Hướng dẫn cách tính tiền thai sản 2018

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội khi sinh con sẽ được hưởng một số khoản tiền trợ cấp.

Dưới đây là cách tính tiền thai sản 2018 dành cho các lao động nữ sinh con trong năm nay .

1. Tiền trợ cấp thai sản

Lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở .Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng / tháng => Mức trợ cấp thai sản là : 2,6 triệu đồng / thángTừ 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng / tháng => Mức trợ cấp thai sản là 2,78 triệu đồng / tháng .

Căn cứ: Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Nghị định 72/2018/NĐ-CP.
 

Hướng dẫn cách tính tiền thai sản 2018 ( Ảnh minh họa )

2. Tiền hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng. Mỗi tháng nghỉ được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ sinh.

Ví dụ : Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 4 triệu đồng / tháng ; lao động nữ nghỉ sinh 06 tháng => Tiền hưởng chính sách thai sản của lao động nữ là 4 triệu đồng x 6 tháng = 24 triệu đồng .Căn cứ : Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 12 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH .

3. Tiền dưỡng sức sau sinh

Lao động nữ sau khi sinh con mà trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác sức khỏe thể chất chưa hồi sinh thì được nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất từ 5 ngày đến 10 ngày. Trong đó, tối đa 10 ngày nếu lao động nữ sinh đôi trở lên ; 07 ngày nếu sinh mổ ; 05 ngày với các trường hợp khác .Khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30 % mức lương cơ sở .Hiện nay, lương cơ sở là 1,3 triệu đồng / tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 390.000 đồng / ngày .

Từ 1/7/2018, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày.

Căn cứ: Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Xem thêm:

Tiền thai sản năm 2019 sẽ thay đổi thế nào?

Chính sách Bảo hiểm xã hội năm 2018 có gì mới?

 4 “đặc quyền” dành riêng cho lao động nữ có bầu

Chế độ thai sản 2018: Quyền lợi của vợ, chồng cần nắm chắc

Vợ sinh con, chồng được hưởng chính sách thai sản như thế nào ?

LuatVietnam

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội