Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt | https://leading10.vn

Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt

Dưới đây là tổng hợp điểm mới về chính sách nghỉ phép năm từ 2021 của người lao động được pháp luật tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP .

1. Ngày nghỉ phép năm từ 2021

Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, quy định nghỉ hằng năm với NLĐ như sau:

– Người lao động thao tác đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau :
+ 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;
+ 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ( Hiện hành, điểm b khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 lao lý người thao tác ở những nơi có có điều kiện kèm theo sinh sống khắc nghiệt cũng được hưởng 14 ngày ) .

Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt - Ảnh 1.

+ 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
– Người lao độnglàm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác .
– Cứ đủ 05 năm thao tác cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày .
– Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán giao dịch tiền lương cho những ngày chưa nghỉ .
– Người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần .

Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt - Ảnh 2.

– Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đi lại đường đi bộ, đường tàu, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời hạn đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm .

2. Về thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ phép năm

Theo lao lý tại Điều 65 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP, có 10 khoảng chừng thời hạn được tính là thời hạn thao tác để tính số ngày nghỉ phép năm, đơn cử :
– Thời gian học nghề, tập nghề theo pháp luật tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời hạn học nghề, tập nghề mà người lao động thao tác cho người sử dụng lao động .
– Thời gian thử việc nếu người lao động liên tục thao tác cho người sử dụng lao động sau khi hết thời hạn thử việc .
– Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động .
– Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động chấp thuận đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm .
– Thời gian nghỉ do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng .

– Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

– Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội .

Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt - Ảnh 3.

– Thời gian thực thi các trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động tại cơ sở mà được tính là thời hạn thao tác theo lao lý của pháp lý .
– Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động .
– Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ việc làm nhưng sau đó được Kết luận là không vi phạm hoặc không bị giải quyết và xử lý kỷ luật lao động .
( Bỏ nội dung ” thời hạn bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại thao tác do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Kết luận không phạm tội ” tại khoản 11 Điều 6 Nghị định 45/2013 / NĐ-CP ) .

3. Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt

Tại Điều 66 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP, pháp luật cách tính ngày nghỉ phép năm trong 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng như sau :
– Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau : lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên ( nếu có ), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng thao tác trong thực tiễn trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm .
– Trường hợp người lao động thao tác chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày thao tác và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động ( nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động ) chiếm tỷ suất từ 50 % số ngày thao tác thông thường trong tháng theo thỏa thuận hợp tác thì tháng đó được tính là 01 tháng thao tác để tính ngày nghỉ hằng năm .
( Nội dung mới bổ trợ )
– Toàn bộ thời hạn người lao động thao tác tại các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời hạn thao tác để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo pháp luật tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động liên tục thao tác tại các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước .

4. Tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ phép năm

Điều 67 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP, tiền tàu xe, tiền lương trong thời hạn đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng năm được pháp luật như sau :
– Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận hợp tác .
– Tiền lương làm địa thế căn cứ trả cho người lao động những nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời gian người lao động nghỉ phép năm .
– Tiền lương làm địa thế căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm .
+ Đối với người lao động đã thao tác từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các nguyên do khác là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm ;

Cách tính ngày nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt - Ảnh 4.

+ Đối với người lao động có thời hạn thao tác dưới 06 tháng là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của hàng loạt thời hạn thao tác ) .
Trên đây là tổng hợp điểm mới về chính sách nghỉ phép năm từ 2021 của người lao động tại Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP .
Theo Báo Người Lao Động

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội