Hướng dẫn xác định 12 tháng trước khi sinh

Trả lời:

Chào bạn ,
Vấn đề bạn hỏi qua LuatVietnam được Luật sư Mai Đức Đông – Công ty Luật TNHH Tuệ Anh tư vấn cho bạn như sau :

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể như sau:

“ 1. Người lao động được hưởng chính sách thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây :
a ) Lao động nữ mang thai ;
b ) Lao động nữ sinh con ;
c ) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ ;
d ) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ;
đ ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi giải pháp triệt sản ;
e ) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con .
2. Người lao động pháp luật tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi .
3. Người lao động lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con .
4. Người lao động đủ điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc trước thời gian sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chính sách thai sản theo pháp luật tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này. ”

Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Tuy nhiên, nếu sinh con trong trường hợp phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền đồng thời đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên thì để hưởng chế độ thai sản lao động nữ chỉ phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Ngoài ra, lao động nữ sinh con đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh thì vẫn được hưởng chế độ này.

Đối với trường hợp của bạn, để xác định bạn có đủ 6 tháng tháng đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì phải xác định đúng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 

2. Cách xác định thời gian 12 tháng trước sinh con

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được lao lý tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, theo đó, cách tính 12 tháng trước sinh như sau :

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng; hoặc sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng nhưng tháng đó không đóng BHXH: tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH: tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 

Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu sau khi hết hạn hợp đồng ở công ty hiện tại mà bạn không tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm ở công ty khác trước khi sinh con và/hoặc nếu ngày dự sinh là đúng – bạn sinh con vào ngày 09/11/2020 (thuộc trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng) thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020 và bao gồm các tháng 11 và 12 năm 2019 cùng các tháng 1,2 và 3 năm 2020. (1)

Đối với tháng 4 năm 2020, vì bạn hết hạn hợp đồng lao động vào ngày 19/4/2020 nên tháng này bạn làm việc không tròn tháng. Vậy, bạn có được đóng bảo hiểm tháng này hay không?
 

3. Cách xác định tháng đóng BHXH đối trường hợp làm việc không tròn tháng

Theo lao lý tại khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm trước và khoản 4 Điều 42 Quyết định số 595 / QĐ-BHXH thì “ Người lao động không thao tác và không hưởng tiền lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chính sách thai sản ” .

Theo đó, nếu người lao động có thời gian làm việc từ đủ 17 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó phải được công ty đóng đầy đủ BHXH.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, theo thông tin bạn cung cấp thì ngày 19/4/2020, bạn hết hạn hợp đồng lao động với công ty. Như vậy, thời gian làm việc trong tháng này của bạn là 19 ngày, thỏa mãn điều kiện để được công ty đóng bảo hiểm xã hội của tháng 4 năm 2020. (2)

Từ (1) (2) ta thấy, tổng thời gian đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn là 06 tháng – bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư, hy vọng giúp bạn làm sáng tỏ yếu tố mà bạn đang chăm sóc. Nếu bạn còn do dự hoặc cần tư vấn chi tiết cụ thể hơn nữa, vui mừng liên kết đến điện thoại thông minh 094 567 2266 hoặc email [ email protected ] để được tương hỗ .
Trân trọng !

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội