Tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lương tháng và lương ngày có gì khác nhau?

Chào Ban chỉnh sửa và biên tập, tôi có 1 số ít điểm còn chưa rõ : Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương tối thiểu bằng : 300 % A + 30 % A + 20 % x 300 % A = 390 % A. Trong đó A là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm ngày thông thường của người lao động. Trường hợp lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương tối thiểu bằng 390 % A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lao lý. Lương tháng và lương ngày thì có gì khác nhau đâu, nếu lương tháng thì khi tính lương cho ngày lễ vẫn quy đổi thành lương ngày để tính mà ? Vậy chẳng lẽ Hợp đồng ghi lương tháng thì chỉ hưởng 390 % A còn Hợp đồng ghi lương ngày thì 390 % nêu trên chưa gồm có 100 % lương của ngày lễ, được hưởng tổng số là 490 %, hiểu như vậy có đúng không ? Tôi xin cám ơn và mong sớm nhận được câu vấn đáp !

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Về nội dung như anh/chị nêu thì đây chính là vấn đề khó hiểu của Bộ Luật lao động 2012: như thế nào là lương ngày, như thế nào là hưởng lương tháng. Và hiện nay, chưa có văn bản cụ thể giải thích nội dung này.
Còn theo cách hiểu của Ban biên tập thì nội dung này cần hiểu như sau:
– Với trường hợp NLĐ tính lương theo ngày – làm ngày nào tính lương ngày đó: vậy thì tiền lương tính cho ngày làm việc vào ngày lễ sẽ là 490% (theo cách tính của Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL)
– Với trường hợp NLĐ làm việc theo tháng – trả lương theo tháng, nghỉ 1 ngày không hưởng lương thì sẽ trừ đi tiền lương của ngày đó, tiền lương của ngày tính theo lương tháng và số ngày thực làm việc trong tháng – tiền lương sẽ được tính như ví dụ sau:
Vd: Trong tháng 9, có 26 ngày làm việc, có ngày 2/9 là ngày nghỉ ngày lễ. Theo đó, NLĐ làm việc trong tháng 9 sẽ hưởng lương như sau:
– Làm việc đủ các ngày làm việc trong tháng (nghỉ 2/9, nghỉ các ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ các ngày nghỉ phép năm có hưởng lương): sẽ được hưởng nguyên lương của tháng 9.
– Nghỉ 1 ngày không hưởng lương: tiền lương sẽ bằng tiền lương tháng 9 chia 26 ngày làm việc (tiền lương ngày) nhân với 25 ngày (số ngày làm việc) (A).
– Làm việc đủ các ngày làm việc trong tháng và làm thêm 2/9: hưởng đủ lương tháng 9 và cộng thêm 390% tiền lương làm thêm ngày 2/9 (theo công thức tính nêu trên).
– Nghỉ 1 ngày không hưởng lương và làm thêm 2/9: tiền lương sẽ là tiền lương ở mức (A) nêu trên cộng thêm 390% tiền lương làm thêm ngày 2/9. (tức là với người hưởng lương tháng thì khi làm thêm vào ngày 2/9 họ sẽ chỉ được hưởng thêm 390% tiền lương, còn tiền lương của bản thân ngày 2/9 đó thì đã nằm trong tiền lương tháng, và vì thế không cộng thêm nữa).

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội