Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học module 1-45

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành ngày 01/11/2019 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2019. Theo đó, các cơ sở giáo dục phổ thông cử giáo viên đi học bồi dưỡng thường xuyên hàng năm theo tiêu chí của nhà trường và đảm bảo đúng quy định chung. Mỗi giáo viên sẽ viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên như là một cách tổng kết, báo cáo kết quả học tập. Đây cũng sẽ là một căn cứ để đánh giá xếp loại giáo viên trong khóa học. Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên Tiểu học được chia thành 45 module với 45 chủ đề khác nhau nhằm bổ trợ cho việc dạy và học trong trường Tiểu học. Trong bài viết này, EVBN đã tổng hợp 45 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học tương ứng với 45 module từ TH1 đến TH45. Mời quý thầy cô tham khảo bài viết và tải file về sử dụng.

Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học là gì?

Thông tư chia ra 3 chương trình bồi dưỡng chính cho các giáo viên, cụ thể nội dung và thời lượng tối thiểu yêu cầu như sau:

Nội dung chương trình 1: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học)

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).

Nội dung Chương trình 3: Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học là một hệ thống kiến thức cần thiết cho giáo viên

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học là một hệ thống kiến thức được phân chia thành 45 module chuyên biệt với 45 chủ đề với mục đích cuối cùng là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên và nâng cao hiệu quả dạy học trong trường Tiểu học. Mỗi giáo viên lựa chọn một hoặc một số nội dung để viết bài thu hoạch để báo cáo lại kết quả học tập và lấy làm căn cứ xếp loại và đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Dưới đây, EVBN xin giới thiệu bài thu hoạch BDTX năm 2020 của giáo viên Tiểu học full 45 modun.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học 2020-2021

Theo quy định trong thông tư 17 và tài liệu ban hành kèm theo, giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên được nhắc đến bao gồm các giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Bài thu hoạch BDTX của giáo viên tiểu học năm 2020 là bản tổng kết kết quả học tập trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Tùy vào từng module đăng ký mà giáo viên sẽ viết bài thu hoạch theo nội dung modun mình đã chọn.

Một bài thu hoạch chuẩn phải bảo đảm đầy đủ nội dung, kiến thức đã được bồi dưỡng cũng như những liên hệ thực tế những nội dung đó để đưa ra giải pháp cho công tác dạy và học ở cơ sở nơi mình công tác. Bài thu hoạch sẽ là căn cứ để đánh giá, xếp loại quá trình bồi dưỡng, học tập trong năm của giáo viên. Đây cũng là một trong những căn cứ xếp loại thi đua giáo viên cuối năm.

Xem thêm: Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

Bài thu hoạch BDTX Tiểu học

Bài thu hoạch BDTX Tiểu học cần đảm bảo đầy đủ kiến thức trong từng module

Tải bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học module TH1 đến TH45

Bài thu hoạch BDTX Module 1 Tiểu học [download id=”2508″]

Bài thu hoạch BDTX Module 2 Tiểu học[download id=”2509″]
Bài thu hoạch BDTX Module 3 Tiểu học [download id=”2510″]
Bài thu hoạch BDTX Module 4 Tiểu học [download id=”2511″]
Bài thu hoạch BDTX Module 5 Tiểu học[download id=”2512″]
Bài thu hoạch BDTX Module 6 Tiểu học [download id=”2513″]
Bài thu hoạch BDTX Module 7 Tiểu học [download id=”2514″]
Bài thu hoạch BDTX Module 8 Tiểu học [download id=”2515″]
Bài thu hoạch BDTX Module 9 Tiểu học [download id=”2516″]
Bài thu hoạch BDTX Module 10 Tiểu học [download id=”2517″]
Bài thu hoạch BDTX Module 11 Tiểu học  [download id=”2518″]
Bài thu hoạch BDTX Module 12 Tiểu học[download id=”2519″]
Bài thu hoạch BDTX Module 13 Tiểu học chủ đề[download id=”2520″]
Bài thu hoạch BDTX Module 14 Tiểu học[download id=”2521″]
Bài thu hoạch BDTX Module 15 Tiểu học[download id=”2522″]
Bài thu hoạch BDTX Module 16 Tiểu học[download id=”2523″]
Bài thu hoạch BDTX Module 17 Tiểu học[download id=”2524″]
Bài thu hoạch BDTX Module 18 Tiểu học”[download id=”2525″]
Bài thu hoạch BDTX Module 19 Tiểu học[download id=”2526″]
Bài thu hoạch BDTX Module 20 Tiểu học[download id=”2527″]
Bài thu hoạch BDTX Module 21 Tiểu học”[download id=”2528″]
Bài thu hoạch BDTX Module 22 Tiểu học[download id=”2529″]
Bài thu hoạch BDTX Module 23 Tiểu học[download id=”2530″]
Bài thu hoạch BDTX Module 24 Tiểu học[download id=”2531″]
Bài thu hoạch BDTX Module 25 Tiểu học[download id=”2532″]
Bài thu hoạch BDTX Module 26 Tiểu học[download id=”2533″]
Bài thu hoạch BDTX Module 27 Tiểu học[download id=”2534″]
Bài thu hoạch BDTX Module 28 Tiểu học[download id=”2535″]
Bài thu hoạch BDTX Module 29 Tiểu học[download id=”2536″]
Bài thu hoạch BDTX Module 30 Tiểu học [download id=”2537″]
Bài thu hoạch BDTX Module 31 Tiểu học[download id=”2538″]
Bài thu hoạch BDTX Module 32 Tiểu học [download id=”2539″]
Bài thu hoạch BDTX Module 33 Tiểu học[download id=”2540″]
Bài thu hoạch BDTX Module 34 Tiểu học [download id=”2541″]
Bài thu hoạch BDTX Module 35 Tiểu học[download id=”2542″]
Bài thu hoạch BDTX Module 36 Tiểu học [download id=”2543″]
Bài thu hoạch BDTX Module 37 Tiểu học[download id=”2544″]
Bài thu hoạch BDTX Module 38 Tiểu học[download id=”2545″]
Bài thu hoạch BDTX Module 39 Tiểu học[download id=”2546″]
Bài thu hoạch BDTX Module 40 Tiểu học [download id=”2547″]
Bài thu hoạch BDTX Module 41 Tiểu học[download id=”2548″]
Bài thu hoạch BDTX Module 42 Tiểu học[download id=”2549″]
Bài thu hoạch BDTX Module 43 Tiểu học[download id=”2550″]
Bài thu hoạch BDTX Module 44 Tiểu học[download id=”2551″]
Bài thu hoạch BDTX Module 45 Tiểu học[download id=”2552″]

Tải bài thu hoạch cho giáo viên Tiểu học đầy đủ 45 module [download id=”2507″]