Tính lương thêm giờ vào ngày lễ, tết đối với cán bộ, công chức

Về yếu tố này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Thành Phố Hà Nội vấn đáp như sau :
Tại Khoản 1, Khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 08/2005 / TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính ( còn hiệu lực thực thi hiện hành ) hướng dẫn thực thi chính sách trả lương thao tác vào đêm hôm, làm thêm giờ so với cán bộ, công chức, viên chức, như sau :
Điều kiện hưởng : Cán bộ, công chức, viên chức đã có chính sách lao lý số giờ thao tác tiêu chuẩn trong một ngày và số giờ thao tác tiêu chuẩn trong một tháng của cơ quan có thẩm quyền mà phải làm thêm giờ sau khi đã triển khai xong đủ số giờ tiêu chuẩn trong ngày theo lao lý .

Cách tính trả lương làm thêm giờ: Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau: Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó : Mức 150 % vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ; mức 200 % vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần ; mức 300 % vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương ( trong mức 300 % này đã gồm có cả tiền lương trả cho thời hạn nghỉ được hưởng nguyên lương theo pháp luật tại những Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động 1994 ) .

Trường hợp bà Phạm Phương Thảo làm thêm giờ vào ngày 1/1 Tết dương lịch thì ngoài tiền lương của tháng 1/2021, bà được nhận tiền làm thêm giờ = Tiền lương giờ x 200% x số giờ làm thêm trong ngày 1/1 Tết dương lịch, là đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC mà cơ quan bà Thảo đang áp dụng.

Hiện nay, theo lao lý tại Điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2021, thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả lương tối thiểu bằng 300 % tiền lương thực trả theo việc làm đang làm, chưa kể tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* tin tức phân mục có giá trị tìm hiểu thêm với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội