Malaysia Các ngày lễ 2023 :: https://leading10.vn

Mục Lục

Malaysia :: Các ngày lễ

Ngày lễ sắp tới :: Malaysia :: 2022

Hari Merdeka

Thứ tư, Tháng tám 31

2022 – 08-31

Hari Hol Sultan Johor

Thứ sáu, Tháng chín 2

2022 – 09-02

Malaysia ngày

Thứ sáu, Tháng chín 16

2022 – 09-16

Danh sách các ngày nghỉ lễ trong Malaysia :: 2023

2022 :: Năm nay

Ngay đâu năm

Chủ nhật, Tháng Giêng 1

2023 – 01-01

Không phải là một kỳ nghỉ tại …

Johor

Địa hạt ►

Kedah

Địa hạt ►

Kelantan

Địa hạt ►

Perlis

Địa hạt ►

Terengganu

Địa hạt ►

Ngay đâu năm

Thứ hai, Tháng Giêng 2

2023 – 01-02

Không phải là một kỳ nghỉ tại …

Johor

Địa hạt ►

Kedah

Địa hạt ►

Kelantan

Địa hạt ►

Perlis

Địa hạt ►

Terengganu

Địa hạt ►

Negeri Sembilan State Ruler’s Birthday

Thứ bảy, Tháng Giêng 14

2023 – 01-14

Chỉ trong các địa điểm:

Negeri Sembilan

Địa hạt ►

Kedah State Ruler’s Birthday

Chủ nhật, Tháng Giêng 15

2023 – 01-15

Chỉ trong các địa điểm:

Kedah

Địa hạt ►

Tết Trung Quốc

Chủ nhật, Tháng Giêng 22

2023 – 01-22

Tết Trung Quốc

Thứ hai, Tháng Giêng 23

2023 – 01-23

Tết Trung Quốc

Thứ ba, Tháng Giêng 24

2023 – 01-24

Chỉ trong các địa điểm:

Johor

Địa hạt ►

Kedah

Địa hạt ►

Kelantan

Địa hạt ►

Terengganu

Địa hạt ►

Federal Territory Day

Thứ tư, Tháng hai 1

2023 – 02-01

Chỉ trong các địa điểm:

Federal Territory of Kuala Lumpur

Địa hạt ►

Federal Territory of Labuan

Địa hạt ►

Federal Territory of Putrajaya

Địa hạt ►

Thaipusam

Chủ nhật, Tháng hai 5

2023 – 02-05

Chỉ trong các địa điểm:

Johor

Địa hạt ►

Federal Territory of Kuala Lumpur

Địa hạt ►

Negeri Sembilan

Địa hạt ►

Pulau Pinang

Địa hạt ►

Perak

Địa hạt ►

Federal Territory of Putrajaya

Địa hạt ►

Selangor

Địa hạt ►

Isra và Miraj

Thứ bảy, Tháng hai 18

2023 – 02-18

Chỉ trong các địa điểm:

Kedah

Địa hạt ►

Negeri Sembilan

Địa hạt ►

Perlis

Địa hạt ►

Anniversary of Installation of the Sultan of Terengganu

Thứ bảy, Tháng ba 4

2023 – 03-04

Chỉ trong các địa điểm:

Terengganu

Địa hạt ►

Ramadan

Thứ năm, Tháng ba 23

2023 – 03-23

Chỉ trong các địa điểm:

Johor

Địa hạt ►

Kedah

Địa hạt ►

Malacca

Địa hạt ►

Sultan of Johor’s Birthday

Thứ năm, Tháng ba 23

2023 – 03-23

Chỉ trong các địa điểm:

Johor

Địa hạt ►

Thứ sáu Tuần Thánh

Thứ sáu, Tháng tư 7

2023 – 04-07

Chỉ trong các địa điểm:

Sabah

Địa hạt ►

Sarawak

Địa hạt ►

Lịch sử của Kinh Qur’an

Thứ bảy, Tháng tư 8

2023 – 04-08

Không phải là một kỳ nghỉ tại …

Johor

Địa hạt ►

Kedah

Địa hạt ►

Malacca

Địa hạt ►

Negeri Sembilan

Địa hạt ►

Sabah

Địa hạt ►

Sarawak

Địa hạt ►

Lịch sử của Kinh Qur’an

Chủ nhật, Tháng tư 9

2023 – 04-09

Chỉ trong các địa điểm:

Kelantan

Địa hạt ►

Terengganu

Địa hạt ►

Declaration of Malacca City as Historical City

Thứ bảy, Tháng tư 15

2023 – 04-15

Chỉ trong các địa điểm:

Malacca

Địa hạt ►

Eid al–Fitr

Thứ bảy, Tháng tư 22

2023 – 04-22

Eid al–Fitr

Chủ nhật, Tháng tư 23

2023 – 04-23

Eid al–Fitr

Thứ hai, Tháng tư 24

2023 – 04-24

Chỉ trong các địa điểm:

Johor

Địa hạt ►

Kedah

Địa hạt ►

Kelantan

Địa hạt ►

Terengganu

Địa hạt ►

Terengganu State Ruler’s Birthday

Thứ tư, Tháng tư 26

2023 – 04-26

Chỉ trong các địa điểm:

Terengganu

Địa hạt ►

Ngay lao động

Thứ hai, Tháng năm 1

2023 – 05-01

Lễ Phật Đản

Thứ sáu, Tháng năm 5

2023 – 05-05

Hari Hol Pahang

Chủ nhật, Tháng năm 7

2023 – 05-07

Chỉ trong các địa điểm:

Pahang

Địa hạt ►

Hari Hol Pahang

Thứ hai, Tháng năm 8

2023 – 05-08

Chỉ trong các địa điểm:

Pahang

Địa hạt ►

Perlis State Ruler’s Birthday

Thứ tư, Tháng năm 17

2023 – 05-17

Kaamatan

Thứ ba, Tháng năm 30

2023 – 05-30

Chỉ trong các địa điểm:

Federal Territory of Labuan

Địa hạt ►

Sabah

Địa hạt ►

Kaamatan

Thứ tư, Tháng năm 31

2023 – 05-31

Chỉ trong các địa điểm:

Federal Territory of Labuan

Địa hạt ►

Sabah

Địa hạt ►

Gawai Dayak

Thứ năm, Tháng sáu 1

2023 – 06-01

Chỉ trong các địa điểm:

Sarawak

Địa hạt ►

Gawai Dayak

Thứ sáu, Tháng sáu 2

2023 – 06-02

Chỉ trong các địa điểm:

Sarawak

Địa hạt ►

King’s Birthday

Thứ hai, Tháng sáu 12

2023 – 06-12

Eid al–Adha

Thứ năm, Tháng sáu 29

2023 – 06-29

Eid al–Adha

Thứ sáu, Tháng sáu 30

2023 – 06-30

Chỉ trong các địa điểm:

Kedah

Địa hạt ►

Kelantan

Địa hạt ►

Perlis

Địa hạt ►

Terengganu

Địa hạt ►

Georgetown World Heritage City Day

Thứ sáu, Tháng bảy 7

2023 – 07-07

Chỉ trong các địa điểm:

Pulau Pinang

Địa hạt ►

Penang State Governor’s Birthday

Thứ bảy, Tháng bảy 8

2023 – 07-08

Chỉ trong các địa điểm:

Pulau Pinang

Địa hạt ►

Năm mới Hồi giáo

Thứ tư, Tháng bảy 19

2023 – 07-19

Sarawak Independence Day

Thứ bảy, Tháng bảy 22

2023 – 07-22

Chỉ trong các địa điểm:

Sarawak

Địa hạt ►

Hari Hol Sultan Johor

Thứ ba, Tháng tám 22

2023 – 08-22

Hari Merdeka

Thứ năm, Tháng tám 31

2023 – 08-31

Malaysia ngày

Thứ bảy, Tháng chín 16

2023 – 09-16

Mawlid

Thứ tư, Tháng chín 27

2023 – 09-27

Sabah Governor’s Birthday

Thứ bảy, Tháng mười 7

2023 – 10-07

Chỉ trong các địa điểm:

Sabah

Địa hạt ►

Melaka State Governor’s Birthday

Thứ sáu, Tháng mười 13

2023 – 10-13

Chỉ trong các địa điểm:

Malacca

Địa hạt ►

Sarawak Governor’s Birthday

Thứ bảy, Tháng mười 14

2023 – 10-14

Chỉ trong các địa điểm:

Sarawak

Địa hạt ►

Pahang State Ruler’s Birthday

Thứ ba, Tháng mười 24

2023 – 10-24

Chỉ trong các địa điểm:

Pahang

Địa hạt ►

Perak State Ruler’s Birthday

Thứ sáu, Tháng mười một 3

2023 – 11-03

Chỉ trong các địa điểm:

Perak

Địa hạt ►

Diwali

Thứ bảy, Tháng mười một 11

2023 – 11-11

Không phải là một kỳ nghỉ tại …

Sarawak

Địa hạt ►

Sultan of Kelantan’s Birthday

Thứ bảy, Tháng mười một 11

2023 – 11-11

Chỉ trong các địa điểm:

Kelantan

Địa hạt ►

Sultan of Kelantan’s Birthday

Chủ nhật, Tháng mười một 12

2023 – 11-12

Chỉ trong các địa điểm:

Kelantan

Địa hạt ►

Selangor State Ruler’s Birthday

Thứ hai, Tháng mười hai 11

2023-12-11

Lễ Giáng Sinh

Thứ hai, Tháng mười hai 25

2023 – 12-25

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội