Cùng Tìm Hiểu Lý Quảng Là Ai? Tiểu Sử Và Cuộc Đời Của Lý Quảng

Khi học về lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường được nghe về những vị tướng nổi tiếng như Lý Quảng, Quan Vân Trường, Liêm Pha, Vệ Thanh,… Họ đều là những vị tướng tài giỏi bậc nhất của Trung Hoa. Không chỉ có võ nghệ cao cường, họ còn có tài trí hơn người khiến nhiều người phải nể phục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Lý Quảng để xem Lý Quảng là ai, ông đã có những chiến công gì nhé!

Lý Quảng là ai? Tiểu sử của Lý Quảng

Theo Tân Đường Thư, phần Tông Thất thế hệ, có ghi tổ tiên của Lý Quảng là Lão Tử, người đã sáng lập ra Đạo giáo. Còn theo Sử ký Tư Mã Thiên, Lý Quảng là con cháu của Lý Tín, một trong những danh tướng có công trong việc thống nhất Trung Quốc dưới thời nhà Tần. Đầu tiên, gia đình Lý Quảng sinh sống ở vùng Hòe Lý, sau này dời đến huyện Thanh Kỷ. Từ nhỏ, ông đã được bắn cung và học được biệt tài này rất giỏi. Từ nhỏ, Lý Quảng đã thể hiện mình là một người tài trí hơn người. Khi mà quân Hung Nô xâm chiếm biên giới nhà Hán, ông đã xin gia nhập đội quân đánh nhà Hồ. Con đường trở thành một tướng quân tài ba của ông bắt đầu từ đó.

Lý Quảng là ai? Tiểu sử của Lý Quảng

Cuộc đời của Lý Quảng

Gia nhập quân đội và thăng tiến

Năm 166 TCN, quân Hung nô xâm chiếm vùng biên giới nhà Hán, Lý Quảng bèn xin gia nhập đội quân đánh giặc. Nhờ vào tài năng xuất chúng của mình, Lý Quảng đã lập được nhiều công lớn vì vậy đã được phong làm Lang trung lệnh. Sau này, ông được thăng lên làm Võ kỵ thường thị. Đến thời Hán Cảnh Đế, Lý Quảng được bổ nhiệm làm đô úy quận Lũng Tây.

Năm 154 TCN, bảy nước chư hầu tạo phản, Lý Quảng theo đại tướng Chu Á Phu đi dẹp loạn, đánh bại liên quân Ngô Sở. Tuy nhiên, trong trận đánh này, Lý Quảng lại nhận ấn tướng của  Lương Vương nên không được thăng thưởng, đổi sang làm thái thú quận Thượng Cốc. Sau một thời gian, do lời khuyên của  Công Tôn Hồn Da, Hán Cảnh Đế quyết định chuyển ông sang làm thái thú Thượng Quận.

Gia nhập quân đội và thăng tiến

Chiến tranh với Hung Nô ở Mã Ấp

Đến thời vua Hán Vũ Đế, Lý Quảng được thăng chức Vệ úy cung Vị Ương. Sang năm 133 TCN, Hán Vũ đế theo ý kiến của các đại thần, quyết định dùng chính sách lợi dụng tài vật để dẫn dụ Hung Nô ra quân trước, sai Lý Quảng làm Phiêu kỵ tướng quân dẫn 30 vạn quân mai phục ở sơn cốc gần khu vực Mã Ấp để gây chiến với Hung Nô. Tuy nhiên, về sau do thiền vu của quân Hung Nô biết được ý đồ của nhà Hán nên rút quân. Lý Quảng đành phải trở về mà vẫn chưa lập được công.

Đến năm 129 TCN, Lý Quảng lại nhận được lệnh ra trận chống Hung Nô, cùng với Công Tôn Ngao, Công Tôn Hạ và Vệ Thanh. Cánh quân của ông dần tiến vào vùng Nhạn Môn nhưng đã bị quân Hung Nô đánh tan. Thiền vu Y Trĩ Tà biết được Lý Quảng là người giỏi nên ra lệnh chỉ được bắt sống ông.

Khi mà quân Hung Nô bắt được Lý Quảng, chúng để cho ông vào giữa hai con ngựa, ràng dây giữa người ông. Khi đi được hơn mười dặm, Lý Quảng bèn giả vờ chết, và thoáng thấy tên lính Hung Nô cưỡi một con ngựa hay. Nhanh chóng chớp thời cơ, Lý Quảng liền nhảy tót lên con ngựa đó, đẩy tên lính ngã xuống và giật lấy cung của hắn. Sau đó, ông liền chạy về phía nam vài mười dặm thì mới bị quân Hung Nô đuổi theo. Lý Quảng vừa chạy vừa lấy cung bắn các quân kị đuổi theo, vì thế đã chạy thoát được.

Bị cách chức và phục chức

Sau khi Lý Quảng trở về kinh, triều đình giao ông cho các quan xét tội. Các quan triều đình cho rằng số người và ngựa của Lý Quảng đã bị chết và lạc mất nhiều. Bản thân ông còn bị giặc bắt sống nên phải kết án chém đầu. Ông đành phải đem hết tiền ra chuộc mạng nên được trở về làm dân thường.

Sau khi về làm dân thường, Lý Quảng trở về nhà ở gần nhà người cháu của Dĩnh Âm hầu Quán Anh. Từ khi về quê, hai người bắt đầu thường cùng nhau vào trong núi săn bắn. Một lần khi đi săn bắn về đến đình Bá Lăng, viên úy Bá Lăng say, quát Quảng dừng lại. Người cưỡi ngựa theo Lý Quảng nói cho Bá Lăng về thân thế của ông. Nhưng viên úy vẫn một mực muốn giữ ông ngủ lại dưới đình.

Mấy năm sau, quân Hung Nô lại dẫn quân sang đánh Hán, giết quan thái thú Liêu Tây và đánh bại quân của tướng Hàn An Quốc. Vua Hán Vũ Đế  bèn gọi Lý Quảng về triều là thái thú Hữu Bắc Bình. Ông bèn xin vua cho viên úy Bá Lăng cùng đi. Từ khi Lý Quảng được điều ra Bắc Bình, quân Hung Nô hoảng sợ không dám đến làm càn nữa.

Bị cách chức và phục chức

Xem thêm:

TOP 10 BÀN THẮNG ĐẸP NHẤT LIGUE 1 PHÁP

TỐP 10 MÔN HỌC DỄ NHẤT VIỆT NAM

Kết luận

Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đọc đã biết được rằng Lý Quảng là ai. Lý Quảng là một vị tướng tài ba dưới thời nhà Hán. Nhưng cuộc đời của ông có nhiều gian truân, vất vả. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã biết thêm những thông tin về một vị tướng tài ba.