Nghỉ Phép Năm Tiếng Anh Là Gì ? Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh

Nghỉ phép là gì?

Nghỉ phép là một trong những độc quyền cho người lao động, theo đó, người lao động được nghỉ làm vì nguyên do cá thể, nguyên do mái ấm gia đình mà vẫn được hưởng lương từ ngân sách của công ty, đơn vị chức năng .
Đang xem : Phép năm tiếng anh là gì
Việc nghỉ phép được xác lập dựa trên sự thỏa thuận hợp tác của người lao động với công ty, đơn vị chức năng trải qua đơn xin nghỉ phép và phải được đơn vị chức năng, công ty đồng ý chấp thuận .

Thông thường, người lao động nghỉ phép với các lý do: nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng (kết hôn; con kết hôn; bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ hoặc chồng chết; con chết).

*

Nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Nghỉ phép tiếng Anh là leave, ngoài ra, nghỉ phép có thể được hiểu theo các nghĩa holiday, vacation, furlough. Tuy nhiên, chúng ta thường dùng nghỉ phép với nghĩa leave hơn so với các nghĩa khác.

Nghỉ phép tiếng Anh còn được định nghĩa như sau :
Leave is one of the privileges for employees, whereby employees are entitled to leave for personal and family reasons and still receive a salary from the company’s budget .
The leave is determined based on the agreement of the employee with the company or unit through leave application and must be agreed by the unit and company .
Xem thêm : Phiếu Eir Là Gì ? Khai Phiếu Eir Như Thế Nào ? Phiếu Eir Là Gì
Normally, employees take leave for the following reasons : annual leave, private leave ( marriage ; married children ; father, mother, father-in-law, mother-in-law dead, deceased husband or wife dead ; dead child ) .

Cụm từ khác liên quan đến nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Trong quy trình lao động và thao tác, đi liền với nghỉ phép, người lao động thường nhắc đến những cụm từ khác tương quan. Các cụm từ này được hiểu thế nào trong tiếng Anh ?
Các cụm từ tương quan đến nghỉ phép đó là :
– Đơn xin nghỉ phép – Application for leave ;
– Nghỉ hằng năm – Annual leave ;
– Nghỉ việc riêng – Leave for personal reasons ;

– Lương – Salary;

– Việc cá thể – Personal work ;
– Việc mái ấm gia đình – House work ;
– Ngày công – Work day ;
– Quản lý – Direction ;
– Phòng nhân sự – Human resources department ( HR ) ;
– Giám đốc – Manager .

*

Ví dụ về câu thường sử dụng cụm từ nghỉ phép bằng tiếng Anh

Cũng giống tiếng Việt, một từ tiếng Anh hoàn toàn có thể có nhiều nghĩa nên người lao động cần phải lựa chọn những từ, những câu cho tương thích với đơn và tiếp xúc thường thì .
Trong tiếp xúc, thường thì người ta thường sử dụng những câu đi cùng với từ nghỉ phép bằng tiếng Anh như sau :
– How long did your leave last ? Được dịch sang tiếng Việt là thời hạn nghỉ phép của bạn lê dài trong bao lâu ?
– How long was your leave ? Câu này cũng được dịch sang tiếng Việt là thời hạn nghỉ phép của bạn lê dài trong bao lâu ?

– We have a number of annual leave days each year. Được dịch sang tiếng Việt là Chúng tôi/chúng ta được nghỉ một số ngày phép mỗi năm.

– I take a week leave. Được dịch sang tiếng Việt là Tôi nghỉ phép một tuần .
Xem thêm : Tải trò chơi Vượt Ngục Sinh Tồn, Tải trò chơi Vượt Ngục Cho Android Miễn Phí
I am on personal leave. Được dịch sang tiếng Việt là Tôi nghỉ phép vì nguyên do việc cá thể .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội