Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức của năm 2021

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của những cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị-xã hội nghỉ Tết Nguyên đán bảy ngày. Lịch nghỉ gồm hai ngày trước Tết và ba ngày sau Tết ( chưa tính ngày nghỉ bù ). Do ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết ( tức ngày 13 đến 14-2-2021 Dương lịch ) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày Mùng 4 và Mùng 5 tết ( tức ngày 15 đến-16-2-2021 Dương lịch ). Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, công chức, viên chức nghỉ liền bảy ngày liên tục, từ thứ tư, ngày 10-2-2021 đến hết thứ ba ngày 16-2-2021 ( tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu ).

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021, công chức, viên chức được nghỉ thêm một ngày liền sau ngày Quốc khánh, tổng cộng là bốn  ngày, từ thứ năm, ngày 2-9-2021, đến hết ngày chủ nhật, 5-9-2021. Trong đó, hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh và hai ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, đơn vị chức năng thực thi lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh triển khai sắp xếp, sắp xếp những bộ phận thao tác hài hòa và hợp lý để xử lý việc làm liên tục, bảo vệ tốt công tác làm việc Giao hàng tổ chức triển khai, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị chức năng không thực thi lịch nghỉ cố định và thắt chặt thứ bảy và chủ nhật hằng tuần sẽ địa thế căn cứ vào chương trình, kế hoạch đơn cử của đơn vị chức năng để sắp xếp lịch nghỉ cho tương thích và để người dân biết, tiện liên hệ việc làm. Đối với người lao động trong những doanh nghiệp, người sử dụng lao động hoàn toàn có thể quyết định hành động lựa chọn giải pháp nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2021.

Đối với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, doanh nghiệp bảo đảm thời gian nghỉ là năm ngày, nhưng có thể lựa chọn gồm một ngày cuối năm Canh Tý và bốn ngày đầu năm Tân Sửu, hoặc hai ngày cuối năm Canh Tý và ba ngày đầu năm Tân Sửu.

Thời gian nghỉ Quốc khánh cũng phải bảo vệ nghỉ hai ngày : thứ năm ngày 2-9-2021 và lựa chọn nghỉ thêm một trong hai ngày : thứ tư ngày 1-9-2021 hoặc thứ sáu 3-9-2021 ). Các doanh nghiệp phải thông tin giải pháp nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh cho người lao động trước khi thực thi tối thiểu 30 ngày.

Đối với các dịp nghỉ lễ còn lại trong năm, sẽ thực hiện nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tết Nguyên đán Tân Sửu được nghỉ bảy ngày

Tết Nguyên đán 2021 có thể được nghỉ bảy ngày

* Tết Nguyên đán Tân Sửu: Có thể được nghỉ hai ngày trước Tết, ba ngày sau Tết

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội