Hạch toán thưởng Lễ, Tết 2017

Hạch toán thưởng Lễ, Tết trong doanh nghiệp như thế nào cho đúng, hài hòa và hợp lý, hợp lệ. Là câu hỏi mà rất nhiều những bạn kế toán viên chăm sóc. Để giúp những bạn hiểu rõ thực chất của việc hạch toán thưởng Lễ, Tết để làm tốt việc làm của mình. Bài viết sau đây, TT kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn những bạn hạch toán thưởng Lễ, Tết trong doanh nghiệp .

>>> xem thêm:  Quy định về tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch

I. Hạch toán thưởng Lễ, Tết

1. Căn cứ luật thuế TNDN

Căn cứ Thông tư 78/2014 / TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, điểm 2.5 lao lý những khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế như sau :

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể mức được hưởng và điều kiện hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Tập đoàn, tổng công ty, Công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc đã quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Căn cứ theo pháp luật trên thì để những khoản tiền thưởng này được tính vào ngân sách được trừ thì doanh nghiệp phải lao lý rõ khoản chi đó ở một trong số những văn bản sau :
+ Quy chế Tài chính ;
+ Quy chế thưởng ;
+ Hợp đồng lao động ;
+ Thỏa ước lao động tập thể

2. Căn cứ luật thuế TNCN

Căn cứ Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 pháp luật thu nhập chịu thuế như sau :
Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là những khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động gồm có những khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả trường hợp thưởng bằng chứng khoán .
Căn cứ theo lao lý trên thì khoản tiền thưởng ngày lễ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
Khoản thưởng cho người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải khấu trừ thuế tại thời gian chi trả, theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

3. Hạch toán thưởng Lễ, Tết

Xét về mặt bản chất các khoản thưởng này nếu đủ điều kiện như trên thì các khoản thưởng ngày lễ, tết này được xem là chi phí lương (từ tiền lương, tiền công). Do vậy, đối tượng được nhận này thuộc bộ phận chi phí nào thì hạch toán vào chi phí đó.

. Nợ TK 642, 641, 154, 622 ..
Có TK 334

  • Khi giao dịch thanh toán tiền thưởng cho người lao động :

Nợ TK 334,3335

Có TK 111, 112

II : Lưu ý về Hạch toán thưởng Lễ, Tết

1. Trường hợp khoản tiền thưởng không được pháp luật tại : Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế Tài chính hoặc Quy chế thưởng thì khoản chi này không được tính vào ngân sách được trừ khí tính thuế TNDN, trường hợp này sẽ hạch toán như sau
+ Khi doanh nghiệp giám sát khoản tiền thưởng
Nợ TK 811 : Chi tiêu khác ( nếu công ty không trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi )
Nợ TK 353 : Qũy khen thưởng phúc lợi ( nếu công ty có trích lập )
Có TK 334
+ Khi doanh nghiệp thanh toán giao dịch tiền thưởng cho người lao động
Nợ TK 334 : Phải trả người lao động
Có TK 111 : Chi trực tiếp bằng tiền mặt
2. Tiền thưởng ngày lễ tết không phải tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi .
Tiền thưởng đi cùng với mức lương cũng như mức độ triển khai xong việc làm, được chia hàng tháng hoặc chia thành từng đợt trong năm .
Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho những cá thể người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp tương hỗ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào những kỳ nghỉ dài như nghỉ mát, nghỉ đông ; mái ấm gia đình có hiếu hỷ, ốm đau …
Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều hoàn toàn có thể chi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt. Nhưng tiền tương hỗ phúc lợi khấu trừ thuế TNCN theo mức 10 % từ trên 10 tr đồng / lần ( xem thu nhập này là thu nhập từ tiền thưởng, quà Tặng Kèm )
Như vậy, bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn những bạn hạch toán thưởng, lễ, tết. Để biết tiền lương và những khoản trích theo lương được hạch toán như thế nào những bạn theo dõi bài viết

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo và giảng dạy kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức triển khai những khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội được giảng dạy bởi những chuyên viên số 1 trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui mừng tìm hiểu thêm tại website : xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Tag : Kế toán Lê Ánh, hạch toán thưởng Lễ, Tết, ngân sách hài hòa và hợp lý, ngân sách hợp lệ, quan tâm về hạch toán thưởng Lễ, tết ..

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội