Lý thuyết Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên lớp 10 tài liệu Lý thuyết Tin học 10 Bài 18 : Các công cụ trợ giúp soạn thảo không thiếu, chi tiết cụ thể. Bài học Bài 18 : Các công cụ trợ giúp soạn thảo môn Tin học lớp 10 có những nội dung sau :
Mời quí bạn đọc tải xuống để xem rất đầy đủ tài liệu Lý thuyết Tin học 10 Bài 18 : Các công cụ trợ giúp soạn thảo :

Lý thuyết Tin học 10Bài 18 : Các công cụ trợ giúp soạn thảo

1. Tìm kiếm và thay thế

a) Tìm kiếm

• Tìm kiếm 1 từ hoặc 1 cụm từ :

   – B1: chọn lệnh Edit → Find… ( hoặc nhấn tổ hợp Ctrl + F) để kích hoạt hộp thoại Find and Replace.

Lý thuyết Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo hay, ngắn gọn

   – B2: Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô Find What (Tìm gì).

   – B3: Nháy chuột vào nút Find Next (Tìm tiếp) hoặc nháy nút Cancel (Bỏ qua) để đóng hộp thoại, kết thúc tìm kiếm.

b) Thay thế

• Dùng để thay thế sửa chữa một từ hay 1 cụm từ khác trong văn bản .
• Các bước thực thi :

   – B1: Chọn Edit → Replace hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+H để mở hộp thoại Find and Replace.

Lý thuyết Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo hay, ngắn gọn

   – B2: Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào ô Find What và gõ cụm từ thay thế vào ô Replace with (Thay thế bằng);

   – B3: Nháy chuột vào nút Find next để đến cụm từ cần tìm tiếp theo (nếu có);

   – B4: Nháy chuột vào nút Replace nếu muốn thay thế từng cụm từ tìm thấy (và nháy vào nút Replace All nếu muốn thay thế tự động tất cả các cụm từ tìm thấy) bằng cụm từ thay thế;

   – B5: Nháy chuột vào nút Close để đóng hộp thoại, kết thúc việc tìm và thay thế.

c) Một số tùy chọn trong tìm kiếm và thay thế

Nháy chuột lên nútLý thuyết Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo hay, ngắn gọnđể thiết đặt một số tuỳ chọn thường dùng như:

   – Match Case: Phân biệt chữ hoa, chữ thường (Sa Pa sẽ khác sa pa);

   – Find whole word only: Từ cần tìm là một từ nguyên vẹn. Ví dụ, nếu tìm từ ″ho″ thì những từ như hoa, cho sẽ không được tìm dù có chứa “ho”.

2. Gõ tắt và sửa lỗi

– Sử dụng công dụng AutoCorrect để tự động hóa chỉnh sửa văn bản khi gõ .
– Nội dung việc sửa chia thành 2 loại :
+ Sửa lỗi : hệ soạn thảo văn bản tự động hóa sửa những lỗi chính tả khi người dùng gõ văn bản .
+ Gõ tắt : sử dụng tổng hợp phím do người dùng pháp luật để viết ra kí tự nào đó .

– Chọn Tools → AutoCorrect để mở hộp thoại AutoCorrect rồi chọn/bỏ chọn ô Replace text as you type (Thay thế trong khi gõ):

Lý thuyết Tin học 10 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo hay, ngắn gọn

– Thêm các từ gõ tắt mới vào danh sách này bằng cách sau:

   + B1: Gõ từ viết tắt vào cột Replace và cụm từ đầy đủ vào ô With;

   + B2: Nháy chuột vào nút Add để thêm vào danh sách tự động sửa.

– Xóa đi những đầu mục không dùng đến bằng cách :
+ B1 : Chọn đầu mục cần xóa ;

   + B2: Nháy chuột vào nút Delete để xóa đi đầu mục đang chọn.

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading