Cách điền mẫu 01B-HSB khi người lao động nghỉ ốm hơn 1 tháng

Cách điền mẫu 01B – HSB khi người lao động nghỉ ốm hơn 1 tháng

Người lao động bên tôi bị mắc bệnh phải nghỉ hơn 1 tháng để điều trị thì cách điền mẫu 01B-HSB tôi sẽ điền vào phần ốm dài ngày đúng không? Cụ thể cách điền mẫu thế nào hỗ trợ giúp tôi với?

Cách điền mẫu 01B-HSB

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về cách điền mẫu 01B-HSB; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Để biết người lao động nghỉ ốm hơn một tháng là ốm đau thường hay ốm đau dài ngày thì cần xác định xem bệnh của người đó có thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày trong Danh mục được quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT hay không. 

Về cách điền mẫu 01B – HSB

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 166 / QĐ-BHXH ( có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/05/2019 ) thì hồ sơ xử lý chính sách ốm đau cho lao động cần có list hưởng theo mẫu 01B – HSB kèm theo Quyết định này .
Nếu là ốm đau thường bạn điền vào phần I ; nếu là ốm đau dài ngày bạn điền vào phần II mục A trong mẫu 01B – HSB như sau :

Cột A: Ghi số thứ tự.

Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Nếu nghỉ việc dưới 01 tháng ghi tổng số ngày nghỉ, nếu nghỉ việc trên 01 tháng ghi số tháng  nghỉ và số ngày lẻ nếu có.

Ví dụ : Người lao động thực tiễn nghỉ việc 10 ngày đề xuất xử lý hưởng chính sách thì ghi : 10 ; Người lao động thực tiễn nghỉ việc 01 tháng 10 ngày ý kiến đề nghị xử lý hưởng chính sách thì ghi 1-10. Cộng tổng ở từng loại chính sách .

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống.

Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy): 

Ghi đúng mã bệnh được ghi trong hồ sơ. Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì ghi vừa đủ tên bệnh .

Cách điền mẫu 01B-HSB

Cột E:

+ Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo pháp luật chung ( ngày thứ Bảy và Chủ nhật ) thì cần ghi rõ .
Ví dụ : Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi : T2, T5 hoặc CN .
+ Trường hợp người lao động thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên thì ghi : PCKV 0,7 .
Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những bài viết :
Hồ sơ thiết yếu để được hưởng chính sách ốm đau và nghĩa vụ và trách nhiệm đóng bảo hiểm

Quá thời hạn nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thì phải làm thế nào?

Thương Mại Dịch Vụ tư vấn bảo hiểm qua E-Mail có tính phí

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội