Nghỉ lễ 2/9/2022: 06 quy định quan trọng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần biết?


Lịch nghỉ lễ 2/9/2022 như thế nào? Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần biết những gì khi nghỉ lễ 2/9/2022? – Câu hỏi của anh Hồ (Quãng Nam)

Chi tiết lịch nghỉ lễ 2/9/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Theo hướng dẫn tại Công văn 245 / VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của CB, CC, VC và NLĐ thì :

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản trên về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 04 tháng 02 năm 2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022…

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Thông báo 119 / TB-LĐTBXH năm 2022 thì :

5. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng tại Khoản 1 Thông báo này được nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh như sau:

– Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: ngày 02 tháng 9 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02 tháng 9;…

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ theo hướng dẫn nêu trên .

Xem chi tiết Lịch nghỉ lễ 2/9/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

nghỉ lễ 2/9/2022

Nghỉ lễ 2/9/2022 : 06 pháp luật quan trọng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần biết ? ( Hình từ Internet )

Lao động thử việc có được hưởng lương khi nghỉ lễ 2/9/2022 không?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, vào các dịp lễ, Tết sau đây, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong đó có Ngày Quốc khánh : Nghỉ 02 ngày ( ngày 02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau ) .Có thể thấy, vào dịp lễ, người lao động thử việc được trả nguyên lương của ngày thao tác thông thường. Nếu không bảo vệ bảo quyền hạn này cho người lao động, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP như sau :

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

Theo đó, nếu không trả lương ngày lễ cho nhân viên thử việc, người sử dụng lao động là cá nhân sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng, còn tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 20 – 40 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022).

Công ty cho người lao động nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 một ngày có được không?

Theo lao lý, lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động sẽ được nghỉ sẽ được nghỉ 2 ngày. Nếu công ty chỉ cho người lao động nghỉ 1 ngày thì hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 20 – đến 40 triệu đồng ( Điều 6 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP ) .Cụ thể : Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP lao lý như sau :

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

Tuy nhiên, công ty vẫn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác để người lao động nghỉ ít hơn hoặc đi làm vào ngày nghỉ lễ nhưng phải trả tiền lương thỏa đáng theo lao lý pháp lý .

Cách tính lương khi làm việc vào ngày 02/9/2022 như thế nào?

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Người lao động có buộc phải đi làm ngày lễ 2/9/2022?

Theo điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động lao lý về điều kiện kèm theo sử dụng lao động làm thêm giờ như sau :

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

Có thể thấy, người lao động không bắt buộc phải đi làm ngày lễ. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ nếu như người đó đồng ý chấp thuận .

Bị ép đi làm ngày lễ 2/9/2022, tố cáo ở đâu?

Khi doanh nghiệp bắt ép nhân viên cấp dưới đi làm trong dịp lễ được xác lập là hành vi vi phạm pháp lý lao động. Theo Điều 39 Nghị định 24/2018 / NĐ-CP, người lao động hoàn toàn có thể tố cáo vi phạm của doanh nghiệp đến Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc tố cáo hoàn toàn có thể triển khai bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội