Cách tính tiền trợ cấp thai sản cho người lao động năm 2021

Trợ cấp thai sản là một trong những chế độ đặc biệt dành cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cách tính trợ cấp thai sản như thế nào thì không ai cũng nắm được. Những san sẻ từ BHXH điện tử eBH dưới đây sẽ giúp người lao động nắm rõ hơn .

trợ cấp thai sản 2

Cách tính trợ cấp thai sản năm 2021 .

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản

Để nhận trợ cấp thai sản người lao động (NLĐ) phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:  

Người lao động được hưởng chính sách thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây :
a, Lao động nữ mang thai ;
b, Lao động nữ sinh con ;
c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ ;
d, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi ;
đ, Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động triển khai giải pháp triệt sản ;
e, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con .

  • NLĐ pháp luật tại các Điểm b, c nêu trên và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. ( 1 )
  • NLĐ pháp luật tại Điểm b nêu trên đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con. ( 2 )

Lưu ý : Người lao động đủ điều kiện kèm theo ( 1 ) và ( 2 ) nêu trên mà chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc trước thời gian sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chính sách thai sản theo lao lý tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này .

2. Cách tính tiền trợ cấp thai sản 2021

Trợ cấp thai sản được vận dụng cho cả lao động nam và lao động nữ khi đủ điều kiện kèm theo hưởng theo lao lý tại Luật Bảo hiểm xã hội. Cách tính trợ cấp thai sản cần địa thế căn cứ vào từng trường hợp đơn cử để hoàn toàn có thể tính mức hưởng trợ cấp thai sản của mình .

2.1 Cách tính tiền trợ cấp thai sản so với lao động nữ

Đối với từng trường hợp đơn cử lao động nữ sẽ được nhận tiền trợ cấp thai sản theo pháp luật. Cụ thể các trường hợp như sau :

trợ cấp thai sản 3

Lao động nữ sinh con có mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc .

Trường hợp lao động nữ nghỉ khám thai:

Căn cứ vào Điều 32 và Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước trong thời hạn mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày .

Mức trợ cấp nghỉ chế độ đi khám thai = (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24 ngày) x Số ngày nghỉ

Trường hợp lao động nữ nghỉ sinh con:Trong trường hợp NLĐ ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật lao động nữ sinh con có mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản .
Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản theo lao lý tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .

Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc

Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà lao động nữ sinh con sẽ được nhận số tiền trợ cấp thai sản tương ứng với số tháng nghỉ theo quy định. Thông thường thời gian nghỉ của lao động nữ sinh con là 6 tháng. Trường hợp con chết sau sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi căn cứ theo quy định tại Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trường hợp nhận trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi .

Trợ cấp 1 lần = 2 x Mức lương cơ sở tại tháng sinh con/nhận con nuôi

Lưu ý : Đối với trường hợp nhận con nuôi vận dụng cho cả lao động nam và nữ .
Trường hợp nghỉ dưỡng sức hồi sinh sức khỏe thể chất sau sinh :
Căn cứ theo lao lý tại Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản, trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức hưởng chính sách dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở .

Mức trợ cấp dưỡng sức 01 ngày = 30% x Mức lương cơ sở tại thời điểm nghỉ

Năm 2021, mức lương cơ là 1,49 triệu đồng, vậy mức trợ cấp dưỡng sức một ngày = 1.490.000 x 30 % = 447.000 đồng .

2.2 Cách tính tiền trợ cấp thai sản so với lao động nam

Cũng giống như lao động nữ lao động nam có pháp luật về chính sách thai sản rõ ràng và được hưởng trợ cấp thai sản theo từng trường hợp. Cụ thể các trường hợp tính tiền trợ cấp thai sản như sau :
Trường hợp lao động nam có vợ sinh con :
Căn cứ theo Khoản 2, Điều 34 và Điểm b, Khoản 1, Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội năm trước. Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản có mức hưởng được tính như sau :

Trợ cấp thai sản khi có vợ sinh con = (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24 ngày) x Số ngày nghỉ

Số ngày nghỉ được pháp luật như sau :

  • Nghỉ 05 ngày thao tác ;
  • Nghỉ 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ;
  • Nếu vợ sinh đôi chồng được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác .
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác .

Trường hợp mẹ sinh con mà mẹ bị chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản so với thời hạn còn lại của người mẹ .
Trường hợp lao động nam nhận trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con :
Theo lao lý tại Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con .

Trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con = 2 x Mức lương cơ sở tại tháng sinh con

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi vợ sinh con mà người cha được nhận = 1.490.000 x 2 = 2,98 triệu đồng .
Trên đây là hướng dẫn cách tính tiền trợ cấp thai sản cho người lao động mới nhất năm 2021 từ BHXH điện tử eBH. Người lao động quan tâm để hoàn toàn có thể tự tính mức trợ cấp thai sản cho mình trong từng trường hợp .

>>> Tin liên quan: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản để nhận trợ cấp nhanh chóng.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội