Vương Tiến Là Ai? Và Các Chiến Tích Hào Hùng Của Ông Thời Nhà Tần

Vương Tiến sống trong khoảng 304 TCN – 214 TCN. Ông đã giúp đỡ Tần Thủy Hoàng rất nhiều và được người đời kính trọng. Vậy Vương Tiến Là Ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của ông qua bài viết dưới đây.

Vương Tiến Là Ai? Và Thân thế của ông

Tiểu sử

Vương Tiến Là Ai? Có lẽ là thắc mắc của nhiều người, ông chính là đại danh tướng nước Tần cuối thời Chiến Quốc, ông có công đánh dẹp những nước chư hầu ở Sơn Đông giúp Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc và lập ra nhà Tần.

Ông đứng ngang hàng với những danh tướng cuối thời Chiến Quốc khác đó là Liêm Pha, Lý Mục và chỉ đứng sau đại danh tướng bách chiến bách thắng nổi tiếng nhất thời điểm đó chính là Bạch Khởi.

Thân thế

Ông là người ở làng Tân Dương Đông (nay thuộc đông bắc huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc).

Vương Tiến là một đại tướng quân thời nhà Tần

Vương Tiến dưới quyền Bạch Khởi

Vương Tiến làm tướng nước Tần khi đó nước này đã trở nên hùng mạnh, lấn át những chư hầu còn lại thời đó. Tuy nhiên, lực lượng của những quốc gia này còn khá mạnh nên vẫn đủ sức kháng cự trước các cuộc chiến tranh do nước Tần phát động.

Trước khi trở thành một đại tướng nắm quyền chỉ huy ngoài mặt trận, Vương Tiến chính là tướng dưới quyền của Bạch Khởi. Ông đã tham dự trận Trường Bình nổi tiếng vào năm 262 TCN với quân Triệu. Trận đó quân Tần do Bạch Khởi chỉ huy đã đánh bại hơn 40 vạn quân Triệu, giết chết chủ tướng Triệu Quát và chôn sống 40 vạn hàng binh của nước Triệu.

Sau đó tướng Bạch Khởi trái ý Tần Chiêu Tương vương và bị giết, nước Tần đã mất đi một viên tướng “bách chiến bách thắng” để uy hiếp chư hầu. Dù quân Tần dũng mãnh hơn quân những nước nhưng một số tướng lĩnh thay thế như là Vương Hột, Hoàn Nghĩ, Mông Ngao không đủ khả năng lập chiến tích như là Bạch Khởi.

Trong hoàn cảnh đó, Vương Tiến đã nổi lên trở thành một người thay thế xứng đáng vai trò của Bạch Khởi trong việc đánh đông dẹp bắc và thống nhất Trung Hoa.

Vương Tiến dẹp nội loạn

Tài năng của Vương Tiến thì được bộc lộ từ việc dẹp loạn Phàn Ô Kỳ. Lúc đó Tần vương Chính mới lên ngôi được vài năm thôi. Trong triều rất nhiều người dị nghị về thân thế của vua Tần. Cho rằng vua chính là con của thừa tướng Lã Bất Vi. Chứ không phải là con của Tần Trang Tương vương Tử Sở. Vì thế tướng Phàn Ô Kỳ cầm quân đi đánh Triệu và đã dựng một người con khác của Trang Tương vương. Chính là Trường An quân Thành Kiểu làm minh chủ nhằm lật đổ Tần vương Chính.

Nghe được tin, thừa tướng Lã Bất Vi đã bèn cử cha con Vương Tiến, Vương Bí cùng Hoàn Nghĩ mang quân ra đón đánh. Có một lý do khiến cho Bất Vi tin tưởng cha con ông đó là vì Vương Tiến vẫn rất trung thành với Tần vương Chính và bản thân ông thì không tin vào việc vua Tần là con của Bất Vi.

Phàn Ô Kỳ chỉ là một viên tướng dũng mãnh mà kém mưu mẹo. Vì vậy Vương Tiến chỉ sau hai trận đã đánh bại được Ô Kỳ. Ô Kỳ đã thua trận bỏ chạy sang nước Yên nương nhờ thái tử Đan, còn Thành Kiệu đã bị bắt. Tần vương Chính đã ra lệnh xử tử Thành Kiệu, Thành Kiệu thấy thế bèn tự vẫn.

Vương Tiến trung thành với Tần vương

Vương Tiến diệt nước Triệu

Vào năm 236 TCN, giữa nước Triệu và Yên đã xảy ra chiến tranh. Lợi dụng cơ hội này, lấy cớ cứu nước Yên. Tần vương Chính đã sai Vương Tiến, Hoàn Nghĩ và Dương Đoan Hòa chia nhau lĩnh 3 đạo binh mã tấn công vào nước Triệu. Vương Tiến đã đem quân chủ lực đánh thẳng vào Át Dữ, sau đó thì thừa thắng đánh lấy Liêu Dương, Nghiệp, An Dương liên tục phá được chín thành của Triệu. Trong khi đánh nước Triệu. Vương Tiến tích cực chỉnh đốn quân đội, tinh giảm quân yếu già. Tăng cường quân trẻ khỏe để tăng sức chiến đấu của quân Tần. Nhằm để chuẩn bị đánh một đòn quyết định và tiêu diệt nước Triệu.

Năm 229 TCN, Vương Tiến một lần nữa đã thụ mệnh đem quân diệt Triệu. Triệu vương Thiên phái đại tướng Lý Mục đi nghênh chiến. Hai bên giằng co cầm cự khoảng 1 năm.

Năm 228 TCN, vua nước Triệu mắc kế ly gián của Tần, theo lời gian thần Quách Khai mà giết chết tướng Lý Mục. Vương Tiến thừa cơ tấn công tổng lực Hàm Đan và bắt sống Triệu vương, diệt được nước Triệu.

Vương Tiến trí dũng song toàn

Uy hiếp nước Yên

Năm 228 TCN, mượn cớ thái tử Đan nước Yên đã sai Kinh Kha sang nước Tần mưu sát Tần vương. Vương Tiến được lệnh đã mang quân tấn công nước Yên. Quân Yên đã hợp binh chống trả. Vương Tiến đã đánh tan quân Yên tại Dịch Thủy. Tháng mười năm sau, Vương Tiến đã chiếm được kinh đô Kế của nước Yên. Yên vương Hỉ đã phải trốn lên Liêu Đông.

Trong quá trình chỉ huy quân đội, Vương Tiến không chỉ giỏi chớp thời cơ tiến đánh một cách bất ngờ mà còn biết liệu thực lực. Tùy vào sự biến hóa của quân địch mà đã tìm ra phương pháp đánh thắng một cách linh hoạt.

Xem thêm: Cổ Thiên Lạc là ai?

Kết luận

Qua những thông tin trên thì chúng ta đã trả lời cho câu thắc mắc Vương Tiến Là Ai? Ông là người có công rất lớn đối với nước Tần. Hy vọng rằng bài viết này có thể bổ sung kiến thức hữu ích cho các bạn.