Quy định đối với ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo Bộ Luật Lao Động 2019 – Vina Bookkeeping

Quy định đối với ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo Bộ Luật Lao Động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động 2019

Nghỉ hàng năm

a) Đối với Người lao động (NLĐ) làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), được quy định như sau:

i)  12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

ii ) 14 ngày thao tác so với NLĐ chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ;
iii ) 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn .

b) NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Quy định về cộng dồn ngày nghỉ hàng năm còn dư sang năm sau

Theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 113 BLLĐ 2019 :

Điều 113. Nghỉ hằng năm

4.Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo trước cho NLĐ biết. NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.”

Quy định về thanh toán tiền lương cho nhưng ngày chưa nghỉ hàng năm

Theo lao lý mới tại Khoản 3 Điều 113 BLLĐ 2019 :

Điều 113. Nghỉ hằng năm

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ”

Theo đó, BLLĐ 2019 chỉ còn ghi nhận cho 02 trường hợp (thôi việc, bị mất việc làm) mà NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì doanh nghiệp mới có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ.

So với quy định trước đó, Điều 114 BLLĐ 2012 ghi nhận cho tất cả các lý do (thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì đều được doanh nghiệp thanh toán lại bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa NLĐ và doanh nghiệp (nghỉ gộp, cộng dồn,…).

Như vậy, theo BLLĐ 2019, trường hợp NLĐ vẫn đang làm việc tại doanh nghiệp thì quy định không đề cập đến việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép năm còn dư.

Nội dung cụ thể sung sướng xem file đính kèm

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội