Ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam là ngày gì?

Một trong những bước ngoặt trong lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam là sự kiện ra đời của đảng cộng sản Việt Nam. Vậy đảng thành lập ngày nào? Trong hoàn cảnh nào? Đảng cộng sản ra đời có ý nghĩa gì với Việt Nam lúc bấy giờ? Nếu bạn còn chưa biết hết về lịch sử của đảng. Thì bạn hãy cùng bài viết sau đây tìm hiểu về Ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày thành lập đảng cộng sản việt nam

Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là ngày nào?

Ngày này 3-2-1930. Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hong Kong (Trung Quốc). Cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau cuộc họp này đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất. Qua cuộc họp thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy hằng năm thì ngày 3 tháng 2 sẽ là ngày kỷ niệm Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

Lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Lịch sử, nguồn gốc ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Vào giữa thế kỉ 15 các cuộc phát kiến địa lý lần lượt được thực hiện bởi các nước châu Âu. Họ đã tìm ra Châu Mỹ, tìm ra những vùng đất với và nhìn thấy những quốc gia lạc hậu hơn họ. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến khi nhu cầu về thị trường càng ngày càng được ưu tiên. Các nước phát triển ở châu Âu là lên kế hoạch xâm lược các nước lạc hậu hơn. Việt Nam lúc bấy giờ cũng là miếng mồi ngon cho thực dân Pháp. Và cuối thế kỷ 19, với sự suy vong của Triều đình nhà Nguyễn thì thực dân Pháp đã đô hộ nước ta.

Nhân dân cực khổ dưới xiềng xích của người Pháp. Chúng ta đã có rất nhiều cuộc nổi dậy đấu tranh nhưng đều thất bại. Và thứ mà các cuộc đấu tranh ấy đang thiếu là một hướng đi đúng đắn cho cách mạng. Người đã tìm ra hướng đi đó, tìm ra con đường cứu nước đó là Nguyễn Ái Quốc. Bác Hồ đã bôn ba năm châu và nhận ra rằng con đường cứu nước là con đường vô sản. Bác đã thống nhất 3 đảng là Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. Ba đảng này sẽ hợp nhất thành một đảng duy nhất là đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày thành lập đảng cộng sản việt nam

Ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đối với Việt Nam

  • Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Nó đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nó đã mở ra con đường mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân.Việc cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ra đời. Nó đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử bấy giờ. Đảng đã trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.
  • Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những bước ngoặt vô cùng quan trọng. Là một kỷ nguyên mới của lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó đã giải quyết được khủng hoảng về đường lối cách mạng. Việt Nam sẽ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Con được mà nhân dân sẽ làm chủ đất nước. Đảng sẽ đưa chúng ta đến một đất nước dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả to lớn. Đây là sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều này chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Đối với thế giới

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra có ý nghĩa vô cùng to lớn với cách mạng thế giới. Đây là động lực để các nước khác trên thế giới trên con đường giải phóng dân tộc. Đồng thời đóng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Các sự kiện, hoạt động có trong ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Hàng năm vào ngày 3-2 luôn có rất nhiều hoạt động và sự kiện để kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Trên khắp cả nước, ở bất cứ nơi nào cũng tràn ngập cờ và hoa. Tất cả mọi người dân đều muốn kỷ niệm ngày mà đã mở ra cho đất nước một con đường mới trong kỷ nguyên mới. Vào ngày này rất nhiều nơi trên cả nước diễn ra các buổi lễ kỷ niệm để ôn lại quá khứ hào hùng của ông cha. Đồng thời tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong công cuộc xây dựng tổ quốc.

Cũng ngày nay trong quân đội cũng diễn ra rất nhiều các cuộc duyệt binh. Đây là khẳng định cho sức mạnh quân sự của Việt Nam. Và cũng khẳng định rằng con đường mà đảng và nhà nước chọn là vô cùng đúng đắn. Và có rất rất nhiều các sự kiện, hoạt động khác nữa. Tất cả đều có một điểm chung là kỷ niệm ngày mà đảng ra đời – kỷ nguyên mới của đất nước. Qua đây cũng cho cả thế giới thấy được tinh thần yêu nước. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết một lòng của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Qua bài viết trên mong rằng các bạn đã có những kiến thức bổ ích về ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc hết bài viết này.