Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH2 Tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH2 Tiểu học triển khai nội dung về đặc điểm tâm lí của học sinh thiểu số dân tộc ít người, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt là những đối tượng cần có chế độ chăm sóc và giáo dục riêng do các em có những điểm đặc biệt trong hoàn cảnh, ngôn ngữ, văn hóa… ảnh hưởng đến tâm lý và mức độ tiếp thu kiến thức.

Nội dung bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH2 Tiểu học

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học được chia làm 45 module chính tương đương với 45 nội dung đào tạo cho các giáo viên ở cấp bậc tiểu học. Tất cả những module này đã được nghiên cứu và lựa chọn kỹ càng, và đều là những nội dung quan trọng bổ trợ cho công tác giáo dục học sinh và tiến hành các hoạt động hỗ trợ giảng dạy trong nhà trường.

Module 2 là một module chuyên biệt dành cho các giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số hoặc những cơ sở giáo dục có đối tượng học sinh đặc biệt. Điều kiện cơ sở vật chất ở những nơi này khá khó khăn, vì vậy việc lập kế hoạch bồi dưỡng cho các giáo viên cũng có nhiều yếu tố khác biệt. Bài thu hoạch module 2 này ngoài việc tổng hợp lại kiến thức chung về nhóm học sinh đặc biệt được đề cập trong khóa học còn cần đưa ra những đặc điểm đặc thù riêng tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH2

Học sinh dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng được đề cập trong module TH2

Để đảm bảo có một bài thu hoạch đầy đủ thông tin và đạt yêu cầu cao, mời thầy cô tải file bài thu hoạch mẫu mà EVBN đã chuẩn bị sẵn ở cuối bài viết dưới dạng file word tiện dụng.

Tải bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH2 Tiểu học

Bài thu hoạch module 2 được trình bày theo đặc điểm tâm lý của từng nhóm đối tượng bao gồm:

  • Học sinh dân tộc thiểu số ở địa phương
  • Học sinh khuyết tật và chậm phát triển
  • Học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bài thu hoạch sẽ đi sâu nghiên cứu từng khía cạnh tâm lý của mỗi nhóm học sinh như: đặc điểm tâm lý chung, khả năng nhận thức, khả năng tiếp thu, khả năng ngôn ngữ, những rào cản tâm lý thường gặp ở từng nhóm đối tượng, một số giải pháp nhằm giáo dục tốt các nhóm học sinh này dựa trên những phân tích tâm lý đã nêu. Đối với nhóm trẻ khuyết tật và chậm phát triển, bài viết sẽ đi sâu nghiên cứu từng chi tiết nhỏ, từ đó có những kế hoạch đào tạo hợp lý đối với các em.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH2

Mẫu bài thu hoạch module TH2

Quý thầy cô có thể tải về file mẫu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn để biết thêm những chi tiết trong bài thu hoạch. hy vọng những gì chúng tôi gợi ý sẽ giúp thầy cô có một bài thu hoạch tốt và hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ năm nay.

Mẫu bài thu hoạch BDTX module TH2 [download id=”2509″]

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đủ 45 module

45 module học của chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên Tiểu học được chúng tôi đúc kết thành 45 bài thu hoạch mẫu. Bài thu hoạch BDTX là sự thể hiện kết quả học tập nghiêm túc của thầy cô trong suốt quá trình tập huấn. Vì nó sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành khóa bồi dưỡng nên chúng tôi đã chuẩn bị khá cẩn thận và chi tiết bố cục, nội dung của bài thu hoạch. Mời thầy cô tải về đầy đủ tất cả các bài thu hoạch của 45 module theo link dưới đây:

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học module 1-45