Cách tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên năm 2022? Điều kiện để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên?


Cho tôi hỏi cách tính số ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên như thế nào? Cần điều kiện gì để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều. – Đây là câu hỏi của bạn Hà My đến từ Kiên Giang.

Để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 lao lý về nghỉ hằng năm đơn cử như sau :

Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Theo đó, tùy vào việc làm và đối tượng người tiêu dùng người lao động mà khi làm đủ năm, người lao động sẽ được xử lý nghỉ từ 12 – 16 ngày .Trường hợp người lao động nếu đã thao tác nhiều năm và có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tỏng một doanh nghiệp thì người lao động còn được tính hưởng phép năm theo thâm niên .

Cụ thể, tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể như sau:

Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Như vậy, trường hợp nếu được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên, người lao động phải thao tác cho một người sử dụng lao động từ đủ 5 năm trở lên. Cứ đủ 5 năm thao tác, người lao động sẽ nghỉ thêm một ngày phép .

Cách tính số ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên như thế nào? Cần điều kiện gì để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên?

Cách tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên năm 2022 ? Điều kiện để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên ?

Thời điểm tính 05 năm được nghỉ thêm một ngày phép là khi nào?

Tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định rằng người lao động cứ có đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì sẽ được công thêm tương ứng một ngày phép năm vào tổng số ngày phép được thưởng.

Theo đó thì thời gian được công thêm ngày phép năm theo thâm niên sẽ được tính ngay khi người lao động thao tác đủ thời hạn theo luật định cho một người sử dụng lao động .

Công chức có được nghỉ phép năm theo thâm niên không?

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 13 Luật Cán bộ, công chức 2008 pháp luật về quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi đơn cử như sau :

Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Theo đó, ngày nghỉ hằng năm của cán bộ, công chức được điều chỉnh tại Bộ luật lao động về nghỉ hằng năm.

Và khi cán bộ, công chức thao tác đủ số thời hạn pháp luật tại một đơn vị chức năng công tác làm việc thì địa thế căn cứ vào thời hạn được cộng ngày nghỉ phép năm theo thâm niên mà cán bộ, công chức được cộng số ngày nghỉ phép năm .Như vậy, cán bộ, công chức cũng được nghỉ phép năm theo thâm niên .Trên đây là 1 số ít thông tin chúng tôi cung ứng gửi tới bạn. Trân trọng !

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội