chức cho trẻ chơi trị chơi 1-2 lần.

-Trẻ chơi cơ chú ý quan sát bao quát động viên trẻ
để trẻ chơi .

* Hoạt động 3:Hồi tĩnh:

– Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.
4. Củng cố – Giáo dục:

– Cô cho trẻ nhắc lại tên các hđ

– Giáo dục trẻ chăm tập thể dục ,thể thao.
5. Kết thúc: – Cô nhận xét – tuyên dương trẻ

– QS cô tập lần 3,rồi ạ
– Trẻ lên làm mẫu.
-Trẻ lần lượt thực hiện .
-Trẻ tập theo tổ, Nhóm.
-Trẻ sửa sai.

– Lắng nghe cô.

– Nghe cô giới thiệu TC
– Lắng nghe cô hướng dẫn
cách chơi

– Q/S cô chơi mẫu,
– Rồi ạ

– Trẻ chơi trò chơi 1-2 l
-Trẻ hứng thú

– Trẻ đi nhẹ nhàng1-2 vịng.
– Trẻ nhắc lại tên hđ

– Lắng nghe cơ gd.
– Lắng nghe cô nx.

* Đánh giá trẻ hằng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về tình hình sức

(12)

( 12 )


.Thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2019
Tên hoạt động : NB: Ngày hội của cô giáo .

Hoạt động bổ trợ: TC: Thi xem ai nói đúng
I. Mục đích u cầu

1. Kiến thức:

-Trẻ nhận biết được ngày 20/11 : Là ngày nhà giáo Việt Nam.
– Trẻ biết được các hoạt động diễn ra trong ngày 20/11.

– Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
2. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định.

– Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ.
3. Thái độ :

– Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ. 3. Thái độ :

– Gd trẻ biết u q. Kính trọng cơ. u q cơng việc của cơ .
II.Chuẩn bị:

(13)

( 13 )

– Nhạc Bài hát: Cô và mẹ .
– Bài thơ bàn tay cô giáo .
2. Địa điểm tổ chức :

– Trong lớp học

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CỦA CÔ GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

* Hoạt động1.Tạo hứng thú cho trẻ

– Cô cùng trẻ hát theo nhạc bài hát “cô và mẹ”
– Các con vừa hát bài hát nói về ai?

– Các con ơi hàng ngày con đến lớp với ai ?
– Ai đã dạy các con học ?

– À đúng rồi hàng ngày các con đến lớp với cô
giáo, các con có thích khơng ?

– Giờ học hơm nay cơ và các con cùng tìm hiểu
về ngày hội của cơ giáo nhé, các con có đồng ý
không ?

* Hoạt động 2. Cung cấp biểu tượng về đối
tượng nhận thức

* Cô treo tranh ngày 20/11 cho trẻ quan sát .
– Ai đây ? Cô cho trẻ đọc cô giáo 2-3 lần.
– Cô cho trẻ đọc theo tổ, cá nhân

– Còn ai đây ?.
– Bạn đang làm gì?

– Thế con biết ngày gì, bạn tặng hoa khơng ?
– Các con ạ đó là ngày hội của cô giáo đấy bạn
tặng hoa cho cô vào ngày nhà giáo việt nam 20/11
– Cô cho trẻ đọc 20/11

– Chuẩn bị tổ chức cho ngày hội của các cô thật
vui vẻ và hạnh phúc chúng mình cùng quan sát
bức tranh các bạn đang làm gì?

– Con có vui khơng ?

– Vậy sắp đến ngày hội của các cơ rồi chúng mình
có nhớ và u cơ giáo của chúng mình khơng ?
– Lớp chúng mình chuẩn bị gì ?

– Để nhớ tới công ơn dạy dỗ của cô, các con biết
vâng lời, lễ phép, kính trọng cơ.

– Cơ động viên khích lệ trẻ .

*Hoạt động 3. Tổ chức luyện tập củng cố :

– Trẻ hát cùng cô “cô và
mẹ”

– Cô giáo và mẹ ạ
– Cô giáo ạ

-Trẻ trả lời
– Có ạ

– Q/s

– Cơ giáo ạ ,Trẻ đọc
– Trẻ đọc tổ, nhóm
– Bạn .

– Cầm hoa ạ .
– Trẻ trả lời .
– Trẻ lắng nghe .
– Trẻ đọc

– Q/s
– Con có .
– Có.
– Hoa ạ .

(14)

( 14 )

– Cô giới thiệu tên trị chơi: Thi xem ai nói đúng
– Cô hướng dẫn trẻ chơi

– Cô chơi mẫu

– Cô cho trẻ chơi 1-2 lần

– Ngày hội là ngày của ai ? Động viên trẻ

– Ngày 20/11 là ngày gì ?

– Đúng rồi trong năm ngày 20/11 là ngày hội của

các cô, động viên trẻ.

* Hoạt động 4. Động viên khuyến khích trẻ

liên hệ thực tế .

– Các con vừa tìm hiểu về ngày 20/11 là ngày gì ?
– Cô nhận xét tuyên dương trẻ .

– Lắng nghe

– Trẻ chơi 1-2 lần
– Cô giáo .

– Nhà giáo Việt Nam .

-Trẻ nhắc lại
– Lắng nghe

*Đánh giá trẻ hằng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về tình hình sức khỏe
,trạng thái cảm xúc ,thái độ về hành vi của trẻ ,Kiến thức kỹ năng của trẻ

(15)

( 15 )

Thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2019
Tên hoạt động: Dạy hát : “ Cô và mẹ ”

Hoạt động bổ trợ: VĐTN: Bài cô giáo
I. Mục đích – yêu cầu

1. Kiến thức

– Trẻ biết tên bài hát
– Trẻ thuộc lời bài hát.
2. Kỹ năng

– Phát triển kỹ năng ca hát cho trẻ.

– Phát triển kỹ năng vận động cho trẻ
3. Thái độ

– Phát triển kỹ năng vận động cho trẻ 3. Thái độ

– Biết yêu quý cô giáo
II Chuẩn bị

1 Đồ dùng của giáo viên và trẻ

– Bài hát : Cô và Mẹ, nhạc bài cô giáo ,bài bàn tay cô giáo
– Dụng cụ âm nhạc Đài đĩa, đàn.

(16)

( 16 )

– Trong lớp học

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

1. Ổn định tổ chức lớp.

– Cô cho trẻ hát bài hát (Bàn tay cô giáo):
– Cơ trị chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề.
2. Giới thiệu bài.

– Hơm nay cơ cùng lớp mình học bài hát “cô và
mẹ”

3. Hướng dẫn thực hiện

* Hoạt động 1: Dạy hát “ Cô và mẹ ”

– Cơ hát lần 1 ; tình cảm.

– Cơ hát lần 1 ; tình cảm .

– Cơ hát lần 2 ; Giảng nội dung bài hát

– Bài hát nói về ở nhà mẹ là cơ giáo khi đến
trường cô giáo như mẹ hiền, cô và mẹ là 2 cô
giáo, mẹ và cô là 2 mẹ hiền, chúng minh thấy
bài hát có hay không ?

– Bây giờ các con cùng học thuộc bài hát này
nhé.

– Cô dạy trẻ hát bài hát từng câu 1 hát từ đầu
cho đến hết bài hát.

– Cô bắt nhịp cho trẻ hát cùng cô 2-3
– Cơ cho tổ hát, nhóm, cá nhân hát

– Trẻ hát cơ khuyến khích động viên trẻ hát.
* Hoạt động 2: VĐTN: Bài cô giáo

– Cô giới thiệu tên bài hát
– Cô mở nhạc ,cô vđ mẫu
– Cô hướng dẫn trẻ vđ

– Cô cho trẻ vđ 1-2 lần, khuyến khích đơng viên
trẻ

4. Củng cố bài – Giáo dục .

– Trẻ hát cùng cơ

-Trẻ trị chuyện cùng cơ
– Trẻ lắng nghe cô dẫn dắt
vào bài

– Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe cô hát mẫu
– Lắng nghe cô, giảng nội
dung bài hát

– Có ạ.
– Vâng ạ.

– Trẻ hát theo cô từng câu
một.

( 2-3 lần)

– Trẻ hát theo tổ ,nhóm, cá
nhân

– Lắng nghe

(17)

( 17 )

– Con vừa hát bài gì?
– VĐTN bài gì?

– Giáo dục trẻ yêu quý cô giáo,biết vâng lời
người lớn

5. Kết thúc:

– Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
– Cho trẻ chuyển hoạt động.

– Trẻ nhắc lại

– Trẻ lắng nghe cô gd.

– Trẻ lắng nghe.
– Trẻ chuyển hđ.

*Đánh giá trẻ hằng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về tình hình sức khỏe
,trạng thái cảm xúc ,thái độ về hành vi của trẻ ,Kiến thức kỹ năng của trẻ

(18)

( 18 )Thứ 5 ngày 21 tháng 11 năm 2019
Tên hoạt động : Thơ : Cô dạy .

Hoạt động bổ trợ : TC : Bóng trịn to
I. Mục đích – yêu cầu

1. Kiến thức :

– Trẻ nhớ tên bài thơ “ Cô dạy”.

– Trẻ hiểu được nội dung bài thơ. Biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:

– Trẻ đọc, rõ ràng, đọc diễn cảm theo lời bài thơ .
– Rèn kỹ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ cho trẻ .
3. Thái độ :

– Giáo dục trẻ u q kính trọng cơ giáo.
II. Chuẩn bị:

1.Đồ dùng của giáo viên và trẻ.
– Bài hát cô và mẹ

– Tranh bài thơ : Cô dạy, que chỉ
2. Địa điểm tổ chức

– Trong lớp học

III. :TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

1. Ôn định tổ chức

– Cô cho trẻ hát bài hát “Cô và mẹ”
+ Bài hát nói về ai.

(19)

( 19 )

+ Con u cơ giáo mình khơng ?
2. Giới thiệu bài .

– Hơm nay chúng mình cùng học bài thơ Cô dạy của
phạm hổ nhé !

3. Hướng dẫn thực hiện .

*HĐ1: Cô đọc diễn cảm bài thơ.

– Cô đọc lần 1 : Cơ đọc chậm rãi, tình cảm

– Cơ đọc mẫu lần 2 có tranh : Kết hợp giảng nội dung
bài thơ : bài thơ nói về bạn nhỏ khoe với mẹ cô
dạy,khi học ,chơi giữ gìn tay sạch sẽ, nếu tay bẩn
sách áo cũng bẩn, cô dạy cãi nhaulà không vui,
miệng xinh chỉ nói điều hay thơi.

– Cơ đọc lần 3.dùng tranh có chữ .
– Cơ cho trẻ đọc tên bài thơ

– Cho trẻ đọc tên bài thơ: Cô dạy (2-3 lần)
*HĐ2: Đàm thoại.

– Cô vừa đọc bài thơ tên gì?

– Ai là người chăm sóc các con ở lớp?
– Cô dạy như thế nào ?

– Tay bẩn thì cái gì bẩn ?
– Con có cãi nhau khơng.
– Miệng xinh nói gì .

-Thế các con có u cơ giáo mình khơng ?
* HĐ3: trẻ đọc thơ.

– Cơ cho trẻ đọc thơ cùng cô từng câu một 3-4 lần
– Cơ mời tổ trẻ đọc thơ, Nhóm trẻ đọc thơ, Cá nhân
trẻ đọc thơ .

– Khi trẻ đọc thơ cô chú ý sửa sai cho trẻ.
– Cô đông viên khích lệ trẻ.

* HĐ4:TC: Bóng trị to
– Cơ giới thiệu tên trị chơi
– Cơ hướng dẫn cách chơi

– Cô chơi mẫu, cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần Động
viên trẻ.

4. Củng cố – Giáo dục

– Có ạ

– Trẻ chú ý lắng nghe

-Trẻ lắng nghe
– Vâng ạ.

– Trẻ chú ý lắng nghe.
– Quan sát

– Trẻ đọc tên bài thơ
– Trẻ đọc ( 2-3 lần )
– Trẻ trả lời

– Cô giáo ạ
– Tay sạch .
– Trẻ trả lời
– Khơng
– Hay
– Có ạ

– Trẻ đọc thơ 3-4 lần
– Tổ đọc, Nhóm đọc, cá
nhân đọc

(20)

( 20 )

– Các con vừa học bài thơ gì?
– Con chơi trị chơi gì?

– GD : Các con ạ bài thơ nói về sự quan tâm của cơ
giáo đã chăm chút cho các con từng li từng tí nên các
con phải biết kính trọng và lễ phép với cô.các con
đồng ý không ?

5. Kết thúc.

– Nhận xét- tuyên dương.

– Cô dạy
– Cô và mẹ
– Trẻ lắng nghe

– Có ạ
– Lắng nghe

*Đánh giá trẻ hằng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về tình hình sức khỏe
,trạng thái cảm xúc ,thái độ về hành vi của trẻ ,Kiến thức kỹ năng của trẻ

(21)

( 21 )Thứ 6 ngày 22 tháng 11 năm 2019
Tên hoạt động: HĐVĐV:“ Xâu vòng màu tặng cô”

Hoạt động bổ trợ: Nghe hát : Cô giáo miền xi

I. Mục đích – u cầu

I. Mục đích – u cầu

1. Kiến thức

– Trẻ biết xâu các hạt vòng vào dây thành vòng tặng cô
– Trẻ biết xâu hạt(1đỏ,1xanh xen kẽ nhau tạo thành vòng ).
2. Kỹ năng

– Rèn kỹ năng vận động khéo léo của đôi tay.
– Phát triển sự sáng tạo cho trẻ.

3. Thái độ:

– Giáo dục trẻ biết quan tâm u q kính trọng cơgiáo, giữ gìn sản phẩm .
II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của giáo viên và trẻ
– Dây, hạt vòng, hộp quà,
– Vòng mẫu của cô .

– Nhạc bài : Cô giáo miền xuôi
– Bài thơ : Bàn tay cô giáo
2. Địa điểm tổ chức
– Trong lớp học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ

1. Ổn định tổ chức

– Cô cho trẻ hát cùng cô bài “ Bàn tay cô giáo ”
– Cô vừa đọc bài thơ gì ?

(22)

( 22 )

– Chúng mình có u cơ giáo khơng ?
2.Giới thiệu bài.

– Các con ạ sắp đến ngày ngày hội của các cơ rồi
có một bạn búp bê nhờ lớp mình làm giúp món q
đấy ! chúng mình cùng mở ra xem nhé

3.Hướng dẫn hoạt động :

* Hoạt động 1: Quan sát – đàm thoại
– Một, hai, ba mở ra : Đây là món q gì ?
– Cơ cho trẻ phát âm chiếc vịng 2 -3 lần.

+ Cơ giơ hạt vịng màu xanh và cho trẻ phát âm ( màu
xanh, màu đỏ)

– Các con có muốn làm món q thật đẹp để tặng cơ
khơng ?

– Muốn làm được món q thì các con phải chú ý quan
sát cô làm mẫu nhé!

* Hoạt động 2:Cô làm mẫu
– Cơ làm mẫu lần 1 hồn chỉnh

– Cơ làm mẫu lần 2+ phân tích : Tay trái cơ cầm hạt

vịng bằng 3 đầu ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và
ngón giữa cịn tay phải của cơ cầm sợi dây bằng 3
ngón tay ngón giữa ngón trỏ cơ xâu dây qua lỗ của hạt
vịng tay kia cơ cầm đầu dây kéo ra cứ như thế cho
đến khi hết số hạt vịng ở trong rổ thì cơ dừng lại buộc
hai đầu dây lại, cơ được 1 chiếc vịng màu rồi có đẹp
khơng ?

vịng bằng 3 đầu ngón tay, ngón cái, ngón trỏ vàngón giữa cịn tay phải của cơ cầm sợi dây bằng 3 ngón tay ngón giữa ngón trỏ cơ xâu dây qua lỗ của hạtvịng tay kia cơ đứng đầu dây kéo ra cứ như thế chođến khi hết số hạt vịng ở trong rổ thì cơ dừng lại buộchai đầu dây lại, cơ được 1 chiếc vịng màu rồi có đẹpkhơng ?

– Vậy các con có muốn làm chiếc vịng giống như của
cơ khơng ?.

* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
– Nhắc trẻ tư thế ngồi

– Cho trẻ thực hiện xâu vịng.

– Cơ quan sát trẻ xâu vịng, cơ gợi ý trẻ sáng tạo hơn
có thể sen kẽ màu xanh, đỏ cho đẹp.

– Cơ động viên trẻ tích cực xâu nhanh hơn
*Hoạt động 4.Trưng bày sản phẩm.

– Cô bật nhạc bài hát cô giáo miền xuôi cho trẻ nghe
– Loa loa cửa hàng bán vòng màu đã mở cửa xin mời
các nghệ sĩ tý hon mang sản phẩm lên trưng bày
– Cô cho trẻ nhận xét(mời1-2 trẻ lên nhận xét) .
– Con thích vịng nào nhất. vì sao ?

– Con thích chiếc vịng của bạn hay của con ạ .

– Có ạ

-Trẻ lắng nghe

– Chiếc vịng.

– Cả lớp phát âm 2 -3
lần.

– Có ạ.
– Vâng ạ.

– Trẻ quan sát.

– Trẻ chú ý lắng nghe.

– Có ạ

– Trẻ xâu vòng.
– Hướng thú

-Trẻ nghe nhạc
– Trẻ trưng bày sản
phẩm.

(23)

( 23 )

– Bạn xâu vòng bằng những hạt màu gì ?
4.Củng cố – Giáo dục :

– Cô gợi ý trẻ nhắc lại bài .

– Các con hãy cầm món q của mình lên tặng các cơ
nhé!

– GD : Biết giữ gìn sản phẩm làm ra
5.Kết thúc:

– Nhận xét tuyên dương

– Của con ạ
– Nhắc lại
– Vâng ạ .

– Trẻ lắng nghe.
– Trẻ lắng nghe.

*Đánh giá trẻ hằng ngày (Đánh giá những vấn đề nổi bật về tình hình sức khỏe
,Trạng thái cảm xúc ,Thái độ về hành vi của trẻ, Kiến thức kỹ năng của trẻ
(24)


( 24 )

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội