Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020

Phong trào thu đua lập thành tích trong công tác dạy và học của học sinh, giáo viên các trường học trong những năm trở lại đây diễn ra khá sôi nổi. Giáo dục là một ngành luôn được nhà nước quan tâm và có nhiều chính sách ưu tiên bởi đặc thù nghề nghiệp và vai trò to lớn của ngành này. Mỗi năm, giáo viên, học sinh sẽ viết bản đăng ký thi đua cá nhân để đưa ra những mục tiêu thực hiện trong một năm học. Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên sẽ là căn cứ đánh giá, xếp loại giáo viên trong năm học đó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại tài liệu này cũng như cách viết một bản đăng ký hay trong bài viết dưới đây nhé!

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2019-2020 là gì?

Bản đăng ký thi đua cá nhân dành cho giáo viên năm học 2019-2020 là một bản cam kết cá nhân về những mục tiêu phấn đấu, kế hoạch dạy và học cũng như các hoạt động trong năm học. Bản đăng ký sẽ liệt kê chi tiết từng nội dung cụ thể cho năm học như: danh hiệu đăng ký, chỉ tiêu đăng ký, đề tài sáng kiến sẽ nghiên cứu triển khai trong năm học…

Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên là một lời cam kết bằng văn bản về những khía cạnh, mục tiêu nghề nghiệp trong một năm học. Văn bản này có giá trị rất lớn trong việc căn cứ xếp loại giáo viên trong từng năm. Chính vì thế, mỗi giáo viên cần phải dựa vào năng lực, hoàn cảnh thực tế để đưa ra những mục tiêu thật sát thực, trong khả năng có thể thực hiện được, tránh ảnh hưởng đến việc thi đua phấn đấu của mình.

Bản đăng ký thi đua cá nhân năm học 2019-2020

Đăng ký thi đua là việc cần thiết ở các trường học

Cách viết bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm 2020

Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nên công tác thi đua trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể, trường học càng trở nên sôi nổi và gấp rút. Đồng thời, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến mọi khía cạnh đời sống xã hội bị xáo trộn, trong đó giáo dục là một ngành chịu ảnh hưởng lớn hơn cả khi phải dừng tất cả các hoạt động trong hơn 3 tháng.

Trong phần này, EVBN xin hướng dẫn các giáo viên để có một bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2020. Đồng thời, gợi ý bạn một số khía cạnh trong nội dung “chỉ tiêu đăng ký cụ thể” của bản đăng ký để phù hợp với tình hinh thực tiễn năm 2020:

  • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Giáo viên nên liệt kê các thông tư, chỉ thị liên quan đến ngành, những kế hoạch chung của trường để đưa ra kế hoạch thực hiện hoàn thành mục tiêu.
  • Công tác chuyên môn: Trong phần này, giáo viên nên chia ra thành hai mục chính tương đương với chỉ tiêu chất lượng và số lượng trong công tác chuyên môn.
  • Công tác ngoài chuyên môn: Các công tác hoạt động ngoại khóa, dạy thêm, công tác đoàn thể, thiện nguyện và những công việc khác ngoài chuyên môn dạy học cần được liệt kê gắn với mục tiêu chi tiết và thời hạn đạt được.
  • Công tác kiêm nhiệm: Phần này, giáo viên lựa chọn những công tác kiêm nhiệm trong năm học của mình và đưa ra chỉ tiêu hoàn thành theo khối lượng và thời hạn.

Xem thêm Mẫu biên bản họp phụ huynh

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm 2020

Trong phần này, chúng tôi xin đưa ra một mẫu viết sẵn các đề mục về mục tiêu thi đua cá nhân của giáo viên cho năm 2020 và năm học 2019-2020, 2020-2021. Bản đăng ký được chia ra 3 phần chính gồm: Phần đăng ký danh hiệu, phần đăng ký đề tài sáng kiến và nghiên cứu khoa học trong năm, phần chỉ tiêu đăng ký về chuyên môn và ngoài chuyên môn.

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

Lưu ý rằng, đây là bản đăng ký mang tính cá nhân nên mỗi giáo viên cần thêm thắt những thông tin cá nhân của mình cho hợp lý. Đối với những giáo viên có nguyện vọng nâng cao chuyên môn hay muốn học tập lên cao thì cũng có thể đề đạt trong bản đăng ký này để nhà trường có kế hoạch cân nhắc phân công trong năm.

Tải bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm 2020 tại đây

Tải bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2019-2020 tại đây

Bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2020 của học sinh

Bản đăng ký thi đua cá nhân cho học sinh là bản đăng ký danh hiệu thi đua của mỗi lớp học cho từng năm học. Đói với các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, cần tiến hành đăng ký thi đua cho các em học sinh của lớp mình chủ nhiệm vào đầu năm. Việc đăng ký này nhằm mục đích động viên, kích thích các em học sinh không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được nhiều thành quả cho một năm học.

Mẫu bản đăng ký này cũng giống với mẫu đăng ký thi đu cá nhân cho giáo viên nhưng sẽ triển khai cụ thể, chi tiết ở phần cuối: “Công tác kiêm nhiệm”. Giáo viên đăng ký cụ thể về chỉ tiêu danh hiệu chung của lớp mình chủ nhiệm; Tỷ lệ cụ thể cho học lực, hạnh kiểm của học sinh trong lớp; Những hoạt động hướng tới nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, học tập của các học sinh; Chỉ tiêu về ngoại khóa, sinh hoạt đoàn đội trong năm học… và những cam kết khác nếu cần.

Tải bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2020 của học sinh tại đây